Черга розповідей про переможців конкурсу «Молодий викладач-дослідник 2007» дійшла і до Інституту енергозбереження та енергоменеджменту. На кафедрі електропостачання на посаді асистента працює Анатолій Володимирович Чернявський.

До вступу до Київського політехнічного інституту Анатолій Володимирович навчався у Київському індустріальному технікумі за спеціальністю «Експлуатація автоматизованих систем». А у 1995 році вступив до інституту енергозбереження та енергоменеджменту на спеціальність «Електротехнічні системи електроспоживання». Його дипломний проект здобув третє місце на конкурсі дипломних проектів та робіт нашого університету (керівник дипломного проекту В.Я.Пащук, к.т.н., доцент).

У 2001 році Анатолій Володимирович вступає до аспірантури. Як говорить він сам, обрати шлях науковця допоміг Розен Віктор Петрович, професор, завідувач кафедри АУЕК на ІЕЕ – людина цілеспрямована, діяльна і віддана справі науки. В аспірантурі (спеціальність «Енергетичні системи та комплекси») А.В.Чернявський займався розв'язанням задач, пов'язаних з підвищенням рівня ефективності використання енергетичних ресурсів виробничих систем. У 2001 році навчався на курсах підвищення кваліфікації за спеціальністю «Енергетичний менеджмент» у Центрі підготовки енергоменеджерів НТУУ «КПІ». За період навчання в аспірантурі та згодом, працюючи вже асистентом на кафедрі електропостачання, Анатолій Володимирович отримав диплом лауреата конкурсу «Молодь – енергетиці України» (2003 р., 2004 р.), Почесну грамоту Національного агентства України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів (2006 р.), диплом переможця конкурсу «Молодь – енергетиці України» (2007 р.).

За час роботи науково-педагогічним працівником НТУУ «КПІ» проводив лекційні, практичні та лабораторні заняття на кафедрі електропостачання з таких дисциплін: «Споживачі електричної енергії», «Аналіз інформації з енерговикористання», «Енергозбереження в технологічних процесах».

Наукова діяльність Анатолія Володимировича – це енергетичний аудит, енергетичний менеджмент, енергетична сертифікація промислових підприємств тощо. А.В.Чернявським опубліковано 45 наукових та навчально-методичних праць, серед яких монографії, довідкові видання, навчальні посібники. Особливу цікавість становить розробка національних стандартів України (ДСТУ) у сфері енергозбереження.

Результати наукової діяльності А.В.Чернявського надзвичайно широкі – це і розробка засобів інформаційно-аналітичного забезпечення енергетичного аудиту та енергетичного менеджменту, і методики оцінки потенціалу енергозбереження промислових підприємств, створення алгоритмів проведення аналізу ефективності використання енергетичних ресурсів, механізмів проведенням енергетичної сертифікації промислових підприємств тощо.

Як виявилося, вступаючи до КПІ, Анатолій Володимирович Чернявський хотів обрати факультет електроенерготехніки та автоматики, однак доля вирішила інакше. І найголовніше, що доля не помилилася: навчання, а згодом робота на кафедрі електропостачання ІЕЕ та наукова діяльність у цьому напрямі приносить багато задоволення молодому досліднику.

Валерія Добривечір