Перше в новому навчальному році засідання Вченої ради НТУУ «КПІ» відбулося 7 вересня 2009 року. Перед його початком головуючий ректор НТУУ «КПІ» проф. М.З.Згуровський тепло привітав з ювілейними днями народження зав. каф. теоретичної та промислової теплотехніки М.К.Безродного, співголову асоціації випускників КПІ В.М.Повзика, зав. каф. зварювального виробництва В.М.Прохоренка, зав. каф. теорії, практики та перекладу англійської мови Ю.І.Височинського, зав. каф. механіки пластичності матеріалів та ресурсозберігаючих процесів В.А.Титова.

Першим питанням порядку денного Вчена рада заслухала доповідь про підсумки прийому студентів на перший курс 2009/10 навчального року, яку зробив перший проректор НТУУ «КПІ» проф. Ю.І.Якименко. Вже вдруге наш університет проводить прийом на перший курс за результатами зовнішнього оцінювання. КПІ – єдиний вищий навчальний заклад України, який встановив для вступників на технічні факультети вимоги до рівня знань з математики та фізики, і один з шести державних ВНЗ, які встановили підвищені, порівняно із загальнодержавними, вимоги до рівня знань з математики. Ми вимагали оцінку не нижче 150 балів – такі оцінки мали 54% тих, хто брав участь у зовнішньому оцінюванні з математики в Україні.

У цьому році план прийому за держзамовленням було дещо зменшено порівняно з минулим роком, і він склав 3770.  Подано понад 16,5 тис. заяв, загальний конкурс по університету склав 4,46. Серед факультетів та інститутів найвищий конкурс був на ФЛ (21,4), ФММ (8,13), ВПІ (7,71), ФІОТ (7,1), ФСП (6,97), ФПМ (6,6), ІТС (6,15), ФТІ (5,7), ММІФ (5,4).

Найбільш популярними, згідно з конкурсом за поданими заявами, були такі напрями підготовки: «Філологія (англійська мова)» (34,18), «Видавнича справа та редагування» (19,96), «Міжнародна економіка» (19,72), «Правознавство» (12,4), «Комп’ютерні науки» (7,38). Найменший конкурс за поданими заявами мали напрями підготовки «Електромеханіка» (2,59), «Ливарне виробництво» (2,9), «Авіоніка» (3,3).

Студентів-контрактників у цьому році прийнято на перший курс 532 на денну форму навчання і 75 – на заочну. Найбільше контрактників прийнято на ФММ (88), ФІОТ (79), ФЛ (73), ВПІ (65).

Серед зарахованих до НТУУ «КПІ» у 2009 році 42% склали випускники системи доуніверситетської підготовки. У минулому році таких було 75%. Хоча ця система зараз не дає пільг при прийомі, але завдяки їй до нас приходять професійно орієнтовані абітурієнти, і цю систему треба зберегти.

На 5-й курс прийнято на бюджетну форму навчання 1981 спеціаліста і 1519 магістрів.

Після обговорення доповіді першого проректора Вчена рада ухвалила рішення, у якому, зокрема, було наголошено на необхідності збереження системи довузівської підготовки в університеті з удосконаленням форм її роботи в рамках програми «Майбутнє України»; департаменту навчальної роботи доручено провести порівняльний аналіз успішності студентів з оцінками вступних сертифікатів з математики і фізики за результатами 1-ї і 2-ї сесій на 1-му курсі; інститутам, факультетам та випусковим кафедрам запропоновано розглянути на засіданнях вчених рад та кафедр результати прийому студентів та розробити заходи щодо подальшого вдосконалення роботи з набору студентів на 1-й та 5-й курси.

За доповіддю директора ММІ М.І.Бобира Вчена рада розглянула питання про зміну назви кафедри лазерної технології, матеріалознавства та конструювання машин ММІ і затвердила нову назву кафедри – «Лазерної техніки та фізико-технічних технологій».

Було також розглянуто конкурсні та поточні справи.

Інф. «КП»

Дата події