"Іван Дронг для тракторної галузі – як Сергій Корольов для космонавтики". Звичайно, зазначені галузі суттєво відрізняються своїм змістом, науковими та технологічними аспектами. Але саме таке порівняння у 2011 році висловив Микола Слюньков – видатний організатор тракторобудування, який 23 роки пропрацював на Мінському тракторному заводі, в тому числі 7 років – генеральним директором. Воістину "велике бачиться на відстані". Тож зазначена характеристика, що прозвучала через 48 років після того, як Іван Дронг пішов з посади головного конструктора заводу, має добре підґрунтя для сприйняття як об'єктивна оцінка величезного внеску нашого співвітчизника в становлення і розвиток тракторобудування в Радянському Союзі.

Один із славної плеяди випускників КПІ 1931 року

Уродженець села Салькове на Вінниччині, Іван Дронг вищу технічну освіту здобув у КПІ. Як згадує його син, Владислав Іванович Дронг: "Отец не раз говорил, что КПИ подготовил его как специалиста. К Украине он всегда относился как к Родине".

До речі, випуск інженерів Київської політехні­ки 1931 року виділяється цілою плеядою видатних конструкторів. Окрім Івана Дронга, конструктора тракторної техніки, головного конструктора Мінського тракторного заводу, засновника конструкторської школи, не можна не згадати таких особистостей: Лев Веніамінович Люльєв – видатний конструктор артилерійської і зенітно-ракетної зброї, розробки якого були унікальними і не мали аналогів у світі; Архип Михайлович Люлька – видатний конструктор турбореактивних двигунів; Олександр Борисович Байбаков – видатний інженер-кораблебудівник, головний конструктор Київського заводу "Ленінська кузня"; Моїсей Абрамович Шкуд – видатний будівничий засобів і систем радіо і телебачення.

Вчителями інженерної справи в КПІ у Івана Дронга були висококваліфіковані професори К.К.Симінський, С.П.Шемберг, Ф.М.Пожитеко, В.В.Синеуцький та ін. Іван Дронг став інженером-механіком за тракторно-будівельною спеціалізацією, що була дуже затребувана державою, адже з середини 20-х років у країні було прийнято важливі рішення, спрямовані на механізацію та індустріалізацію народного господарства, в тому числі започаткування тракторної галузі. Після утвердження ідеї про необхідність поширення тракторів у різних сферах виробництва розпочинається робота з розроблення вітчизняної конструкції трактора. Звичайно, для цього не вистачало досвіду, тому в основі конструкції перших масових радянських тракторів були іноземні зразки. Кількість спеціалістів, які б могли розробити вдалий трактор, теж була незначною, розробкою машини часто займались інженери – вчорашні студенти. Саме на цей період розвитку тракторної техніки припадає початок трудової, інженерної діяльності І.Й. Дронга. В 30-х роках у країні були побудовані три великі тракторні заводи: Сталінградський тракторний завод – у 1930 р., Харківський тракторний – запущений у виробництво в 1931 р. і Челябінський тракторний завод – став до виробництва в 1933 р. Тож після здобуття вищої освіти Івана Йосиповича було направлено на роботу на Сталінградський тракторний завод, де він швидко освоїв практику розроблення і будівництва тракторів. Узяв участь у розробленні нових конструкцій тракторів СТЗ-НАТІ, СТЗ-5 і СТЗ-8. Хоча і тут не обійшлося без ускладнень. Із спогадів сина конструктора дізнаємося, що "о первой конструкторской деятельности отец вспоминал редко, так как в то время он попал в какое-то "дело", был арестован и некоторое время был в заключении".

Набутий досвід проектування і виробництва тракторів у Сталінграді був використаний ним при підготовці та виданні у співавторстві в 1938 р. москов­ським видавництвом колгоспної та радгоспної літератури книги "Трактор СТЗ-НАТІ 1ТА". У 1939 р. гусеничний трактор СТЗ-НАТІ на всесвітній виставці в Парижі отримав Гран-прі та Золоту медаль.

Після переведення в 1940 р. на роботу в Москву, до Наукового автотракторного інституту (НАТІ), Іван Дронг бере активну участь у розробленні артилерійських тягачів, забезпечення якими військ було проблемним питанням як до початку Великої Вітчизняної війни, так і особливо в роки війни. В 1942 р. було поставлено завдання створити вітчизняні швидкохідні тягачі. Проектні роботи з їх розроблення очолив І.Й. Дронг. Нові машини Я-11 та Я-12 вигідно вирізнялися більш високим технічним рівнем, от­римали високу оцінку фахівців-артилеристів, експлуатаційників і ремонтників. Внаслідок цього було досягнуто більш високого маневрування і рухливості артилерійських частин. За розроблення та промислове виробництво швидкохід­ного тягача Івана Йосиповича Дронга в 1944 р. було нагороджено орденом Червоної Зірки. Ця нагорода була бо­йовим орденом, і саме через це, за спогадами сина, привертала до себе особ­ливу увагу конструктора, оскільки в бойових діях він участі не брав.

Головний конструктор

З 1944 року в країні розпочалася відбудова тракторних заводів у Ста­лінграді та Харкові, в наступні роки – будівництво нових тракторних за­во­дів на Алтаї, у містах Володимир, Липецьк, Мінськ. Стратегію розвитку тракторної галузі країни мав визначати Головтракторопром у Москві. Головним конструктором цієї установи в 1944-49 рр. працював саме І.Дронг. Ще під час війни НАТІ за участю І.Дронга розробляє проект універсального трактора з гусеничним рушієм та дизельним двигуном КД-35 потужністю 35 к.с. Перша серія тракторів вийшла з гасовим двигуном, оскільки дизельний не встигли доопрацювати. Це був перший радянський трактор з дизельним двигуном, що дало початок дизелізації тракторного парку країни. Розробки гусеничних дизельних тракторів КД-35 і ДТ-54 по суті стали базовими у вітчизняному повоєнному тракторобудуванні. З 1947 по 1960 рр. було випущено понад 42 тис. цих тракторів. Тож у 1947 р. колектив кон­структорів: І.І. Трепененков, В.Я. Сло­німський, В.М. Тюляєв, Б.Є. Архангельський та І.Й. Дронг отримали Сталінську премію за розробку конструкції гусеничного трактора КД-35. Як згадував син: "Сталинской премией он всегда гордился. Не захотел заменить ее  на государственную". 

У 1946 р. для зростаючих потреб сільського господарства в тракторах створюється Мінський тракторний завод (МТЗ), першою продукцією якого був трактор КД-35. У 1949 р. І.Й.Дронг призначається головним конструктором Мінського тракторного заводу. На цій посаді він пропрацював понад 14 років. І це був дійсно його зірковий час. За цей період було створено і освоєно промисловий випуск низки тракторів, названих фахівцями сімейством "Білорусь". Першими з них стали трактори МТЗ-1 і МТЗ-2, які отримали назву універсального трактора. Цікавою є історія, яка розкриває роль Івана Дронга у створенні універсального трактора, за розроблення якого на початку 1948 р. взялись молоді конструктори Мінського тракторного заводу Петро Бойков, Віктор Войтиков та ін. Свої попередні напрацювання вони показали головному конструктору заводу, а далі, за свідченням очевидців, було таке: "Главный долго и молча разбирал их чертежи, спотыкался на колонках цифр, сам что-то пересчитывал и, наконец, поставил "диагноз": "Кое-что интересное намечается, но я удивляюсь вашей несмелости! Стоит ли исправлять вчерашний день, давайте думать о завтрашнем, даже о послезавтрашнем". Дронг тогда оказался гораздо смелее молодых конструкторов, уже хотя бы потому, что знал больше их и видел дальше. В первую очередь он "вырезал" гусеницы – трактор должен быть колесным и обязательно на резиновом ходу, с большим диапазоном скоростей, он обязан "стыковаться" не только с прицепными, но и с навесными и полунавесными сельскохозяйственными орудиями... "

Після перепрацювання проекту наприкінці 1948 р. науково-технічна рада Міністерства автотракторної проми­словості під керівництвом академіка Є.А.Чудакова розглянула та схвалила технічний проект універсального колісного сільськогосподарського трактора.

Але щоб здійснити промисловий випуск цього трактора, належало ще провести неординарні організаційні захо­ди, про які М.Слюньков згадує так: "Огромное впечатление на коллектив произвело то, как директор завода Александр Михайлович Тарасов принял решение остановить выпуск трелевочных тракторов и добился права производства колесных. Все "наверху" были против, поскольку мы делали единственный в Беларуси "лесной" трактор. Министр лесных работ заявил, что этого делать нельзя, иначе лесная промышленность погибнет. Наш министр был с ним солидарен: не стоит, дескать, еще раз перестраивать завод. Однако Тарасов проявил все свои "фирменные" качества – волю, настойчивость, умение аргументировано убеждать – и добился своего. Трелевочные трактора передали на другие заводы, а МТЗ освоил самую прогрессивную тогда модель трактора МТЗ-2 собственной конструкции.

Обаяние личности Тарасова было огромным – он впоследствии стал министром автомобильной промышленности. При этом на тракторном работал еще один человек, сыгравший особую роль в формировании традиций коллектива, – главный конструктор Иван Иосифович Дронг.

Этих людей  можно назвать исполинами машиностроения, они мыслили масштабно, объемно, глубоко, обладая упорством в достижении цели. И создали свою школу тракторостроения. Дронг вообще был для тракторной отрасли как Королев для космонавтики. Это он ввел правило делать ставку на конструкторов, которым дал высокие зарплаты, не ограничивал штат и так далее. И все директора, возглавлявшие коллектив после, являются только  продолжателями их дела".

Формування конструкторської школи тракторобудування передбачало також підготовку інженерних кадрів, без­посередню участь у якій брав Іван Йосипович. Тож послідовним стало рішення Вищої атестаційної комісії Міністерства вищої освіти СРСР від 16 липня 1958 р. про затвердження І.Й. Дронга у вченому званні професора по кафедрі "Трактори".

У 1958 р. трактори МТЗ-2 отримали Гран-прі і Золоту медаль на Всесвітній виставці в Барселоні, в 1962 р. – на виставці в Нідерландах, у 1963 р. – у Франції.

МТЗ-2 став первістком у майбут­ньому сімействі тракторів "Білорусь", до якого згодом долучилися МТЗ-5, МТЗ-7, МТЗ-50, МТЗ-52 МТЗ-80, МТЗ-82 та інші, які були створені фахівцями МТЗ як за участю Івана Дронга, так і після того, як  його було переведено на іншу роботу.

На МТЗ Дронг працював до кінця 1963 р. За словами його сина, Владислава Івановича, цей час вважав для себе значним і плідним. Трактори "Білорусь" випускалися не тільки в СРСР, але і в НДР, Болгарії, Індії, Бірмі. Ці трактори були представлені на виставках у Москві, Лейпцигу, Пловдиві, де отримали нагороди. А їх творцям – Г.П.Бадалову, Я.О.Тимошенку, І.Й.Дрон­гу, П.І.Бойкову, В.В.Войтикову, П.Я.Пиц­керу,  М.Д.Грузду, М.М.Слюнькову, В.А.Шишонку, А.П.Кузнєцову, В.І.Лебедєву, В.О.Рожкову  –  було присуджено Державну премію СРСР 1971 року за створення і освоєння серійного вироб­ництва уніфікованих колісних, напівгусеничних і гусеничних тракторів для комплексної механізації обробки просапних культур.

Людина наукових чеснот і державного мислення

Дронг Іван ЙосиповичЗнову-таки зі спогадів Владислава Івановича ми дізнаємося, що після пе­реїзду з Мінська до Москви Іван Дронг працював начальником Головного управління в Державному комітеті автотракторного і сільськогосподарського машинобудування; наприкінці 60-х років – заступником директора НАТІ з наукової та дослідно-конструкторської роботи; наприкінці 70-х років – помічником міністра автомобільної промисловості СРСР А.М.Тарасова,  а з 1980 по 1984 рр. – головним спеціалістом НАТІ. Досвід і знання І. Дронга були потрібні країні. Про його професійну діяльність і державницький підхід до вирішення справ у зазначений період, зокрема, свідчить історія розроблення і впровадження так званого інтегрального трактора, створеного липецькими фахівцями. Їх конструкція просапного трактора мала передні та задні колеса одного розміру і можливість навішування обладнання як позаду, так і попереду трактора, що забезпечувало їм високу маневреність і низку інших переваг порівняно з існуючими, в тому числі і тракторами сімейства "Білорусь". Головний конструктор липецьких тракторів Олександр Сергійович Дурманов познайомився з Іваном Дронгом, коли той працював у Мінавтопромі. Сам Дронг згадує про цю зустріч так: "Приходит ко мне человек, представляется: "Конструктор Дурманов…" – рассказывает о земляках, что вставляют палки в колеса липецкому трактору. У меня, признаться, своих сведений об интегральном тракторе никаких, но с чужих слов, от людей, которых я хорошо знал, слыхивал, что затея с ним – бесперспективная…"  І все-таки І.Дронг звернув увагу на переконливу, спокійну, грамотну аргументацію співрозмовника і вирішив поїхати в Липецьк з метою на все подивитися самому.  Поїхав, побачив і… став прибічником Дурманова, який, до речі, вже багато років шукав і не знаходив підтримки своїй розробці в КБ Мінського тракторного заводу, яке було головним у галузі тракторобудування. Не знаходив підтримки О. Дурманов і в високих московських кабі­нетах… І лише І.Дронг не злякався зіпсувати стосунки з мінчанами і з міністерством, про що Олександр Дурманов згадує так: "Он вообще ничего не боялся. В одном из писем, а их у меня несколько сотен, причём многие с чертежами и техническими выкладками, он напоминал: "Мобилизоваться и дать технический бой на очень высоком уровне. Это достойно любого, кто имеет собственное мнение. Вот это я и предлагал, и предлагаю". Иван Иосифович, кстати, сыграл важную роль в том, что наши машины однозначно опровергли распространявшиеся слухи об их ненадёжности. Именно он предложил отправить тракторы ЛТЗ-145 своим ходом на ведомственные испытания в Одессу и под Краснодар. Объяснил, что пробег поработает сразу на две цели: проверку конструкции на прочность и пропаганду новой техники среди населения. Эффект был ошеломляющим. На испытательных станциях представителям ЛТЗ говорили: "Ребята, бросьте нам мозги пудрить, разгрузили трейлеры в соседнем селе и оттуда пожаловали своим ходом". Но, когда тракторы легко сгоняли из Одессы в Киев и вернулись обратно, поверили".

Світовому лідерству сприяє конструкторська школа

Через десятиріччя, вже в наш час трактори  "Білорусь" займають почесне місце серед світових лідерів. За півстоліття їх промислового випуску створено понад 3 мільйони колісних тракторів "Білорусь". Їх частка на ринку СНД становить до 80 %, кожен 12-й трактор у світі випускається Мінським заводом, який сьогодні пропонує майже 60 моделей машин. Понад 500 тисяч тракторів продано в більш як 120 країн світу. Підприємство входить до трійки найбільш великих світових лідерів – фірм, що опікуються сільськогосподарським тракторобудуванням.

Тож заслуговує на особливу увагу та повага, з якою нинішнє керівництво Мінського тракторного заводу висловлює своє ставлення до своїх попередників, що стояли біля витоків славного заводу. Про це свідчить інтерв'ю генерального конструктора Івана Усса, який у 2008 р., відповідаючи на запитання, чим він може насамперед пишатися сьогодні як генеральний конструктор ве­личезного виробництва, сказав так: "Отвечаю сходу, не задумываясь: могу гордиться заводской конструкторской школой. Для разработчиков наличие школы – очень серьезный вопрос. Если ее нет, это – хаос, несоблюдение принципов. Нашей школе – 50 лет, она была заложена еще Иваном Иосифовичем Дронгом, первым главным конструктором. Школа – это организация, постепенное обучение молодых. Да, выпускник вуза имеет профессию, диплом. Но конструктором он становится позже. И вот школа подтягивает всех, объединяет и приводит к серьезной работе. У нас эта школа сохранилась".

М.Ю. Ільченко, академік НАН України