Закріплення спеціальностей та освітніх програм за кафедрами ПБФ

Додаток до наказу № 1-314 від 16.10.2018 р.

ПРИЛАДОБУДІВНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

декан - д.т.н., проф. Тимчик Григорій Семенович, т. 236-69-82, к. 209-1

Кафедра Шифр і назва галузі знань,
код і назва спеціальності,
назва освітньої програми (спеціалізації),
назва вибіркових блоків дисциплін
Ступінь ВО Ліцензований обсяг
очна форма навчання заочна форма навчання
Виробництва приладів
в.о. зав.кафедри к.т.н., доц. Шевченко Вадим Володимирович, т. 236-69-82, 204-94-76, к. 294-1
15 Автоматизація та приладобудування
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
Комп'ютерно-інтегровані технології виробництва приладів
Комп'ютерно-інтегровані технології виробництва приладів; Комп'ютерно-інтегровані медичні системи
бакалавр 60 25
магістр 34 16
Приладобудування
д.т.н., проф. Гераїмчук Михайло Дем'янович, т.204-83-80, к. 263-1
15 Автоматизація та приладобудування
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
Комп'ютерно-інтегровані технології проектування приладів
бакалавр 40 15
магістр 10 0
15 Автоматизація та приладобудування
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Інформаційно-вимірювальні системи та технології в приладобудуванні
Інформаційні та вимірювальні технології в приладобудуванні
бакалавр 20 10
магістр 20 10
Приладів і систем орієнтації і навігації
д.т.н., проф. Бурау Надія Іванівна, т. 204-85-02, 204-95-41, к. 290а-1
15 Автоматизація та приладобудування
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
Комп'ютерно-інтегровані технології та системи навігації і керування
бакалавр 60 15
магістр 22 0
Приладів і систем неруйнівного контролю
д.пед.н., доц. Протасов Анатолій Георгійович, т. 204-85-01, к. 516-20
15 Автоматизація та приладобудування
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
Комп'ютерно-інтегровані технології та системи неруйнівного контролю і
діагностики
бакалавр 60 15
магістр 18 0
Оптичних та оптико-електронних приладів
д.т.н., проф. Колобродов Валентин Георгійович, т. 204-85-00, 204-94-77, к. 810-21
15 Автоматизація та приладобудування
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
Комп'ютерно-інтегровані оптико-електронні системи та технології
бакалавр 35 10
магістр 10 0
15 Автоматизація та приладобудування
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Інформаційно-вимірювальні системи та технології в приладобудуванні
Фотоніка та оптоінформатика
бакалавр 75 20
магістр 15 0
Наукових, аналітичних та екологічних приладів і систем
в.о. зав.кафедри д.т.н., проф. Защепкіна Наталія Миколаївна, т. 204-85-03, к. 2-16-1
15 Автоматизація та приладобудування
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Інформаційні вимірювальні технології екологічної безпеки
бакалавр 45 15
магістр 20 15
Інформаційно-вимірювальної техніки
в.о. зав.кафедри к.т.н., доц. Яремчук Ніна Антонівна, т.204-98-97, к. 334-18
15 Автоматизація та приладобудування
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Метрологія та вимірювальна техніка
бакалавр 65 25
магістр 30 5
Автоматизації експериментальних досліджень
в.о. зав.кафедри д.т.н., проф. Туз Юліан Михайлович, т. 204-82-20, к. 329-18
15 Автоматизація та приладобудування
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Інформаційні вимірювальні технології та системи
бакалавр 75 25
магістр 35 5
Кафедра, завідувач (ПІБ, № тел., каб., корпусу) Галузь знань Код і назва напряму підготовки (Перелік-2006) Ліцензований обсяг
д.ф.н. з.ф.н.
Виробництва приладів
в.о. зав.кафедри к.т.н.,доц. Шевченко Вадим Володимирович, т. 236-69-82, 204-94-76, к. 294-1
0510 Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології 6.051003 Приладобудування 95 30
Приладобудування
д.т.н., проф. Гераїмчук Михайло Дем'янович, т. 204-83-80, к. 263-1
0510 Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології 6.051003 Приладобудування 40 20
Приладів і систем орієнтації і навігації
д.т.н., проф. Бурау Надія Іванівна, г. 204-85-02, 204-95-41, к. 290а-1
0510 Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології 6.051003 Приладобудування 45 10
Наукових, аналітичних та екологічних приладів і систем
в.о. зав.кафедри д.т.н., проф. Защепкіна Наталія Миколаївна, т. 204-85-03, к. 2-16-1
0510 Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології 6.051003 Приладобудування 45 15
Приладів і систем неруйнівного контролю
д.пед.н., доц. Протасов Анатолій Георгійович, т. 204-85-01, к. 516-20
0510 Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології 6.051003 Приладобудування 45 10
Оптичних та оптико-електронних приладів
Д.Т.П., проф. Колобродов Валентин Георгійович, т. 204-85-00, 204-94-77, к. 810-21
0510 Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології 6.051004 Оптотехніка 75 20
Інформаційно-вимірювальпої техніки
в.о. зав.кафедрн к.т.н., доц. Яремчук Ніна Антонівна, т. 204-98-97, к. 334-18
0510 Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології 6.051001 Метрологія та інформаційно-вішірювальні технології 65 25
Автоматизації експериментальних досліджень
в.о. зав.кафедри л.т.н., проф. Туз Юліан Михайлович, т. 204-82-20. к. 329-18
0510 Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології 6.051001 Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології 75 25
Долучення Розмір
chair-pbf.pdf 146.67 КБ