Колективний договiр / Додаток №1. Перелiк посад працівників, яким може надаватися додаткова відпустка

ПЕРЕЛІК посад працівників з ненормованим робочим днем, яким може надаватися додаткова відпустка

 • проректор з АР, вчені секретарі;
 • помічник: ректора, проректора, директора інституту, декана факультету, головного бухгалтера, директора ЦМО;
 • головний (його заступник): бухгалтер, інженер, механік, енергетик, енергоменеджер, редактор, художник, бібліограф, бібліотекар;
 • начальник (його заступник): департаменту, управління, служби, відділу, відділення, дільниці, паспортного столу студмістечка та інші;
 • директор (його заступник): департаменту, НДІ, ОКБ, ІПО, ЦСХ, НТБ, інженерного центру, центру, державного політехнічного музею, студмістечка, Центру культури та мистецтв, Центру фізичного виховання і спорту, оздоровчого комплексу, студентського спортивно-оздоровчого табору, студентського гірсько-спортивного табору та інші;
 • наукові співробітники;
 • спеціалісти та фахівці всіх категорій: інженери, бухгалтери, економісти, юрисконсульти, механіки, редактори, художники, кореспонденти, менеджери, фахівці, фахівці з виховної роботи зі студентами, психологи, коректори, бібліотекарі та бібліографи, перекладачі, екскурсоводи, відповідальні секретарі науково-технічних журналів, інструктори, архітектори, бухгалтери-ревізори та інші;
 • старші інспектори, інспектори, диспетчери;
 • завідувачі: секторів, архіву, кабінетів, курсів з підготовки до вступу до навчального закладу, господарств, гуртожитків, складів, камер схову, відділів та інші;
 • старші адміністратори, адміністратори, коменданти, майстри;
 • друкарі, секретарі-друкарки, діловоди, старший товарознавець, старший касир, касири;
 • акомпаніатори, концертмейстери, хормейстери, диригенти, балетмейстери, керівники: клубів по інтересах, гуртків, режисери;
 • експедитори, паспортисти, техніки;
 • оператори, навчальні майстри, старші лаборанти, лаборанти;
 • середній медичний персонал;
 • головний зберігач фондів, зберігач фондів, завідувач реставраційної майстерні.

Перелік посад працівників, яким може надаватись додаткова відпустка залежно від результатів атестації робочих місць за умовами праці

 • маляр (до 6 календарних днів);
 • газозварник (до 6 календарних днів);
 • електрозварник (до 6 календарних днів);
 • електрозварник ручного зварювання (до 6 календарних днів);
 • електрогазозварник (до 6 календарних днів);
 • кухар, який постійно працює біля гарячої плити (до 4 календарних днів).

      Михайло ЗГУРОВСЬКИЙ,
  ректор університету 
Михайло БЕЗУГЛИЙ,
голова Профкому