Видавничо-поліграфічна громадськість України 23 жовтня 2007 р. відзначає 70-літній ювілей заслуженого діяча науки і техніки України, професора Анатолія Кузьмича Дороша.

Життєвий шлях Анатолія почався у селі Симаківка на Житомирщині. Хлопцю не минуло й трьох років, як батько пішов на війну, а у 1944 році пропав безвісті. Мати працювала в колгоспі, виховуючи двох малолітніх синів – Анатолія та його молодшого брата, які як могли допомагали їй у господарстві і наполегливо вчилися.

Ще у школі Анатолій захопився фізикою, і це захоплення привело його на фізичний факультет Київського державного університету ім. Т.Шевченка, який він закінчив із відзнакою у 1961 р. А далі невпинна творча наукова діяльність: дисертація на здобуття ступеня кандидата фізико-математичних наук (1966 р.), дисертація на здобуття ступеня доктора хімічних наук (1979 р.), присвоєння вчених звань доцента (1975 р.), професора (1983 р.). Робота на посадах асистента (1961-1964 рр.), старшого викладача (1968-1973 рр.), доцента, професора, завідувача кафедри загальнонаукових дисциплін (1973-1987 рр.).

З 1973 року А.К.Дорош пов’язав своє життя з видавничо-поліграфічною справою: спочатку на Київському вечірньому факультеті Українського поліграфічного інституту ім. Івана Федорова, а з 1989 р. – видавничо-поліграфічному факультеті (ВПФ) КПІ. З березня 1987 р. по 2002 р. він очолює ВПФ, який під його керівництвом інтенсивно розвивається, виходячи на рівень провідних в університеті. У 1990 р. Анатолій Кузьмич організував кафедру репрографії у складі ВПФ, орієнтуючись на розвиток цифрових технологій у друкарстві, яку очолює й донині.

Пройшовши тернистий шлях науковця фундаментальної науки та керівника колективу з підготовки кадрів, А.К.Дорош розгортає активну творчу діяльність у видавничо-поліграфічній галузі України і зарубіжжя. Поряд з науковою й навчальною діяльністю, під егідою Держкомвидаву України він створює у 1987 р. навчально-науково-методичний комплекс «Поліграфія» у складі дев’яти провідних поліграфічних підприємств та Науково-дослідного інституту УкрНДІ СВД, п’ять філій кафедр факультету на виробництві, бере участь у розробці державної програми розвитку галузі, відкриває в Києві денну форму навчання фахівців галузі у складі ВПФ НТУУ «КПІ», який відтепер починає готувати спеціалістів не лише для Києва, а й для всієї України. Нині кафедра репрографії під його керівництвом готує висококваліфіковані кадри за трьома спеціальностями напряму «Видавничо-поліграфічна справа» на денній та заочній формах навчання.

А.К.Дорош продовжує плідно працювати в науковій сфері. Його головні наукові та науково-методичні здобутки, підтверджені результатами власних досліджень та розробок, викладено у більш ніж 140 публікаціях, у тому числі чотирьох монографіях, п’яти підручниках з грифом Міносвіти України, 18 наукових звітах. Він бере участь в організації й роботі понад 40 республіканських, всесоюзних і міжнародних конференцій з публікацією більш ніж 60 тез його доповідей.

Анатолій Кузьмич веде широку громадську роботу. Декілька разів упродовж 1975-1985 рр. обирався головою профкому КВФ УПІ ім. Івана Федорова, був членом координаційних рад України та СРСР і науково-методичної комісії з напряму «Поліграфія» у Московському державному університеті друку. З 2001 р. до цього часу – співголова науково-методичної ради Міносвіти і науки України з напряму «Видавничо-поліграфічна справа», член президії Асоціації виробників поліграфічної продукції України.

А.К.Дорош активно працює як співголова науково-методичної ради Міносвіти і науки України з напряму «Видавничо-поліграфічна справа». У 2000 р. організував відкриття нового навчального напряму 0927 і відкрив у його складі п’ять нових спеціальностей видавничо-поліграфічної справи, які входять нині до нового переліку спеціальностей, затверджених Кабміном України у 2006 р. За його безпосередньою участю та керівництвом розроблено і затверджено Міносвіти і науки України державні стандарти освіти (ОКХ і ОПП) для всіх спеціальностей цього напряму.

Анатолій Кузьмич бере активну участь у створенні й роботі провідних фахових видань галузі, більшість з яких має статус ваківських – «Друкарство», «Технологія і техніка друкарства», «Квалілогія книги», «Поліграфія і видавнича справа», «Друк і книга», «PC World Ukraine» та інших, членом редакційних колегій яких плідно працює. Він щедро ділиться своїм науковим і практичним досвідом зі студентами, магістрантами, аспірантами й докторантами. Під його керівництвом сотні студентів захистили дипломні проекти, три аспіранти захистили дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата, доктора технічних наук. По всій Україні й за кордоном працюють його учні, які несуть друковану інформацію та свої знання людям і з вдячністю згадують свого вчителя. Він ділиться своїм досвідом і з колегами з вітчизняних і зарубіжних вищих навчальних закладів: Української академії друкарства, Харківського національного університету радіоелектроніки, Московського державного університету друку, Омського технічного університету, Тбіліського інституту легкої промисловості, університету «Оксфорд Брукс» (Велика Британія), університетів Штутгарта, Лейпцига, Вуперталя (Німеччина) та інших. Він переносить і їх досвід у вітчизняний навчальний процес.

Науковий доробок А.К.Дороша широко відомий науковій громадськості й практикам видавничо-поліграфічної справи. Це дослідження структури водних розчинів і конденсованих систем; розробка класифікації витратних матеріалів поліграфічного виробництва і методів їх дослідження; участь у розробці класифікації технологій друку; розробка перспективних напрямів розвитку галузі й методик навчання фахівців видавничо-поліграфічної справи від редакційних процесів до опорядження видань на базі цифрових технологій і комп’ютерної техніки.

Вагомий внесок професора А.К.Дороша у вітчизняну видавничо-поліграфічну справу відзначено державними нагородами – почесними грамотами ректорів НТУУ «КПІ» та Українського поліграфічного інституту ім. Івана Федорова, Міносвіти і науки України, Держкомвидавів СРСР та України; почесним знаком «Відмінник освіти», «Переможець у соціалістичному змаганні»; медалями «Ветеран праці» та «В пам’ять 1500-річчя Києва». Він почесний доктор Харківського національного університету радіоелектроніки, член Спілки журналістів України, а в 2000 р. йому присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України».

Бажаємо шановному ювіляру Анатолію Кузьмичу Дорошу в річницю наукової та педагогічної зрілості, видатному науковцю і педагогу, щирій людині – міцного здоров’я, довголіття, нових наукових ідей і працелюбних учнів, плідної творчої праці на благо нашої незалежної Української держави.

Oct 19, 2007 || Автор: Колеги, співробітники та учні ювіляра