Ви є тут

Москалюк Володимир Олександрович


Фото. Москалюк Володимир Олександрович

Москалюк Володимир Олександрович – професор кафедри фізичної та біомедичної електроніки, кандидат технічних наук – народився 10 лютого 1939 р.

У 1960 р. він із відзнакою закінчив радіотехнічний факультет КПІ за спеціальністю “Електронні прилади”. Працював на кафедрі електронних приладів асистентом, старшим викладачем. Там же закінчив аспірантуру, захистив у 1972 році кандидатську дисертацію. На кафедрі теоретичної електроніки (нині кафедра фізичної та біомедичної електроніки) працював доцентом, а потім професором з дня її створення (1 серпня 1974 р.). У 2004 році йому присвоєно вчене звання професора кафедри фізичної та біомедичної електроніки.

Проф. В.О.Москалюк – відомий у країні вчений з моделювання субмікронних та нанокомпонентів електронної техніки. Напрям його наукової роботи – моделювання надшвидкодіючих процесів та приладів, під його керівництвом та за безпосередньою участю виконано багато держбюджетних та госпдоговірних робіт для наукових і виробничих установ.

В.О.Москалюк багато років викладав загальнофакультетський навчальний курс “Фізичні основи електронної техніки”, який забезпечив методичними матеріалами, циклом лабораторних робіт, технічними засобами навчання, серією лабораторних макетів. Керує дипломним проектуванням, роботою магістрантів та науковою діяльністю аспірантів. Під його керівництвом захищено 3 кандидатські дисертації. Багато років виконує обов`язки заступника завідувача кафедри з методичної роботи. Був одним з ініціаторів впровадження загальноінженерної підготовки фахівців з електроніки. Сьогодні читає курси лекцій “Теорія поля”, “Фізика електронних процесів” та магістерський курс “Надшвидкодіючі прилади електроніки”. Він – автор більш як 150 наукових публікацій та двох винаходів, автор навчальних посібників “Фізика електронних процесів”, част. 1 – “Електронні стани” та част. 2 – “Динамічні процеси”, а також навчального посібника з грифом Мінвузу СРСР “Физические основы электронной техники”, який здобув першу премію у конкурсі КПІ 1984 року. Нагороджений двома медалями, а також знаком “Відмінник освіти України”.

Свій ювілей Володимир Олександрович зустрічає у розквіті творчих сил. Колеги і студенти цінують проф. В.О.Москалюка за глибокі знання і широку ерудицію, педагогічну майстерність і доброзичливість.

Численні учні й колеги щиро вітають ювіляра та бажають міцного здоров‘я, творчої наснаги й нових здобутків у справі підготовки наукових та інженерних кадрів.

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій