Булдигін Валерій Володимирович

Валерій Володимирович Булдигін (05.11.1946, м. Тбілісі, Грузія р. - 17.04.2012, Київ, похований на Байковому кладовищі) - математик, доктор фізико-математичних наук професор, завідувач кафедри математичного аналізу та теорії ймовірностей (1986-2012), Відмінник народної освіти УРСР (1983), Відмінник освіти України" (2003), Лауреат державної премія України в галузі науки і техніки (2003), Заслужений діяч науки і техніки України" (2009). Виховав трьох докторів наук та 12 кандидатів наук.

У 1965 р. Валерій Володимирович з відзнакою закінчив Київський технікум радіоелектроніки. З відзнакою закінчив механіко-математичний факультет Київського державного університету ім. Т. Шевченка у 1970 р.

У 1970–1972 рр. навчався в аспірантурі при кафедрі теорії ймовірностей та математичної статистики КДУ; в 1973 р. захистив дисертацію кандидата фізико-математичних наук “О случайных рядах в банаховых пространствах”.

У 1972–1974 рр. Валерій Володимирович працював асистентом на кафедрі теоретичної кібернетики КДУ.

У 1974–1986 рр. працював старшим та провідним науковим співробітником в Інституті математики АН України. У жовтні 1982 р. в Інституті математики захистив дисертацію доктора фізико-математичних наук “Сходимость случайных элементов в бесконечномерных топологических пространствах и представления случайных процессов и полей”, затверджену ВАК СРСР у 1983 р. У цей же час працював за сумісництвом на кафедрах теорії ймовірностей та загальної математики КДУ.

У 1986 роцi Валерій Володимирович очолив кафедру математичного аналiзу та теорiї ймовiрностей Нацiонального технiчного унiверситету України «КПI», на якій працював до останнього дня свого життя. У 1988 р. йому присвоєно вчене звання професора.

Валерій Володимирович Булдигін членом редколегій журналів "Теорія ймовірностей та математична статистика", "Theory of Stochastic Processes", "У світі математики", Наукові вісті НТУУ „КПІ” та „Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника”; член спеціалізованої ради при Інституті математики, член Вченої ради НТУУ “КПІ”; член президії Київського математичного товариства; керував відомим науковим семінаром з теорії випадкових процесів.