У січні 2006 року виповнилось 5 років з дня заснування кафедри біотехніки та інженерії. Ювілей це, чи ні? За звичайними мірками – дуже молодий вік порівняно з іншими підрозділами НТУУ “КПІ”. Але це і час для розквіту творчих сил і здійснення честолюбних планів. Кафедру створено у 2001 р. згідно з наказом ректора університету як структурний підрозділ першого в Україні факультету біотехнології і біотехніки. Це рішення було прийнято відповідно до вимог сьогодення щодо пріоритетного розвитку в нашій державі новітніх біотехнологій.

На момент організації на кафедрі налічувалося 13 працівників. У 2006 році склад кафедри становить 22 особи, з них 4 професори, 5 доцентів, 1 старший викладач, 1 асистент. Очолює кафедру доктор технічних наук, професор В.В. Карачун – відомий учений-механік, автор 250 наукових праць, з яких 5 – навчальні посібники, 7 – монографії, 15 – авторські свідоцтва на винахід та патенти України, член двох спеціалізованих вчених рад.

У 2005 році кафедра здійснила перший випуск бакалаврів з інженерної механіки. З 15 осіб диплом з відзнакою одержали 6. Це студенти: І. Ігнатов, А. Борисенко, І. Прохоренко, С. Павленко, О. Шматок, Н. Скочко.

Силами викладачів і студентів на кафедрі склалися добрі традиції сумлінного ставлення молоді до навчання, до реалізації своїх творчих задумів. Так, іменні стипендії одержали: у 2004 р. студ. 3-го курсу А. Борисенко (стипендія Верховної Ради України); у 2005 р. студ. О. Шматок (стипендія Київського міського голови); у 2006 р. студенти 5-го курсу І. Ігнатов (стипендія Президента України); І. Прохоренко (стипендія Київського міського голови); С. Павленко (стипендія ректора НТУУ “КПІ”).

У 2003-2005 рр. та 2005-2006 рр. доц. В.М. Мельник – стипендіат Кабінету Міністрів України як молодий учений.

З’явилися на кафедрі й свої лауреати премій. Студ. О. Ковалець – преміант Київського міського голови 2006 року.

Президія Національної академії наук України на засіданні від 22 березня 2006 року присудила Премію НАН України для молодих учених доценту кафедри біотехніки та інженерії В.М.Мельник. Сумлінне ставлення до своїх обов’язків, високий професіоналізм та творча наснага – логічне підґрунтя успіхів молодого науковця. Бажаємо лауреату подальшого розквіту та успіхів в її діяльності, зміцнювати й надалі престиж НТУУ «КПІ»!

Велику увагу кафедра приділяє вияву науково-технічної думки майбутніх інженерів. Декілька років студенти постійно беруть участь у конкурсах науково-технічних проектів для молодих учених, що проводять Міністерство освіти і науки України, Національна академія наук України, Київська міська держадміністрація, Головне управління освіти і науки м. Києва, Київський державний центр науково-технічної та економічної інформації.

У 2004 році призерами I конкурсу «Інтелект молодих – на службу столиці» стали доц. В. Мельник, студенти А. Борисенко, І. Ігнатов, Л. Дашевська за проект «Рухома лабораторія стану рейок шляхопроводу». Також у 2004 році призерами IV конкурсу науково-технічних проектів молодих учених під девізом «Інтелектуальний потенціал молодих учених – місту Києву» стали доц. В. Мельник, студенти І. Кононученко, С. Павленко, І. Ігнатов за проект «Тренажер для немовлят».

Напрочуд вдалим видався 2005 рік. Нагороджені дипломами та цінними подарунками Київміськради та МОН України 12 студентів – призерів II конкурсу науково-технічних проектів «Інтелект молодих – на службу столиці» та V конкурсу «Інтелектуальний потенціал молодих учених – місту Києву». Це проекти «Крісло – комфорт», «Шумогасник», «Ланкова струна», «Стрічка безпеки», «Операційна мобільного базування» в номінаціях «Нові методи в діагностиці, лікуванні найпоширеніших хвороб» та «Комунальне господарство міста». Студенти кафедри мають 30 науково-технічних публікацій, 6 студентів одержали патенти України.

За активну участь у винахідницькій діяльності та науково-дослідній роботі в 2005/2006 навчальному році студенти 5-го курсу А. Борисенко, І. Ігнатов, С. Павленко та студент 4-го курсу О. Ковалець нагороджені Почесними грамотами Наукового товариства студентів і аспірантів НТУУ «КПІ».

Отже, не було несподіванкою, коли студенти кафедри за результатами комплексного моніторингу якості підготовки фахівців за спеціальностями в першому семестрі 2005/2006 навчального року зайняли 16-те призове місце по університету в цілому.

Одним з пріоритетних напрямів роботи кафедри є практична підготовка студентів. Серед баз практик такі відомі фармацевтичні фірми м. Києва, як ВАТ “Київмедпрепарат”, ВАТ “Фармак”, ЗАТ “Фармацевтична фірма “Дарниця”, ВАТ “Техномед-Україна”, Державний експериментальний завод медичних препаратів та інші. Під керівництвом провідних фахівців цих підприємств студенти знайомляться з технічними характеристиками вітчизняного та закордонного устаткування, отримують навички експлуатації технологічного обладнання та контролю виробничих біотехнологічних процесів. Деякі зі студентів старших курсів уже працюють на цих підприємствах (у вільний від занять час) і отримують позитивні відгуки співробітників. Під час практики в Інституті технічної теплофізики НАН України студенти, наприклад, беруть участь у створенні технологічного обладнання для підприємств фармацевтичної і мікробіологічної галузей. Тісні зв’язки має кафедра і з ВАТ “Стиролбіотех” (філія в м. Обухові), де студентам надано можливості для опанування найсучаснішого біотехнологічного обладнання, вивчення особливостей біотехнологічних процесів та керування ними, в тому числі притаманних галузі питань виробничої “чистоти” технології виготовлення ліків, вітамінів та інших препаратів.

У лютому 2007 року буде здійснено перший випуск інженерів-механіків за спеціальністю «Обладнання фармацевтичної та мікробіологічної промисловості». «Віримо в нашу молодь, впевнені, що дипломні проекти будуть найвищого ґатунку. У добрий час!» – бажає вихованцям проф. В.В. Карачун.

May 22, 2006 || Автор: Підготувала Н. Вдовенко