НТУУ "КПІ" у розвитку: підсумки, проблеми, завдання. Зі звіту проректора з перспективного розвитку О.М.Новікова за результатами роботи у 2014 р.

Департамент перспективного розвитку координує реалізацію "Стратегії розвитку НТУУ "КПІ" на період 2012–2020 роки", а також вирішує завдання з розвитку та управління за такими напрямами:

 • розвиток інформатизації управлінської діяльності університету,  забезпечення захисту інформації та персональних даних;
 • розвиток майнового комплексу, оптимізація використання площ університету та надання їх в оренду;
 • організація виконання інвестиційних проектів розвитку;
 • організація виконання програми "Майбутнє України";
 • організація співпраці та координація робіт громадських студентських організацій;
 • організація роботи відділу охорони праці;
 • організація взаємодії та інтеграції діяльності ІСЗЗІ з університетом;
 • розвиток соціальної сфери університету.

Охарактеризую основні результати роботи, проблеми та завдання за напрямами.

1. Розвиток інформатизації управлінської діяльності. Забезпечення захисту інформації та персональних даних

Інформаційна система університету є масштабним інформаційно-комунікаційним середовищем, яке виконує традиційні завдання інформування спільноти щодо діяльності університету (портал), дистанційного доступу до освітнього (е-кампус розробки КБ ІС КПІ) та бібліотечного ресурсів, обліку контингенту студентів, оперативної взаємодії з МОН, інформатизації управлінської діяльності ректорату та підрозділів університету та ін.

Комп'ютерний парк університету складається приблизно з 5500 одиниць техніки, що інтегровані у мережу (з них: 30 системоутворюючих серверів НТО КПІ-Телеком та близько 100 серверів кафедр, 3000 робочих місць користувачів). У студентському містечку до мережі інтегровано більше 10 тис. комп'ютерів.

Протягом 2014 року департаментом було виконано низку завдань з розвитку інформатизації управлінської діяльності, зокрема:

 • виконано інвестиційний проект з Датагруп з модернізації комп'ютерних мереж 7 гуртожитків на 6,3 тис. портів по 100 Мбіт/сек кожний;
 • розпочато пілотне впровадження АС "Тест", проведено вхідний контроль залишкових знань 4,0 тис. студентів 1-го курсу та моніторинг знань студентів 5-го курсу ФТІ;
 • впроваджено 1-шу чергу АС "Документообіг" (ректорат), ведуться роботи по 2-й черзі (підрозділи);
 • підвищено рівень оперативної взаємодії Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО), АС "Деканат", бухгалтерії студмістечка;
 • підвищено рівень оперативної взаємодії АС "Деканат" розробки НДІ "ПІТ" з ЄДЕБО розробки "Інфоресурс";
 • виконано роботи з модифікації порталу університету http://kpi.ua – модифіковано дизайн, підвищено мультилінгвістичні якості, впроваджено функцію оплати послуг проживання в гуртожитку;
 • здійснено заходи щодо забезпечення внесення даних по студентському складу до ЄДЕБО та вдосконалення організації роботи з видачі додатків до диплома про вищу освіту європейського зразка (DIPLOMASUPPLEMENT) через автоматизовану систему "Освіта";
 • проведено персональну роботу зі студентами з питань, що пов'язані із замовленням та виготовленням студентських квитків.

Розвиток інформатизації університету стримується недостатнім обсягом фінансування.

Реалізація завдань інформатизації пов'язана з подальшим розвитком інтегрованого мультисервісного інформаційного середовища університету з онлайн електронними освітніми платформами, створенням віртуального середовища науковця, рейтинговим та оціночним середовищем, електронним інтегрованим середовищем управління університетом, е-платіжними сервісами.

Оновлений портал університету повинен розвиватися як єдина точка доступу до одержання сервісів освітніх e-систем.

2. Розвиток майнового комплексу, оптимізація використання площ університету та надання їх в оренду

Загальна площа майнового комплексу університету за минулий рік не змінилась і складає 535,5 тис. м2, у тому числі 35 навчальних корпусів і 21 гуртожиток. Крім того, у нас на балансі 6 житлових будинків, 4 бази відпочинку для студентів і працівників університету.

Загальна територія, відведена університету в постійне користування, складає 112 гектарів, у тому числі бази відпочинку – 35 гектарів. Площа навчальних корпусів складає 348,6 тис. м2, з них 116,0 тис. м2 – навчальна діяльність, 5,6 тис. м2 – наукова діяльність.

Улітку 2013 року рішенням Кабінету Міністрів України зі складу нашого університету було виведено ВІТІ. Військова кафедра – один з підрозділів ВІТІ, розміщується на нашій території в навчальному корпусі № 27. Перед нами зараз стоїть важливе завдання зі збереження цього корпусу для університету. Наразі проходить узгодження проекту постанови Кабінету Міністрів України, у якому міститься рішення щодо створення військової кафедри НТУУ "КПІ". З прийняттям цієї постанови навчальний корпус № 27 повністю повернеться в орбіту КПІ.

Як і в минулі роки, частина площ університету здається в оренду. Зараз університет здає в оренду 4,0 тис. м2 та заробляє 5,5 млн грн щорічно. Площі здаються, переважно, для надання соціально-побутових послуг.

3. Організація виконання інвестиційних проектів розвитку

Державне фінансування на будівництво нових навчальних корпусів і студентських гуртожитків уже тривалий час не виділяється. Для будівництва необхідних навчальних комплексів та студентських гуртожитків на власній території наш університет змушений орієнтуватися виключно на обмежені власні кошти, а також шукати можливість залучення коштів сторонніх інвесторів.

На сьогодні є 4 інвестиційні проекти будівництва, що супроводжуються інвестиційною комісією:

 • будівництво студентського гуртожитку на 374 місця (вул. Виборзька). Інвестори ІБК "Столиця" та ТОВ "Стандарт". Термін реалізації проекту 2005–2010 рр.;
 • будівництво блоку поточних аудиторій Інституту телекомунікаційних систем (вул. Індустріальна). Інвестор ТОВ "НВЦ "ТОР". Термін реалізації проекту 2008–2010 рр.;
 • будівництво навчального корпусу факультету аерокосмічних систем. Інвестор "Аксон Інвест". Термін реалізації проекту 2012–2014 рр.;
 • будівництво навчально-лабораторного корпусу факультету інформатики та обчислювальної техніки та факультету прикладної математики. Реалізацію проекту передбачено за рахунок власних коштів, він знаходиться на стадії проектування.

На жаль, переважна більшість інвестиційних проектів не виконується. Причиною є економічна криза 2008 р., наступна рецесія та брак коштів у інвесторів. Фактично працювала лише ІБК "Столиця" на будівництві студентського гуртожитку (добудовано 2-й поверх та укріплено фундамент прилеглої будівлі).

Враховуючи ці обставини, інвестиційна комісія працює над пошуком альтернативних інвесторів.

4. Організація виконання програми "Майбутнє України"

З метою створення умов для пошуку талановитої молоді, розширення можливості отримання нею якісної вищої технічної освіти провадилася робота за програмою "Майбутнє України".

У рамках програми у 2014 році було організовано:

 • захисти науково-дослідницьких робіт учнями 8-11 класів у відділеннях математики, хімії та біології, технічних наук під час проведення ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН (у лютому), в яких взяли участь понад 1300 школярів м. Києва;
 • участь старшокласників у наукових читаннях з циклу "Видатні конструктори України", круглих столах, присвячених життю та діяльності науковців, винахідників, інженерів (13 березня, 17 травня, 27 листопада, 8 грудня) – більше 100 учнів;
 • проведення телемостів з науковцями Європейської організації з ядерних досліджень (CERN) 25 травня та 15 жовтня, під час яких більше 300 старшокласників змогли поставити свої запитання науковцям однієї з найпотужніших наукових лабораторій світу;
 • участь школярів у Всеукраїнській науково-технічній виставці-конкурсі молодіжних інноваційних проектів "Майбутнє України" (у листопаді) – близько 100 старшокласників з 21 області України та м. Києва;
 • проведення Літньої школи з програмування "SummerCode" (у липні), участь у якій взяли 40 учнів 8–11 класів м. Києва;
 • участь вихованців Київської МАН у VІII Всеукраїнському фестивалі науки (у травні); у міжнародному науково-пізнавальному марафоні "День Комети" з нагоди висадки космічного літального апарата "Rosetta" на комету Чурюмова-Герасименко (12 листопада).

У 2014 році науково-дослідною роботою зі школярами 8–11 класів займалися майже 130 викладачів, науковців, співробітників НТУУ "КПІ".

У 2014 році було організовано участь школярів у таких всеукраїнських та міжнародних конкурсах, як Європейські інженерні змагання (у березні, організатор – студрада), Всеукраїнський юнацький водний приз (у квітні, організатор – ХТФ), Intel-Техно Україна (у лютому та жовтні, організатор – ФТІ), Всеукраїнський фестиваль інноваційних проектів "SikorskyChallenge" (у жовтні). На Міжнародному конкурсі Intel ISEF у травні 2014 року (м. Лос-Анджелес, США) призерами стали: Олександр Титов – третє місце в секції "Математичні науки", Олександр Лойко – спеціальний приз від корпорації GoDaddy.

НТУУ "КПІ" співпрацював з організаторами проектів для школярів: "STEM: професії майбутнього", "Енергоефективні школи", "FirstLegoLeague".

Профорієнтаційна робота зосереджена, переважно, на факультетах, які навесні провели Дні відкритих дверей на території університету, а також організовували "виїзні" Дні відкритих дверей у середніх навчальних закладах. На осінніх канікулах 2014 року для учнів київської МАН працювала "Школа юних техніків", під час якої представники факультетів знайомили школярів з навчальними лабораторіями, а Державний політехнічний музей – з експозиціями.

У 2014 році було проведено 2 загальноуніверситетські заходи для абітурієнтів (26 квітня та 13 грудня). День абітурієнта НТУУ "КПІ" 13 грудня зібрав понад 1000 учнів зі 150 навчальних закладів м. Києва, з 17 населених пунктів Київської області, а також із 26 населених пунктів 9 областей України та АР Крим.

Зі школярами працюють усі навчальні підрозділи університету. Найбільш активними серед них є: ІФФ, ММІ, ФЕЛ, ПБФ, ІПСА, ФМФ, ФАКС, ІЕЕ, ХТФ, ФТІ, ФБМІ, ФЕА та Державний політехнічний музей.

5. Організація співпраці та координація робіт  громадських студентських організацій

У "Стратегії розвитку НТУУ "КПІ" на період 2012–2020 роки" визначено, що в нашому університеті створена і функціонує одна з кращих у країні систем студентського самоврядування.

З метою координації робіт громадських студентських організацій та підвищення рівня співпраці з адміністрацією було створено координаційну раду по роботі зі студентськими організаціями НТУУ "КПІ". На засіданнях ради розглядаються актуальні питання організації діяльності ради та конкретні проекти. Серед студентських проектів, що реалізовано у цьому році, є інвестиційний проект з Датагруп з впровадження сучасної технології доставки Інтернету в гуртожитки університету, реорганізації студентського кафе в 1-му та 31-му корпусах та інші.

Наразі радою обговорюється зміст проекту студентського розділу Колективної угоди, яка буде розглядатися та прийматися на конференції трудового колективу у цьому році.

6. Організація роботи відділу охорони праці

У 2014 році відділ охорони праці здійснив такі основні профілактичні заходи:

 • вступний інструктаж з охорони праці (2 тис. осіб);
 • навчання і перевірку знань з питань охорони праці всіх працівників структурних підрозділів за трирічним циклом;
 • щорічне спеціальне навчання працівників, зайнятих на роботах підвищеної небезпеки;
 • переглянуто діючі інструкції з охорони праці в усіх підрозділах університету.

У 2014 році в університеті не трапилося жодного нещасного випадку, пов'язаного з виробництвом, а кількість їх у побуті зменшилась на 50% порівняно з 2013 роком.

7. Організація взаємодії та інтеграції діяльності ІСЗЗІ з університетом

Одним з важливих напрямів роботи департаменту у 2014 році було визначено підсилення взаємодії та поглиблення інтеграції між університетом та його підрозділом подвійного підпорядкування – ІСЗЗІ. На поточний час проводиться робота щодо перепідпорядкування (повернення) військової кафедри з ВІТІ ДУТ до НТУУ "КПІ", а також перебазування ІСЗЗІ з території ВІТІ ДУТ на Печерську до корпусу №27 НТУУ "КПІ".

8. Розвиток соціальної сфери університету

З метою вдосконалення соціального забезпечення працівників та студентів університету наказом ректора в листопаді 2014 року у складі департаменту перспективного розвитку було створено управління програм перспективного розвитку та соціального забезпечення.

Об'єктам соціальної сфери – центр студентського харчування; бази відпочинку (спортивно-оздоровчий табір "Політехнік", оздоровчий комплекс "Маяк", студентський військово-спортивний табір "Сосновий", студентський гірсько-спортивний оздоровчий табір "Глобус"); санаторій-профілакторій; центр фізичного виховання та спорту; студентська поліклініка (координація співпраці) – надано статус подвійного підпорядкування. В частині організації управління та ефективного використання їх підпорядковано проректору з перспективного розвитку, а в частині утримання об'єктів – проректору з адміністративно-господарської роботи.

За ініціативою студентської комісії громадського харчування в університеті впроваджено проект "Кампус харчування", який фінансується за рахунок коштів ЦСХ та грошових надходжень від оренди площ університету. У проекту є вже перші досягнення – відкриття кафе у корпусах №1 і №31 та проведення ремонту виробничих приміщень центральної їдальні (корпус № 32). У подальшому планується впровадження аналогічних проектів у всіх напрямках соціального забезпечення.

З метою оперативного інформування працівників і студентів створюється сайт соціального забезпечення НТУУ "КПІ".

За звітний 2014 рік перспективний розвиток університету здійснювався в рамках "Стратегії розвитку НТУУ "КПІ", що дало змогу забезпечити позитивні результати та високі показники. Попереду ще багато планів щодо вдосконалення роботи з усіх напрямів діяльності. Поставлені завдання цілком реальні за умови мобілізації зусиль усього колективу університету, департаментів та безпосередньої участі інститутів і факультетів.

Серед найближчих перспективних завдань розвитку – підготовка, обговорення та просування інвестиційного проекту побудови автономної університетської теплогенеруючої станції.

Також хочу висловити подяку співробітникам усіх підрозділів департаменту перспективного розвитку за плідну працю та реалізацію проектів розвитку університету.