Куратор – це працівник випускової кафедри, який організовує систему відносин закріплених за ним здобувачів вищої освіти через різні види навчальної, виховної, організаційної, консультативної та позанавчальної діяльності.

Діяльність куратора – науково-педагогічного, наукового або педагогічного
працівника здійснюється виключно у робочий час.

3 метою виконання своїх обов’язків куратори взаємодіють з учасниками
освітнього процес) як на рівні факультету/навчально-наукового інституту, так і на рівні Університету.

Куратор в своїй роботі підпорядковується безпосередньо завідувачу
кафедри. Діяльність куратора координується заступником декана факультету/директора навчально-наукового інституту з навчально-виховної роботи та контролюється начальником відділу навчально-виховної роботи Університету.

Завідувач кафедри здійснює поточний контроль за діяльністю кураторів,
сприяє їм у організації освітнього процесу і позанавчальної діяльності здобувачів.

Положення про куратора академічної групи КПІ ім. Ігоря Сікорського