Відповідно до підпункту 20 пункту 2 розділу XV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України про вищу освіту», наказу Міністерства освіти і науки України від 06.12.2018 р. № 2438-л «Про проведення акредитаційної експертизи» та керуючись Положенням про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.2001 р. № 978 (із змінами), експертна комісія у складі:

  • Наконечного Олександра Григоровича - завідувача кафедри системного аналізу та теорії прийняття рішень Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктора фізико-математичних наук, професора, голови комісії;
  • Мокіна Віталія Борисовича - завідувача кафедри системного аналізу, комп'ютерного моніторингу та інженерної графіки Вінницького національного технічного університету, доктора технічних наук, професора, члена комісії

у період з 11 по 13 грудня 2018 року включно здійснила первинну акредитаційну експертизу освітньо-професійної програми «Системний аналіз фінансового ринку» зі спеціальності 124 Системний аналіз за другим (магістерським) рівнем в Інституті прикладного системного аналізу (далі — Інститут) Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (далі — Університет).

Висновки експертної комісії Міністерства освіти і науки України, щодо первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Системний аналіз фінансового ринку» зі спеціальності 124 Системний аналіз за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»