23-24 листопада 2009 року в Москві під головуванням п.Б.Гризлова, голови ПАЧЕС у 2009 році, голови Держдуми Росії, відбулось тридцять четверте пленарне засідання Генеральної Асамблеї ПАЧЕС.

Створена в 1993 році в якості парламентського виміру Організації Чорноморського Економічного Співробітництва (ЧЕС), Асамблея надає законодавчу та політичну підтримку ЧЕС, зосереджуючи свої зусилля на пріоритетних питаннях багатосторонньої економічної співпраці. Асамблея відіграє важливу роль у зміцненні парламентського діалогу, спрямованого на вироблення спільного бачення щодо питань співробітництва, зміцнення демократії, верховенства закону, плюралістичного суспільства та вільної ринкової економіки.

ПАЧЕС об’єднує членів парламентів з дванадцяти держав-членів Організації Чорноморського Економічного Співробітництва – Албанії, Вірменії, Азербайджану, Болгарії, Грузії, Греції, Молдови, Румунії, Російської Федерації, Сербії, Туреччини і України. Народні Збори Єгипту, Національна Асамблея Франції, Німецький Бундестаг, Кнесет Держави Ізраїль, Національна Рада Словацької Республіки і Національні Збори Республіки Білорусь мають статус спостерігачів у ПАЧЕС. До складу делегації BSUN для участі в засіданні увійшли: член “Президентської Трійки”, президент BSUN на 2010-2012 роки, ректор Московського інституту сталі та сплавів професор Дмитро Вікторович Ліванов; директор постійнодіючого секретаріату BSUN професор І. Мамут та проректор НТУУ “КПІ”, керівник Національного офісу BSUN в Україні професор С.І. Сидоренко, який представляв на засіданні президента BSUN академіка М.З.Згуровського.

Головним питанням загальної дискусії на пленарному засіданні було обговорення “Розвитку міжнародних транспортних коридорів та забезпечення енергетичної безпеки в країнах ЧЕС та Європи”.

На Асамблеї також обговорювались доповіді та рекомендації, підготовлені спеціалізованими Комітетами ПАЧЕС. Наприклад, доповідь “Використання водних ресурсів в Чорноморському регіоні” була представлена п. Гагіком Мінасяном (Вірменія), головою Комітету ПАЧЕС з економічних, торговельних, технологічних і екологічних питань. П. Сергій Підгорний (Україна), заступник голови Комітету ПАЧЕС з правових та політичних питань, представив доповідь “Раціональне використання природних ресурсів в Чорноморському регіоні: зміцнення законодавчої бази”. Доповідь Комітету ПАЧЕС з культури, освіти та соціальних питань “Формування економічної свідомості та норм поведінки в державах-членах ЧЕС” була представлена п. Олександром Мазере (Румунія).

Асамблея прийняла рекомендації з цих питань, що адресовані парламентам та урядам держав-членів та Організації ЧЕС.

У рамках 34-го пленарного засідання Генеральної Асамблеї ПАЧЕС Державна Дума Федеральних Зборів Російської Федерації організувала 25 листопада відвідання російських газових родовищ у Новому Уренгої.

Наприкінці московської сесії головування в ПАЧЕС було передано по ротації на наступні шість місяців Скупщині Республіки Сербія. Наступна Генеральна Асамблея відбудеться в Бєлграді 8-10 червня 2010 р.

Під час третього засідання 24 листопада “Культура, освіта та соціальні питання” було розглянуто питання “Формування екологічної свідомості та норм поведінки в державах-членах ЧЕС” та представлено звернення президента BSUN академіка М.З.Згуровського (див. стор. 1).

Делегація BSUN провела в дні роботи Асамблеї численні зустрічі та консультації з питань, що стосуються ролі університетів Причорномор’я у формуванні політики сталого розвитку країн регіону, формування екологічної свідомості та норм поведінки в країнах-членах ПАЧЕС.

Участь делегації BSUN в 34-му пленарному засіданні Генеральної Асамблеї ПАЧЕС засвідчила зростаючий авторитет BSUN як в системі міжнародних відносин у регіоні, так і у вирішенні практичних завдань його розвитку.

Делегація BSUN під час перебування в Москві займалась також організацією наступного Конгресу ректорів університетів BSUN, проведення якого заплановано на квітень 2010 року на базі Московського державного університету імені М.В.Ломоносова та Московського інституту сталі та сплавів. Комплекс питань у зв’язку з цим було розглянуто на зустрічі проректора Московського державного університету ім. М.В.Ломоносова проф. Н.В.Сьоміна, проф. І.Мамута, проректора КПІ проф. С.І.Сидоренка та керівника Управління міжнародних зв’язків МІСіС пані О.В.Морозової, яка відбулась у Московському державному університеті.

Інф. департаменту міжнародного співробітництва

Участникам и гостям Пленарного заседания 34-ой Генеральной ассамблеи ПАЧЭС 23-25 ноября 2009 г., Москва, Российская Федерация

Уважаемые участники заседания!

Уважаемые гости!

Позвольте адресовать Вам слова приветствия и пожелания успешной работы от имени Сети университетов стран Черноморского региона (BSUN)!

BSUN, объединяющая более 100 университетов из 11 стран Причерноморья, принимает непосредственное участие в инициативах и практических делах Парламентской Ассамблеи Черноморского Экономического Сотрудничества.

Исключительно высоко оценивая историческую миссию ПАЧЭС в развитии региона, BSUN стремится как можно более глубоко интегрироваться во все направления деятельности, которые инициируются ПАЧЭС. Мы намерены и впредь углублять наше сотрудничество.

На этом пути мы будем всеми доступными BSUN методами расширять экономические, культурные и научно-образовательные связи в регионе, усиливать роль университетов в формировании политики устойчивого развития и в практической реализации этой политики.

В период председательствования Украины в Организации Черноморского Экономического Сотрудничества в Киеве, на базе Национального технического университета Украины “Киевский политехнический институт” 2-5 апреля 2008 г. под эгидой ЮНЕСКО-CEPES состоялся “Форум высшего образования” – Конгресс Сети университетов стран Черноморского региона, который предоставил прекрасную возможность не только разработать стратегию деятельности BSUN на ближайшие годы, но и сформировать проекты и программы BSUN в области энергетической безопасности, построения общества, основанного на знаниях, внедрения технологий будущего, поддержки молодежных инициатив, развития методологии устойчивого развития стран региона.

Проблематика устойчивого развития была важнейшей на “Форуме высшего образования”, результатом чего стало принятие “Киевской декларации ректоров университетов Черноморского региона по устойчивому развитию”.

Ее ключевые положения – в соответствии с принципами Десятилетия ООН по образованию в интересах устойчивого развития (2004-2015гг.) – посвящены обеспечению устойчивого развития через образование, с тем чтобы:

  • передавать знания, ценности и навыки, необходимые для обеспечения устойчивого развития в регионе, – особенно молодежи, которой предстоит строить будущее;
  • образование в интересах устойчивого развития вошло в содержание учебных программ всех ступеней и видов образования, опирающегося на научные знания;
  • модели и пути развития учитывали культурное и биологическое разнообразие, интересы будущих поколений и состояние планеты, содействуя укреплению продовольственной безопасности для всех и пропагандируя сбалансированные модели потребления;
  • был услышан голос рядовых граждан и было обеспечено уважение к культурному наследию.

Мы исходим из того, что концепция устойчивого развития должна базироваться на обязательном согласовании экономического, экологического и социального, человеческого измерения таким образом, чтобы от поколения к поколению не снижалось качество и безопасность жизни людей, не ухудшалось состояние окружающей среды и имел место социальный прогресс, который признает потребности каждого человека, в том числе – в образовании.

Украиной предложена новая методика количественного оценивания этого сложного процесса с использованием подходов системного анализа при интерпретации около 300 глобальных индексов и индикаторов процессов развития, предоставляемых авторитетными международными организациями, а также сформулированы подходы к системному согласованию и сбалансированности этих трех, именно трех составляющих с приоритетом третьего – человеческого измерения.

Представляется, что мы должны углубить исследование самого предмета – что такое “устойчивое развитие”, усилить метрический аппарат его мониторинга для фактологически обоснованной научно-технической политики государств Причерноморского региона в целом.

Содружество университетов Причерноморья будет стремиться внести свой достойный вклад в достижение этих благородных целей!

Президент BSUN на 2008-2010 гг., ректор Национального технического университета Украины “Киевский политехнический  институт” М.Згуровский
23 ноября 2009 г.

Дата події