22 вересня 2017 року завідувач кафедри теплотехніки та енергозбереження ІЕЕ Валерій Іванович Дешко святкував свій ювілей. Все життя цієї видатної людини, науковця і талановитого педагога пов'язано з Київським політехнічним інститутом. У 1971 році він з відзнакою закінчив теплоенергетичний факультет КПІ. У 1979 році захистив кандидатську дисертацію, в 1993 – докторську; з 1995 року професор, з 2002 р. завідувач кафедри теплотехніки та енергозбереження ІЕЕ. В.І.Дешко – керівник наукових проектів, член Науково-методичної комісії з енергетики МОН України, секції "Енергетика та енергоефективність" Координаційної ради Держінформнауки, Технічного комітету "Енергоефективність будівель і споруд" Мінрегіону, Науково-технічної ради КПІ ім. Ігоря Сікорського, двох спеціалізованих вчених рад, редколегії наукового журналу "Енергетика: економіка, технології, екологія" та ін.

Наукові дослідження Валерія Івановича присвячено широкому колу проблем: складний теплообмін при вирощуванні кристалів, підвищення енергоефективності енергопостачання, моделювання та дослідження процесів перетворення енергії, енергетичний аудит та сертифікація, системний підхід до енергозбереження будівель, енергетичний менеджмент та ін.  В.І.Дешко – автор більше 300 наукових праць, у тому числі 13 статей, що входять до наукометричних баз Scopus, п'яти монографій, шести навчальних посібників, у тому числі двох посібників для школярів. З 2008 по 2016 рік  вісім разів ставав переможцем щорічного конкурсу "Викладач-дослідник". За останні роки він підготував шість кандидатів наук, дві кандидатські дисертації готуються до захисту найближчим часом.

Валерій Іванович є одним з організаторів підготовки фахівців з енергетичного менеджменту в Україні. Він бере активну участь у проведенні Всеукраїнського наукового конкурсу "Молодь – енергетиці України", Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності "Енергетичний менеджмент".

В.І.Дешко брав участь як організатор та тренер у багатьох програмах навчання/підвищення кваліфікації фахівців у сфері енергетики, в тому числі: "Розробка і впровадження системи енергоменеджменту відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 50001 на підприємствах ООО ДТЕК"; "Енергетичний менеджмент у муніципалітетах", що реалізована GIZ; "Сприяння розвитку соціальної інфраструктури", що впроваджується Українським фондом соціальних інвестицій за підтримки Уряду Німеччини; "Перепідготовка і соціальна адаптація військовослужбовців та членів їх сімей в Україні" (проект "Україна-Норвегія"); "Енергетичний аудит" (Центр підготовки енергоменеджерів) та ін. Валерій Іванович є учасником міжнародних проектів за програмами Tacis, Tempus, Intas, Inco-Copernicus, у тому числі українсько-норвезького співробітництва з вищої освіти в інтересах сталого енергетичного розвитку.

В.І.Дешко уважний і доброзичливий викладач і науковий керівник, готовий надати активну допомогу магістрам і студентам – майбутнім енергетикам. Для багатьох з них він є прикладом для наслідування, а ІЕЕ – першою сходинкою до побудови кар'єри у сфері управління енергопостачанням, енергетичного аудиту підприємств, установ та будівель, енергоменеджменту, теплотехніки, нетрадиційних джерел енергії та ін. Він активно залучає студентів до наукової роботи.

Як справжній керманич кафедри, Валерій Іванович "тримає руку на пульсі", координує і контролює навчальну, методичну і виховну роботу кафедри, є справжнім генератором наукових і організаторських ідей. Незмінно підтримуючи молодих викладачів і залучаючи молодь до навчального процесу, він заохочує вдосконалювати методи і способи викладання, впроваджує нові цікаві й актуальні теми в навчальних  дисциплінах та напрями наукових досліджень магістрів.

Валерій Іванович – інтелігентна, талановита і надзвичайно різнобічна особистість. До всього іншого, він веде активний спосіб життя: купається до самих холодів у відкритих водоймах, є членом футбольної секції ветеранів КПІ. А ще має чудову люблячу родину і четверо онуків.

Колектив кафедри теплотехніки та енергозбереження щиро вітає Валерія Івановича з ювілеєм і бажає йому здоров'я, творчої наснаги і всіляких гараздів!