Ви є тут

Молоді, амбітні та перспективні: підсумки прийому студентів до університету в 2014 р.


2014.08.29 День першокурсника

Щороку когорта політехніків поповнюється кількома тисячами молодих амбітних людей, які планують пов'язати своє майбутнє з технікою та інженерією. Ми пишаємося, що вони обирають саме Київську політехніку, та несемо відповідальність за якість освіти, яку вони отримають.

План прийому студентів до КПІ за держзамовленням за останні три роки приблизно однаковий (2012 р. – 4352 особи; 2013 р. – 4271 особа; цього року – 4311 осіб). При цьому кількість спеціальностей лишається на рівні 123. Середній конкурс за заявами (держзамовлення) неухильно зростає: у 2012 р. – 6,44; 2013 р. – 7,4; 2014 р. – 7,7.

Цього року на перший курс зараховано 5096 студентів (у 2012 р. – 4962, у 2013 р. – 5224). З них на держбюджет – 4311 (84,6%). Хто ж вони, нинішні першокурсники?  Юнаків – 72,4% (приблизно стільки ж, як і в попередні роки), випускників СДП – 33,2% (більше, ніж раніше, що є результатом нашої послідовної профорієнтаційної роботи зі школярами), медалістів – 22,2% ( у 2012  р. – 21,5%; у 2013 р. – 19,8%). Трохи зменшилася кількість випускників шкіл – 94,2% (проти 98,3% торік) та зросла кількість випускників технікумів і ПТУ – 5,8% (проти 1,7% торік і 2,7% у 2012 р.).

Найбільше абітурієнтів  цього року бажали навчатися на ФСП (конкурс за заявами – 56,42), ФЛ – 36,65; ФММ – 25,16; ВПІ – 18,1; ФБМІ – 12,89; ФПМ – 12,28; ФБТ – 11,97; ФІОТ – 10,79; ФТІ – 8,81. Можна помітити особливість: на факультетах, куди переважно йдуть випускники СДП, конкурс найвищий. Завжди приємно, коли до КПІ йдуть випускники профільних ліцеїв, які дають не стільки кількісний, як якісний приплив до університету. Усі три ліцеї, що співпрацюють з НТУУ "КПІ", знаходяться серед шкіл-лідерів по Києву за результатами тестування з математики і фізики. Політехнічний ліцей цього року закінчили 114 учнів, з них 73% вступили до КПІ. Вони навчатимуться: на  ФІОТ – 13, у ФТІ – 12, ІПСА – 9, ІТС – 9, на ФПМ – 6, ТЕФ – 5, у ВПІ – 4, ММІ – 4, на ФЕА – 3, РТФ – 3, ФЕЛ – 3, ФМФ – 2, ХТФ – 2, ФБМІ –1, ФММ – 1.  За підсумками ЗНО у 2014 р. ліцей "Інтелект" є лідером  по м. Києву з математики,  фізики  та англійської мови. До НТУУ "КПІ" вступило 36 випускників  – на  ІТС, ІПСА, ФБТ, ФІОТ, ТЕФ, ФАКС, ММІ, ФЛ, ВПІ.  23 випускники отримали гранти на навчання в університетах Європи й Америки. Технічний ліцей цього року закінчили 89 учнів, до КПІ вступили 70 ( 79%).  Вони навчатимуться: в  ІПСА – 13, на ФІОТ – 11, у ФТІ – 11, ІТС – 4, на ФПМ – 4, у ММІ – 3, на ТЕФ – 3, ФАКС – 3, ФЕА – 3, ФБМІ – 3, ФЕЛ – 2, ПБФ – 2, ХТФ – 2, ФМФ – 2, ЗФ – 1, ІЕЕ – 1, у ВПІ – 1.

Напрями підготовки, де конкурс за поданими заявами на місця державного замовлення був найбільшим, переважно гуманітарні: реклама і зв'язки з громадськістю – конкурс 209,6 осіб на місце, міжнародна економіка – 127,3; правознавство – 105,3; економіка підприємства  – 87,5; маркетинг – 75,0; видавнича справа та редагування – 74,8. При цьому в КПІ цього року не існувало спеціальностей, конкурс на які був би відсутній, адже найнижчий показник складав понад 3,5. Найменше абітурієнтів виявили бажання навчатися за напрямами підготовки:  інженерне матеріалознавство – конкурс 3,56 осіб на місце, оптотехніка – 3,57; ливарне виробництво – 3,59. Хоча ці спеціальності завжди затребувані промисловістю, і на таких фахівців постійний попит на ринку праці.

За контрактом на першому курсі навчатиметься 785 студентів. На ФІОТ – 160, ФММ – 139, ФСП – 132, у ВПІ – 105, на ФЛ – 71, ФПМ – 37, ФБМІ – 32 та ін. За контрактною формою навчання на 5-й курс прийнято: на освітньо-кваліфікаційний рівень "спеціаліст" – 117 осіб на денну форму навчання і 178 осіб – на заочну. До магістратури – 128 осіб на денну форму навчання і 147 – на заочну. На держбюджет на 5-й курс прийнято: 1607 осіб на денне навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем "спеціаліст" ( у 2013 р. – 1370 осіб) та 1429 осіб у денну магістратуру (у 2013 р – 1370 осіб). Ці цифри визначаються саме потребами факультетів виходячи з реального контингенту, оскільки конкурсна ситуація була незначною.

Магістратура для дослідницького університету відповідно до нового Закону  України "Про вищу освіту" повинна стати основною формою (до 75% від випуску бакалаврів). На сьогодні в КПІ маємо магістрів і спеціалістів десь 50 на 50. На 34 спеціальностях у нас взагалі немає конкурсу в магістратуру. Ми не можемо знижувати планку та знецінювати звання магістра, тож маємо залучати до магістратури не лише "своїх" бакалаврів, але й з інших вишів. На жаль, протягом уже трьох років кількість бакалаврів, які беруть участь у вступних випробуваннях з інших вишів, не перевищує 150 осіб.

У цілому, виходячи з демографічної ситуації та цьогорічної статистики в Україні, НТУУ "КПІ" успішно впорався зі своїм завданням по вступній кампанії: держзамовлення виконано в повному обсязі (як відомо, чимало технічних університетів у країні мали проблеми з набором на певні спеціальності). Ми були четвертими за кількістю поданих заяв (після Львівського університету ім.Франка, КНУ ім.Т.Шевченка та Львівської політехніки), але єдині поставили планку кількості балів ЗНО з фізики і математики – 150 балів. Це було правильне рішення, ми зразу відфільтрували певну частину, яка завідомо не зможе навчатися. Наш досвід засвідчує: 150 балів, які ми встановили, це позитивне рішення; вперше цього року ми зробили експеримент (тільки КПІ і ХПІ) – для вступників на природничо-математичні та інженерно-технічні напрями підготовки конкурсний бал сертифікату з непрофільного конкурсного предмету (української мови й літератури) оцінювали  з коефіцієнтом 0,75. Це дозволило не загубити абітурієнтів, які мали вагомі результати з фізики і математики, і взяти найкращих. За об'єктивними показниками – це майже найкращі випускники: серед наших першокурсників – 180 осіб, хто мав результат ЗНО з фізики чи математики по 200 балів, 400 вступників мали по 198–199 балів. Після детального аналізу буде визначено, чи потрібно такі вимоги зберігати на майбутнє і як їх вдосконалити.

На жаль, досвід попередніх років показує, що високі бали вступників не гарантують їх високий рівень підготовки з математики і фізики. У жовтні серед першокурсників буде проведено повний вхідний контроль з цих предметів. Він уперше проводитиметься в електронній формі, тож у системі "Електронний кампус" буде визначено реальний рівень знань наших "першачків".

За результатами аналізу підсумків прийому студентів до НТУУ "КПІ" у 2014 р., зокрема, визначено завдання щодо вдосконалення  системи прийому. Необхідно і надалі вдосконалювати форми і методи  роботи з абітурієнтами в рамках програми "Майбутнє України", а також у системі доуніверситетської підготовки і профільних ліцеїв,  залучивши до цієї роботи всі інститути, факультети і кафедри. Також слід провести аналіз показників "прийому-випуску" та на їх підставі підготувати рекомендації до формування обсягів державного замовлення на 2015 р. Потрібно проаналізувати підсумки  прийому до магістратури за кожною спеціальністю відповідно до конкурсної ситуації та наукового потенціалу кафедр (квоти магістрів) для формування пропозицій до державного замовлення на наступний рік. Інститутам, факультетам та випусковим кафедрам розробити заходи з подальшого вдосконалення роботи щодо набору студентів на 1-й курс та програм підготовки ОКР "спеціаліст" і "магістр", виходячи з положень Закону України "Про вищу освіту".

Ю.І.Якименко, академік НАНУ, перший проректор НТУУ "КПІ"

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій