Перехід до кредитно-модульної системи навчання сприяв суттєвому підвищенню творчої активності студентів Інституту телекомунікаційних систем. Все більше студентів починаючи з 3–4-го курсів беруть участь у предметних олімпіадах, конкурсах наукових робіт та науково-технічних конференціях. На 6-му курсі перед захистом магістерської дисертації найбільш активні студенти мають певний досвід презентації своїх наукових досягнень, підтверджених публікаціями. Кращі студенти отримують ступендії ректора університету. У 2009 році стипендіатами ректора стали Юлія Тихоненко, Анастасія Веселова і Олександр Ящук.

Юлія Тихоненко (гр. ТІ-42М) з першого курсу – староста групи. Бере активну участь у Всеукраїнських студентських олімпіадах і конкурсах наукових робіт. У 2008 р. у складі команди ІТС посіла 1 місце на Всеукраїнській студентській олімпіаді з напряму «Телекомунікації», що проходила в Харківському національному університеті радіоелектроніки (ХНУРЕ), у 2009 р. – у складі команди ІТС разом зі студентами О.С.Ящуком і Д.Ю.Нижником – 2-ге місце на Всеукраїнській студентській олімпіаді з напряму «Інформаційні мережі зв’язку», що проходила в Одеській національній академії зв’язку ім.О.С.Попова (ОНАЗ), в індивідуальному заліку зайняла п’яте місце, показавши високий рівень знань, отримала грамоту за високі знання з дисципліни «Системи зв’язку з рухомими об’єктами», і 3-тє місце на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з технічних наук за спеціальністю «Інформаційні мережі зв’язку», що проводився на базі ОНАЗ. Почала займатися науковою діяльністю з 4-го курсу, брала участь у трьох міжнародних конференціях, опублікувала 7 тез у збірниках матеріалів наукових конференцій.

Анастасія Веселова (гр. ТЗ-41М) вже має два патенти України на винаходи, опублікувала 5 тез. Отримала грамоту на конкурсі студентських наукових робіт, що проводився на базі ХНУРЕ. Анастасія активно займається громадською роботою, вона протягом трьох років є головою профбюро ІТС. Під її керівництвом в ІТС кожного семестру проходить Open Air, коли студенти всіх курсів і викладачі збираються на природі і влаштовують спортивні змагання.

Олександр Ящук (гр. ТІ-42М) науковою роботою займається вже з 2-го курсу. Основний напрямок наукових досліджень – проектування пристроїв та систем зв’язку. У 2008 р. у складі команди ІТС посів 1-ше місце на Всеукраїнській студентській олімпіаді з напряму «Телекомунікації», що проходила у ХНУРЕ, у 2009 р. – у складі команди ІТС – 2-ге місце на Всеукраїнській студентській олімпіаді з напряму «Інформаційні мережі зв’язку», що проходила в ОНАЗ ім.О.С.Попова, і 2-ге місце на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт, що проводився на базі ХНУРЕ. Опублікував 9 тез у збірниках матеріалів наукових конференцій. Крім того, Олександр у 2009 році став переможцем у конкурсній програмі Фонду Віктора Пінчука «Завтра.UA» з напряму «Електронна техніка та прилади» за темою конкурсної роботи «Системне моделювання приймально-передавальних пристроїв супутникової системи зв’язку в міліметровому діапазоні». Олександр бере активну участь у спортивному житті інституту, виступає за збірну команду інституту з футболу та плавання.

Високий професіоналізм викладачів ІТС, наполеглива самостійна робота та активна громадська позиція студентів – запорука успіху, що дозволяє з року в рік студентам інституту досягати неабияких результатів на різноманітних наукових конкурсах та олімпіадах.

А.С.Верченко, методист ІТС