НТУУ «КПІ» посів друге місце у консолідованому рейтингу ВНЗ України 2014 року

Інформаційний освітній ресурс «Освіта.ua» оприлюднив консолідований рейтинг вищих навчальних закладів України 2014 року.

Як вихідні дані для складання консолідованого рейтингу вищих навчальних закладів України  його укладачі використали матеріали найавторитетніших серед експертів і засобів масової інформації національних та міжнародних рейтингів ВНЗ України «Топ-200 Україна», «Scopus» та «Вебометрикс», кожен з яких базується на власних критеріях оцінювання діяльності університетів.

У рейтингу «ТОП-200 Україна» діяльність вищих навчальних закладів оцінюється за допомогою агрегованого показника (інтегрального індексу), який формується на підставі індикаторів прямого вимірювання (80%), експертної оцінки якості підготовки випускників ВНЗ представниками роботодавців та академічного співтовариства (15%), а також з використанням міжнародних наукометричних і веб-метричних даних (5%).

Результати рейтингу вищих навчальних закладів «Scopus» базуються на показниках бази даних Scopus, яка є інструментом для відстеження цитованості наукових статей, що публікуються навчальним закладом або його працівниками у наукових виданнях. У рейтинговій таблиці вищі навчальні заклади України ранжовані за індексом Гірша - кількісним показником, що базується на кількості наукових публікацій і кількості цитувань цих публікацій.

Міжнародний рейтинг «Вебометрикс»  ураховує кількість проіндексованих пошуковими системами сторінок сайту вишу, зовнішні посилання на нього, цитованість ресурсу, а також кількість завантажених на сайт файлів (іншими словами, змістовну та інформаційну активність сайту навчального закладу). Рейтинг "Вебометрикс" публікується двічі на рік.

 

Відтак отриманий узагальнений рейтинг підсумовує рейтингові місця вузів за версіями  «Топ-200 Україна», «Scopus» і «Вебометрикс».

Консолідований рейтинг вузів України

Назва навчального закладу Місце у загальному рейтингу Топ 200 Україна Webometrics Scopus Підсумковий бал
Київський національний університет імені Тараса Шевченка 1 1 1 1 3
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" 2-3 1 2 5 8
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 2-3 3 3 2 8
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" 4 5 4 9 18
Львівський національний університет імені Івана Франка 5 9 13 3 25
Національний університет "Львівська політехніка" 6 6 10 12 28
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова 7 19 14 4 37
Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського 8 26 6 14 46
Донецький національний технічний університет 9-10 16 11 20 47
Національний університет "Києво-Могилянська академія" 9-10 4 20 23 47

За матеріалами сайту Освіта.UA