Закріплення спеціальностей та освітніх програм за кафедрами ІСЗЗІ

Додаток до наказу № 1-314 від 16.10.2018 р.

ІНСТИТУТ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ УКРАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО

Начальник інституту - к.філос.н., проф., полковник Пучков Олександр Олександрович, т. 204-91-91, 204-91-51, дод.3-94 (меридіан), к. 208а-27

Кафедра Шифр і назва галузі знань,
код і назва спеціальності,
назва освітньої програми (спеціалізації),
Ступінь ВО Ліцензований обсяг
очна форма навчання заочна форма навчання
Спеціальна кафедра № 5
д.т.н., доц. Субач Ігор Юрійович, т. 204-91-51, к. 414-27
12 Інформаційні технології
122 Комп'ютерні науки
Комп'ютерні системи і технології спеціального зв'язку
бакалавр 50 0
магістр 25 0
Спеціальна кафедра № 1
д.т.н., с.н.с. Рома Олександр
Миколайович, т. 204-91-51, к. 515-27
12 Інформаційні технології
125 Кібербсзпека
Безпека державних інформаційних ресурсів
бакалавр 130 0
магістр 35 0
Спеціальна кафедра № 3
д.т.н., проф. Єрохін Віктор
Федорович, т. 204-91-51, к. 407-27
17 Електроніка та телекомунікації

172 Телекомунікації та радіотехніка
Спеціальні телекомунікаційні системи
бакалавр 70 0
магістр 20 0
Кафедра, завідувач (ПІБ, №тсл., каб., корпусу) Галузь знань Код і назва напряму підготовки (Перелік-2006) Ліцензований обсяг
д.ф.н. з.ф.н.
Спеціальна кафедра № 5
д.т.н., доц. Субач Ігор Юрійович, т. 204-91-51, к. 414-27
0501 Інформатика та обчислювальна техніка 6.050101 Комп'ютерні науки 50  
Спеціальна кафедра № 1
д.т.н., с.н.с. Рома Олександр Миколайович, т. 204-91-51, к. 515-27
1701 Інформаційна безпека 6.170101 Безпека інформаційних і комунікаційних систем 60 ~
6.170103 Управління інформаційною безпекою 50 20
Спеціальна кафедра № 3
д.т.н., проф. Єрохін Віктор Федорович, т. 204-91-51, к. 407-27
0509 Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв'язок 6.050903 Телекомунікації 50 20
Долучення Розмір
chair-iszzi.pdf 52.75 КБ