Відповідно підпункту 20 пункту 2 розділу XV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України про вищу освіту», пункту 4 Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.2001 р. № 978 «Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах» (зі змінами та доповненнями) та наказу Міністерства освіти і науки України від 06.12.2018 р. № 2439-л «Про проведення акредитаційної експертизи», експертна комісія у складі:

  • Куценка Олександра Сергійовича - завідувача кафедри системного аналізу та інформаційно-аналітичних технологій Національного технічного університету України «Харківський політехнічний інститут», доктора технічних наук, професора, голови комісії;
  • Пасічника Володимира Володимировича - професора кафедри інформаційних систем і мереж Національного університету «Львівська політехніка», доктора технічних наук, професора, члена комісії

в період з 11 грудня по 13 грудня 2018 року включно здійснила первинну акредитаційну експертизу освітньо-професійної програми «Системний аналіз і управління» зі спеціальності 124 Системний аналіз за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (далі — Університет).

Висновки експертної комісії Міністерства освіти і науки України, щодо первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Системний аналіз і управління» зі спеціальності 124 Системний аналіз за другим магістерським) рівнем вищої освіти у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»