Закріплення спеціальностей та освітніх програм за кафедрами ММІ

Додаток до наказу № 1-314 від 16.10.2018 р.

МЕХАНІКО-МАШИНОБУДІВНИИ ІНСТИТУТ

директор - д.т.н., проф. Бобир Микола Іванович, т. 236-10-43, каб. 251-1

Кафедра Шифр і назва галузі знань, код і назва спеціальності, назва освітньої програми (спеціалізації), назва вибіркових блоків дисциплін Ступінь ВО Ліцензований обсяг
очна форма навчання заочна форма навчання
Динаміки і міцності машин та опору матеріалів
в.о.зав кафедри д.т.н., проф. Піскунов Сергій Олегович, т.204-96-10, к. 251-1
13 Механічна інженерія
131 Прикладна механіка
Динаміка і міцність машин
Динаміка і міцність машин; Інформаційні системи та технології в авіабудуванні
бакалавр 70 10
магістр 35 0
Технології машинобудування
д.т.н., проф. Петраков Юрій Володимирович, т. 204-81-06, к.237-18
13 Механічна інженерія
131 Прикладна механіка
Технології машинобудування

Технології машинобудування; Технології виготовлення літальних апаратів
бакалавр 60 20
магістр 39 11
Механіки пластичності матеріалів та ресурсозберігаючих процесів
д.т.н., проф. Тітов В'ячеслав Андрійович, т. 204-83-99, к. 036-1
13 Механічна інженерія
131 Прикладна механіка
Обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування
Системи комп'ютерних технологій пластичного формоутворення в машинобудуванні; Технології композиційних та наноструктурних конструкцій; Технології озброєння та засобів безпеки
бакалавр 60 10
магістр 30 5
Лазерної техніки та фізико-технічних технологій
д.т.н., ст.н.с., акад. НАНУ Крівцун Ігор Віталійович, т. 236-02-77, 204-96-09, к. 408-410-1
13 Механічна інженерія
131 Прикладна механіка
Лазерна техніка та комп'ютеризовані процеси фізико-технічної обробки матеріалів
Лазерна техніка та комп'ютеризовані процеси фізико-технічної обробки матеріалів; Лазерні системи в біології та медицині
бакалавр 50 10
магістр 30 0
Конструювання верстатів і машин
д.т.н., проф. Струтинський Василь Борисович, т. 454-94-61, к. 232-1
13 Механічна інженерія
131 Прикладна механіка
Технології комп'ютерного конструювання верстатів, роботів та машин
бакалавр 50 10
магістр 35 0
Інтегрованих технологій машинобудування
д.т.н., проф. Пасічник Віталій Анатолійович, т. 406-82-55, к. 505-22
13 Механічна інженерія
131 Прикладна механіка
Інструментальні системи інженерного дизайну
Інструментальні системи та технології формоутворення деталей; Інженерний дизайн
бакалавр 50 10
магістр 35 5
Прикладної гідроаеромеханіки та механотроніки
д.т.н., проф. Луговський Олександр Федорович, т. 204-82-54, 299-1
13 Механічна інженерія
131 Прикладна механіка
Автоматизовані та роботизовані механічні системи
Мехатронні і робототехнічні системи в машинобудуванні; Гідропневмоавтоматика та гідравлічні і пневматичні машини; Автоматизовані логістичні системи
бакалавр 70 10
магістр 45 0
Авіа- та ракетобудування
д.т.н., проф. Сухов Віталій Вікторович, т. 204-83-17., к. 329-28
13 Механічна інженерія
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка
Літаки та вертольоти
Літаки та вертольоти; Ракетна техніка
бакалавр 60 30
магістр 21 9
Систем керування літальними апаратами
д.т.н., проф. Збруцький Олександр Васильович, т. 204-82-24, к. 212-28
17 Електроніка та телекомунікації
173 Авіоніка
Системи керування літальними апаратами та комплексами
бакалавр 80 20
магістр 30 5
Кафедра, завідувач (ПІБ, № тел., кімната корпусу) Галузь знань Код і назва напряму підготовки (Перелік-2006) Ліцензований обсяг
д.ф.н. з.ф.н.
Динаміки і міцності машин та опору матеріалів
в.о.завкафедри д.т.н., проф. Бабенко Андрій Ооц.йронсь, т.204-96-10, к. 251-1
0505 Машинобудування та матеріалообробка 6.050501 Прикладна механіка 50 25
Технології машинобудування
д.т.н., проф. Петраков Юрій Володимирович, т. 204-81-06, к.237-18
0505 Машинобудування та матеріалообробка 6.050502 Інженерна механіка 90 20
Механіки пластичності матеріалів та ресурсозберігаючих процесів
д.т.н., проф. Тітов В'ячеслав Андрійович, т. 204-83-99, к. 036-1
0505 Машинобудування та матеріалообробка 6.050502 Інженерна механіка 60 10
Лазерної техніки та фізико-технічних технологій
д.т.н., ст.н.с, акад. НАНУ Крівцун Ігор Віталійович, т. 236-02-77, 204-96-09, к. 408-410-1
0505 Машинобудування та матеріалообробка 6.050502 Інженерна механіка 60 10
Прикладної гідроаеромеханіки та механотроніки
д.т.н., проф. Луговськнй Олександр Федорович, т. 204-82-54, к. 299-1
0505 Машинобудування та матеріалообробка 6.050502 Інженерна механіка 85 10
Конструювання верстатів і машин
Д.Т.Н., проф. Струтинський Василь Борисович, т. 454-94-61, к. 232-1
0505 Машинобудування та матеріалообробка 6.050503 Машинобудування 55 20
Інтегрованих технологій машинобудування
д.т.н., проф. Пасічник Віталій Анатолійович, т. 406-82-55, к. 505-22
0505 Машинобудування та матеріалообробка 6.050503 Машинобудування 55 25
Авіа- та ракетобудування
д.т.н., проф. Сухов Віталій Вікторович, , т. 204-83-17., к. 329-28
0511 Авіаційна та ракетно-космічна тенхніка 6.051101 Авіа-та ракетобудування 60 30
Систем керування літальними апаратами
д.т.н., проф. Збруцький Олександр Васильович, т. 204-82-24, к. 212-28
0511 Авіаційна та ракетно-космічна тенхніка 6.051103 Авіоніка 80 20
Долучення Розмір
chair-mmi.pdf 143.58 КБ