Закріплення спеціальностей та освітніх програм за кафедрами ФЕА

Додаток до наказу № 1-314 від 16.10.2018 р.

ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГОТЕХНІКИ ТА АВТОМАТИКИ

декан — д.т.н., проф. Яндульський Олександр Станіславович, т. 236-41-11, к. 235-20

Кафедра Шифр і назва галузі знань,код і назва спеціальності,назва освітньої програми (спеціалізації) Ступінь ВО Ліцензований обсяг
очна форма навчання заочна форма навчання
Відновлюваних джерел енергії
в.о. зав.кафедри д.т.н., проф. Кудря Степан Олександрович, т. 204-95-19, к. 318-20
14 Електрична інженерія
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Електричні станції
бакалавр 50 20
магістр 55 10
14 Електрична інженерія
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії
бакалавр 40 0
магістр 30 0
Електричних мереж та систем
д.т.н., проф. Кирик Валерій Валентинович, т. 204-82-34, к. 144-20
14 Електрична інженерія
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Електричні системи і мережі
бакалавр 50 20
магістр 50 10
Автоматизації енергосистем
в.о. зав.кафедри д.т.н., проф. Толочко Ольга Іванівна, тел. 204-82-36, к. 346-20
14 Електрична інженерія
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Управління, захист та автоматизація енергосистем
бакалавр 40 20
магістр 25 10
Теоретичної електротехніки
д.т.н., проф. Островерхов Микола Якович, т. 204-82-39, к. 209-20
14 Електрична інженерія
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Електротехнічні пристрої та електротехнологічні комплекси
бакалавр 25 10
магістр 20 10
Електромеханіки
д.т.н., проф. Шинкаренко Василь Федорович, т. 204-82-39, к. 139-20
14 Електрична інженерія
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Електричні машини і апарати
бакалавр 55 20
магістр 45 5
Автоматизації електромеханічних систем та електроприводу
д.т.н., проф. Пересада Сергій Михайлович, т. 236-99-30, к. 419-20
14 Електрична інженерія
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Електромеханічні системи автоматизації, електропривод та електромобільність
бакалавр 65 ЗО
магістр 70 5
Кафедра, завідувач (ПІБ, № тел., каб., корпусу) Галузь знань Код і назва напряму підготовки (Перелік-2006) Ліцензований обсяг
д.ф.н. з.ф.н.
Електричних мереж та систем
д.т.н., проф. Кирик Валерій Валентинович, т. 204-82-34, к. 144-20
0507 Електротехніка та електромеханіка 6.050701 Електротехніка та електротехнології 50 20
Теоретичної електротехніки
д.т.н., проф. Островерхов Микола Якович, т. 204-82-39, к. 209-20
0507 Електротехніка та електромеханіка 6.050701 Електротехніка та електротехнології 25 10
Автоматизації енергосистем
в.о. зав.кафедри д.т.н., проф. Толочко Ольга Іванівна, тел. 204-82-36, к. 346-20
0507 Електротехніка та електромеханіка 6.050701 Електротехніка та електротехнології 40 20
Відновлюваних джерел енергії
в.о. зав.кафедри
д.т.н., проф. Кудря Степан Олександрович, т. 204-95-19, к. 318-20
0507 Електротехніка та електромеханіка 6.050701 Електротехніка та електротехнології 90 20
Електромеханіки
д.т.н., проф. ШинкаренкоВасиль Федорович, т. 204-82-38, к. 139-20
0507 Електротехніка та електромеханіка 6.050702 Електромеханіка 55 20
Автоматизації електромеханічних систем та електроприводу
д.т.н., проф. Пересада Сергій Михайлович, т. 236-99-30, к. 419-20
0507 Електротехніка та електромеханіка 6.050702 Електромеханіка 65 30
Долучення Розмір
chair-fea.pdf 95.5 КБ