Завершився огляд-конкурс на краще обладнання та утримання аудиторного фонду й навчальних приміщень НТУУ "КПІ".

На участь у другому його турі заявки подали три інститути – ММІ, ВПІ, ІТС та одинадцять факультетів – РТФ, ФІОТ, ІФФ, ТЕФ, ПБФ, ФЛ, ФБМІ, ІХФ, ХТФ, ФАКС, ФЕА на 46 навчальних приміщень (12 навчальних аудиторій, 12 навчальних лабораторій, 12 комп'ютерних класів, 5 класів іноземних мов та 5 класів курсового та дипломного проектування). Комісія під керівництвом заступника декана факультету менеджменту та маркетингу з навчально-методичної роботи І.Д.Фартушного провела огляд приміщень за єдиними характеристиками і критеріями оцінки та визначила кращі з них:

Навчальні аудиторії

1-ше місце – № 21-8 (ВПІ, кафедра технології поліграфічного виробництва),

2-ге місце – № 213-5 (ТЕФ, кафедра теплоенергетичних установок теплових і атомних електростанцій),

3-тє місце – № 321-24 (ФБМІ, кафедра фізичної реабілітації).

Навчальні лабораторії

1-ше місце – № 26-8 (ВПІ, кафедра машин та агрегатів поліграфічного виробництва),

2-ге місце – № 115б-28 (ФАКС, кафедра приладів та систем керування літальними апаратами),

3-тє місце – № 301-17 (РТФ, кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури).

Комп'ютерні класи

1-ше місце – № 525-18 (ФІОТ, кафедра автоматики та управління в технічних системах),

2-ге місце – № 333б-18 (ФАКС, кафедра інформаційно-вимірювальної техніки),

3-тє місце – № 516-18 (ФІОТ, кафедра обчислювальної техніки).

Класи іноземних мов

1-ше місце – № 612-7 (ФЛ, кафедра теорії, практики та перекладу англійської мови),

2-ге місце – № 22б-8 (ВПІ, кафедра видавничо-поліграфічного інституту),

3-тє місце – № 531-18 (ФІОТ, кафедра автоматики та управління в технічних системах).

Класи курсового та дипломного проектування

1-ше місце – № 213-18 (ФАКС, кафедра автоматизації експериментальних досліджень),

2-ге місце – № 419-17 (РТФ, кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури),

3-тє місце – № 1-01-9 (ФБМІ, кафедра біомедичної інженерії).

Кращі навчальні приміщення від­значено дипломами за зразкове обладнання, утримання та ефективне використання, а відповідальним, завіду­вачам кафедр, деканам факультетів, директорам інститутів, приміщення яких визнано найкращими, оголошено по­дяки (наказ НТУУ "КПІ" № 1-89 від 20.03.2014 р.).

О.В. Приходько, І.Д. Фартушний

Кращий комп.клас - 525-18, ФІОТ, 2014
Краща навчальна лабораторія - 26-8, ВПІКраща навчальна аудиторія - 21-8, ВПІ