Одна з важливих складових будь-якої справи – кадровий потенціал. Київська політехніка налічує чимало співробітників, які в трудовій книжці мають лише один запис: прийнятий(а) на роботу в КПІ.

Професор кафедри менеджменту ФММ Людмила Євгенівна Довгань пов’язала свою долю з КПІ раз і назавжди. Випускниця нашого університету, вона пройшла всі сходинки на шляху до визнання: 1975-86 рр. – асистент кафедри економіки та організації виробництва, закінчила аспірантуру без відриву від виробництва, у 1983-му захистила кандидатську дисертацію, 1986-2001 рр. – доцент кафедри управління виробництвом, а згодом професор кафедри менеджменту, заслужений викладач НТУУ “КПІ” (1998 р.), нагороджена грамотою МОН України та відзнакою “Відмінник освіти України” (2002 р.). З 1999 року асоційований професор Newport University. У 2006 році визнана переможцем конкурсу НТУУ “КПІ” в номінації “Викладач-дослідник – 2006” та нагороджена дипломом.

З перших днів створення факультету менеджменту та маркетингу Людмила Євгенівна поєднує науково-педагогічну діяльність з громадською, виконує обов’язки вченого секретаря ради ФММ, заступника завідувача кафедри менеджменту з наукової роботи, є членом комісії з проведення ліцензійної та акредитаційної експертизи МОН України зі спеціальності “Менеджмент організацій”.

Людмила Євгенівна має понад 160 публікацій, серед яких три монографії, 9 навчальних посібників з грифом МОН України. Навчальний посібник “Стратегічний менеджмент” (авт. В.Д.Нємцов та Л.Є Довгань), що витримав чотири видання 2001-2004 рр., нагороджено дипломом другого ступеня як кращий посібник НТУУ “КПІ” 2003 р. Вона є співавтором програми нормативної дисципліни “Стратегічний менеджмент”, яка затверджена НМК з менеджменту МОН України. За результатами досліджень нею опубліковано понад 80 наукових статей. Під її науковим керівництвом захищено 5 кандидатських дисертацій. Людмила Євгенівна має колосальний практичний досвід науково-педагогічної роботи, вона вміло спрямовує науковий пошук студентів та аспірантів на кафедрі менеджменту. До неї на консультацію – завжди черга. Приходять і з фаховими питаннями, і з особистими. Вона вміє спілкуватися і з молодіжною аудиторією, і з поважними колегами, встановлювати ділові контакти, які нерідко переростають у дружбу на роки.

Колеги та вихованці Людмили Євгенівни говорять про неї як про людину великої душі. Оптимістична, життєрадісна, доброзичлива вона власним прикладом надихає молодь переборювати негаразди та жити творчо і насичено.

Автор: К.Іваненко