Вшанування винахідників [“Проблеми розвитку винахідницької та раціоналізаторської діяльності в Україні”]

Науково-практична конференція “Проблеми розвитку винахідницької та раціоналізаторської діяльності в Україні”, організована Державним департаментом інтелектуальної власності та НТУУ “КПІ” і приурочена до Дня винахідника і раціоналізатора України, відбулася 16 вересня в нашому університеті.

У роботі конференції взяли участь та виступили: М.В.Паладій – голова Держдепартаменту інтелектуальної власності; Ю.І.Якименко – академік НАН України, перший проректор НТУУ “КПІ”; С.В.Довгий – чл.-кор. НАН України, президент Малої академії наук, народний депутат України; В.Г.Кремень – академік НАН України, президент АПН України; С.П.Пономаренко – академік НАН України, директор Міжвідомчого НТЦ “Агробіотех” та ін. Також було зачитано вітальні листи від Президента України та Прем’єр-міністра України до винахідників і раціоналізаторів з нагоди свята творчої  спільноти. Гості та учасники засідання мали змогу ознайомитися з виставкою розробок Наукового парку “Київська політехніка” й експозицією Державного політехнічного музею НТУУ “КПІ”.

Сприяння розвитку та ефективному використанню досягнень творчих особистостей – учених, винахідників, новаторів – людей, здатних генерувати нові  ідеї та втілювати їх в реальні технології, нову продукцію, є одним з найважливіших напрямів державної політики у сфері інтелектуальної власності. В Україні забезпечено умови для науковців, винахідників, творців щодо використання нових ідей, творчих досягнень, спрямованих на створення конкурентоспроможної продукції в усіх сферах життєдіяльності нації.

У вітанні від Президента України зокрема зазначалося: ваш талант, самовіддана праця, науковий пошук є дієвою силою, що забезпечує розвиток українського суспільства. У посланні Прем’єр-міністра, серед іншого, говорилося: ви є безцінним надбанням українського народу. Результат інтелектуальної праці – найдорожчий актив, що має використовуватися для розвитку держави. Наше завдання – мобілізувати інтелектуальний потенціал нації, створити європейські умови життя для нашого суспільства. Представник Міносвіти і науки також привітав “творчу еліту України, талановитих, високообдарованих людей, завдяки нестандартному мисленню яких відбувається розвиток людства”. Він поінформував, що у 18 ВНЗ України (серед них і наш університет. – Авт.) розпочато підготовку фахівців з інтелектуальної власності. Зокрема, завдяки їхній праці Україна зможе ввійти до переліку високотехнологічних країн світу.

М.В. Паладій серед іншого зауважив: саме права інтелектуальної власності поступово, але впевнено стають одним із найвартісніших елементів суспільного продукту, тож потребують максимального законодавчого захисту та підтримки з боку держави. Якщо не давати життя винаходам, не запроваджувати їх у виробництво, то винахідницька праця ніколи не буде оцінена так, як в економічно розвинених країнах. Дуже важливо створити відповідні інституції, які б поєднали інтелект, виробництво, бізнес. А також об’єднати людей національною ідеєю – стати високорозвиненою країною з високою духовністю та гідним рівнем життя. Він також додав, що на сьогодні всі електронні бази патентного відомства держави є доступними і безкоштовними.

В.Г. Кремень у своєму виступі проаналізував історію розвитку людства: з кожною новою епохою значення винахідництва зростає. Нині людство переходить до інноваційного типу прогресу, тож завдання освітніх інституцій – виплекати у школах і ВНЗ творчих людей, здатних до інноваційної діяльності, навчити їх поєднувати знання і практику. Один із кроків для цього – відкриття   Інституту обдарованої дитини та школи-інтернату в Харкові для талановитих дітей.

С.В.Довгий звернув увагу присутніх на важливість участі молоді в русі винахідництва, розповів про реалізацію тристоронньої угоди – між МАН, КНУ ім.Т.Шевченка та НТУУ “КПІ” – “Майбутнє України” щодо виявлення та підтримки творчих здібностей школярів. “Творіть, шукайте ідеї, реалізуйте їх, захищайте своє право”, – закінчив він.

Ю.І. Якименко поінформував, що в НТУУ “КПІ” станом на перше вересня зареєстровано 1600 патентів та подано понад 2 тис. заявок. Скоротити шлях від винаходів до їх застосування покликаний Науковий парк “Київська політехніка”. Також, зауважив він, слід концентруватися на ідеях, потрібних для нашої промисловості.

За сприяння розвитку винахідництва і раціоналізації в Україні, багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, активну творчу діяльність та з нагоди Дня винахідника і раціоналізатора кращих винахідників НТУУ “КПІ” було удостоєно Грамот Держдепартаменту інтелектуальної власності з врученням нагрудного знака “Творець”, а саме: Ю.М. Кузнєцова – голову експертно-консультативної комісії з питань інтелектуальної власності при Департаменті науки та інноватики, професора кафедри конструювання верстатів та машин ММІ, заслуженого винахідника України; І.О. Мікульонка – заступника першого проректора, доцента кафедри машин та апаратів хімічного і нафтопереробних виробництв ІХФ, заслуженого винахідника України; М.С.Тривайла – доцента кафедри механіки пластичності матеріалів та ресурсозберігаючих процесів ММІ, заслуженого винахідника України; О.Є.Колосова – старшого наукового співробітника кафедри хімічного, полімерного та силікатного машинобудування ІХФ, заслуженого винахідника НТУУ “КПІ”; В.М. Марчевського – професора кафедри машин та апаратів хімічного і нафтопереробних виробництв ІХФ, заслуженого винахідника НТУУ “КПІ”; А.К. Скуратовського – доцента кафедри лазерної технології, конструювання машин та матеріалознавства ММІ, заслуженого винахідника НТУУ “КПІ”; О.В. Грисюка – студента кафедри конструювання верстатів та машин ММІ, стипендіата Президента України, автора 8 патентів України на винаходи і корисні моделі. До речі, Олександр – єдиний студент серед удостоєних нагороди того дня.

Щиро вітаємо винахідників НТУУ “КПІ” та зичимо творчого натхнення.

Н.Вдовенко