Бондаренко Олександр удосконалює зварювальні установки

У прецизійному приладобудуванні при виготовленні електронних компонентів і схем, у виробництві медичних інструментів та ін. широко застосовується сучасна ефективна технологія контактного мікрозварювання, яка дозволяє отримувати надійні нероз'ємні з'єднання мініатюрних деталей. Для забезпечення високої якості зварних з'єднань важливо контролювати введення енергії в зону зварювання.

Колектив науковців на кафедрі промислової електроніки ФЕЛ, до якого входить і доц. Олександр Бондаренко, займається вдосконаленням джерел живлення зварювальних установок, де передбачено контроль та регулювання зварювального струму, напруги на зварюваному контакті, потужності навантаження чи кількох з цих параметрів одночасно. Успішні дослідження для Олександра вилилися в захист кандидатської дисертації за науковою спеціальністю "Напівпровідникові перетворювачі електроенергії". З 2014 р. він навчається в докторантурі КПІ ім. Ігоря Сікорського, за підсумками університетського конкурсу його названо серед кращих молодих викладачів-дослідників 2016 р.

Молодий учений має широкий спектр наукових інтересів, до яких належать не лише дослідження та розробка джерел живлення зі спеціальними характеристиками для контактного мікрозварювання, а й удосконалення методів та засобів вимірювання параметрів напівпровідникових приладів, дослідження та розробка комп'ютерних вимірювальних систем на основі інерціальних давачів тощо. Результатами його наукової та практичної діяльності є понад 100 публікацій, 5 винаходів, кілька успішно виконаних госпдоговірних та держбюджетних проектів.

Наукові досягнення Олександра Бондаренка були відзначені дипломом переможця Всеукраїнського конкурсу "Винахід – 2007" у номінації "Кращий винахід у галузі електроніки та комунікаційних систем", дипломом переможця обласного конкурсу робіт молодих учених (2009), грамотою НАН України за наукову роботу (2011), стипендією Кабінету Міністрів України (2006–2007, 2012–2014).

Молодий учений охоче передає свій досвід студентам та молодим науковцям. Під його науковим керівництвом у 2014 р. було успішно захищено кандидатську дисертацію, захист ще однієї роботи планується найближчим часом. Також під його керівництвом захищено дванадцять магістерських дисертацій і більше п'ятдесяти дипломних робіт спеціалістів і бакалаврів.

Олександр Бондаренко активно співпрацює з вітчизняними і зарубіжними науковцями. Регулярно бере участь у міжнародних науково-технічних конференціях, рецензує наукові статті та матеріали конференцій. Є членом міжнародної спілки Institute of Electrical and Electronics Engineers – IEEE. Постійно працює над підвищенням свого професійного рівня. У 2016 р. пройшов стажування в міжнародній високотехнологічній компанії "Melexis", а також Вроцлавському університеті науки і технологій (Wroclaw University of Science and Technology). Бере участь у тренінгах професійного спрямування, поглиблює знання англійської мови.

Увесь творчий шлях Олександра – приклад цілеспрямованості, працьовитості та пошуку нового.

Інф. ФЕЛ