Відповідно до Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах, затвердженого Постановами Кабінету Міністрів України від 09 серпня 2001 року № 978 «Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах», від 30 грудня 2015 року № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти», на виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 13 лютого 2018 року за № 166-А, експертна комісія у складі:

  • Онегіна Вікторія Михайлівна - завідувач кафедри економіки та маркетингу Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка, доктор економічних наук, професор, голова комісії.
  • Крупка Ігор Михайлович - доцент кафедри аналітичної економії та міжнародної економіки Львівського національного університету імені Івана Франка, кандидат економічних наук, член комісії.

у період з 14 березня по 16 березня 2018 року включно провела акредитаційну експертизу з вивчення організаційного, кадрового, навчально-методичного, інформаційного, матеріально-технічного забезпечення навчально-виховного процесу напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка».

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами проведення акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка» у державному закладі вищої освіти «Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» [text, uk, .pdf]

Дата події