XXIX Міжнародна науково-технічна конференція “Електроніка та нанотехнології”

14-16 квітня 2009 року в нашому університеті пройшла XXIX Міжнародна науково-технічна конференція “Електроніка та нанотехнології”. Організатором конференції спільно з іншими кафедрами факультету електроніки виступила кафедра фізичної та біомедичної електроніки. До оргкомітету конференції увійшли такі відомі вчені, як академік НАН України, професор Ю.І.Якименко, професори В.Я.Жуйков, С.О.Воронов, О.П.Мінцер, В.І.Осінський, Є.Д.Білявський, П.П.Лошицький, В.І.Тимофєєв.

Робота конференції проводилася у 2-х секціях: “Електронні компоненти, пристрої та системи, мікро- та нанотехнології” та “Біомедична електроніка та електронні технології у біомедицині”.

Були представлені доповіді від НТУУ “КПІ”, НДІ Мікроприладів, ІФН ім. В.Є.Лашкарьова, КНУ ім. Т.Г.Шевченка, НМАПО ім. Шупика МОЗУ, КБ “Феофанія”, Інституту кібернетики ім. В.М.Глушкова, НМУЦ ІТіС ЮНЕСКО НАНУ, НМУ ім. О.О.Богомольця, ДУІКТ, НУ “Львівська політехніка”, Львівського НУ ім.І.Франка, НТУ “Харківський політехнічний інститут”, НЦ Серцево-судинної хірургії ім.Бакулєва РАМН, Московського ДУ ім.Ломоносова, Ульянівського ДТУ, ДІУ Вірменії, Томського УСКР, Дрезденського ТУ та ін.

У роботі конференції  активну участь взяли представники компаній з розробки медичної техніки та інформаційно-алгоритмічного забезпечення в системах діагностики – “Ютас”, НПО “Телеоптик”, НМЦ “МІТ”, “Materialise Ukraine”.

Загалом у конференції взяло участь понад 300 учасників, серед яких 65 докторів наук, 78 кандидатів наук, 170 аспірантів та студентів. Окрім учасників з різних міст України (Київ, Львів, Харків, Запоріжжя, Одеса та ін.), у конференції взяли участь представники Росії (Москва, Томськ, Ульянівськ, Бєлгород), Вірменії (Єреван), Німеччини (Дрезден).

За матеріалами конференції опубліковано тематичний випуск «Електроніка і нанотехнології» журналу «Електроніка і зв'язок» у 2-х частинах.

В.І.Тимофєєв, зав. каф. фізичної та біомедичної електроніки, співголова конференції