Закріплення спеціальностей та освітніх програм за кафедрами ВПІ

Додаток до наказу № 1-314 від 16.10.2018 р.

ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНИЙ ІНСТИТУТ

директор - д.т.н., проф. Киричок Тетяна Юріївна,т. 204-83-61, к.48-8

Кафедра Шифр і назва галузі знань,код і назва спеціальності,назва освітньої програми (спеціалізації),назва вибіркових блоків дисциплін Ступінь ВО Ліцензований обсяг
очна форма навчання заочна форма навчання
Графіки
д.культурології, проф. Жукова Наталія Анатоліївна, т.279-04-42, к. 24-25
02 Культура і мистецтво бакалавр 60 30
023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
Образотворче мистецтво
 
магістр 30 10
Видавничої справи та редагування
д.н. із соц. комунікацій, проф. Тріщук Ольга Володимирівна, т. 204-85-45, к. 75-8
06 Журналістика бакалавр 60 30
061 Журналістика
Реклама і зв'язки з громадськістю
 
магістр 21 14
06 Журналістика бакалавр 60 30
061 Журналістика
Видавнича справа та редагування
магістр 44 11
Менеджменту видавничо-поліграфічної галузі
д.політ.н., проф. Ганжуров Юрій Семенович,т. 279-07-08, 279-07-12, к. 21-25
07 Управління та адміністрування бакалавр 60  
073 Менеджмент
Медіаменеджмент та адміністрування у видавничо-поліграфічній галузі
60
магістр 25 15
Машин та агрегатів поліграфічного виробництва
д.т.н., проф. Шевчук Анатолій Васильович,т. 204-99-15,204-84-20, к. 86-8
13 Механічна інженерія бакалавр 30  
133 Галузеве машинобудування
Комп'ютеризовані поліграфічні системи
20
магістр 16 10
Технології поліграфічного виробництва
в.о. зав.кафедри д.т.н., проф. Роїк Тетяна Анатоліївна, т. 204-84-23, к. 41-8
18 Виробництво та технології бакалавр 80 90
186 Видавництво та поліграфія
Технології друкованих і електронних видань
Поліграфічні медіатехнології
магістр 40 20
Репрографії
д.т.н., проф. Величко Олена Михайлівна,т. 204-84-26, к. 31-8
18 Виробництво та технології бакалавр 130 60
186 Видавництво та поліграфія
Технології друкованих і електронних видань
Технології електронних мультимедійних видань; Цифрові технології репродукування
магістр 75 20
Кафедра, завідувач (ПІБ, № тел., каб., корпусу) Галузь знань Код і назва напряму підготовки (Перелік-2006) Ліцензований обсяг
д.ф.н. з.ф.н.
Графіки
д.культурології, проф. Жукова Наталія Анатоліївна, т.279-04^2, к. 24-25
0202 Мистецтво 6.020205 Образотворче мистецтво 60 30
Видавничої справи та редагування
д.н. із соц. комунікацій, проф. Тріщук Ольга Володимирівна, т. 204-85-45, к. 75-8
0303 Журналістика та інформація 6.030302 Реклама і зв'язки з громадськістю(у поліграфії, видавництві та книгорозповсюдженні) 60 -
6.030303 Видавнича справа та редагування 60 60
Менеджмент видавничо-поліграфічної галузі
д.політ.н., проф. Ганжуров Юрій Семенович, т. 279-07-08, 279-07-12, к. 21-25
0306 Менеджмент і адміністрування 6.030601 Менеджмент 60 60
Машин та агрегатів поліграфічного виробництва
д.т.н., проф. Шевчук Анатолій Васильович, т. 204-99-15, 204-84-20, к. 86-8
0505 Машинобудування та матеріалообробка 6.050503 Машинобудування 30 20
Технології поліграфічного виробництва
в.о. зав кафедри д.т.н., проф. Роїк Тетяна Анатоліївна, т. 204-84-23, к. 41-8
0515 Видавничо-поліграфічна справа 6.051501 Видавничо-поліграфічна справа 80 90
Репрографії
д.т.н., проф. Величко Олена Михайлівна, т. 204-84-26, к. 31-8
0515 Видавничо-поліграфічна справа 6.051501 Видавничо-поліграфічна справа 130 60
Долучення Розмір
chair-vpi.pdf 92.29 КБ