Друга атестація весняного семестру поточного навчального року тривала для студентів молодших курсів з 12 по 20 травня 2009 р., а для студентів 4-го курсу з 12 по 16 травня 2009 р.

В атестації взяли участь 18389 студентів, з яких 7519 (40,9%) були атестовані з усіх дисциплін і успішна участь їх у літній заліково-екзаменаційній сесії не викликає сумнівів.

Кількість студентів, які неатестовані з усіх дисциплін по другій атестації, складає 10 осіб, що на 24 студенти менше, ніж по першій атестації.

Покращився цей показник і порівняно з минулим навчальним роком, коли таких студентів було 31 особа.

Кількість студентів, які неатестовані або отримали незадовільну атестацію щонайменше з трьох дисциплін, зменшилась з 3349 студентів у першій атестації до 2338 студентів у другій, або відповідно з 18,7% до 12,7%.

Кількість студентів, які неатестовані або отримали незадовільну атестацію щонайменше з трьох одних і тих самих дисциплін за результатами обох атестацій становить 447 студентів або 2,4% від загальної кількості студентів, що брали участь в атестації.

Також варто відзначити показники за результатами атестації і серед студентів міжнародного факультету. До якості навчання цих студентів прикута особлива увага.

В атестації взяли участь 609 студентів-іноземних громадян перших чотирьох курсів.

З усіх дисциплін атестовані по другій весняній атестації 255 осіб, або 41,9%. Студенти, які атестовані з усіх дисциплін по обох атестаціях, складають 21,7%.

Водночас 96 студентів неатестовані з трьох і більше дисциплін по другій весняній атестації, а по обох весняних атестаціях – 63 особи.

І в першій, і в другій весняних атестаціях студенти-іноземні громадяни, що неатестовані з усіх дисциплін, відсутні.

Загалом ІІ атестація весняного семестру 2008/2009 н.р. та підведення підсумків пройшли своєчасно.

Більш докладну інформацію можна отримати на сайті ДНВР

Інформація департаменту навчально-виховної роботи.