Міжнародна науково-практична конференція "Жінка в науці та освіті... 2008"

6-8 листопада в НТУУ “КПІ” відбулася IV Міжнародна науково-практична конференція “Жінка в науці та освіті: минуле, сучасність, майбутнє”, присвячена 130-річчю вищої освіти жінок в Україні. Серед організаторів: Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту, Міністерство культури і туризму України, Програма рівних можливостей ПРООН, Громадська організація “Жінки в науці”, кафедра ЮНЕСКО “Вища технічна освіта, прикладний системний аналіз та інформатика” при НТУУ “КПІ” , Міжнародна організація “Жіноча громада”, Український міжнародний комітет з питань науки та культури при НАН України, Український центр ґендерної освіти при НТУУ “КПІ”.

На відкритті конференції, що відбулося в залі засідань Вченої ради НТУУ “КПІ”, учасників конференції, оргкомітет та закордонних гостей привітав проректор з міжнародних зв'язків НТУУ “КПІ” чл.-кор. НАН України С.І.Сидоренко.

З вітальним словом виступили також В.М.Мельник, радник Міністра у справах сім'ї, молоді та спорту, Елла Ламах, директор департаменту сімейної та ґендерної політики Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту, Віра Троян, професор, доктор біологічних наук, голова громадської організації “Жінки в науці”, Ярослав Яцків, академік НАН України, директор Головної астрономічної обсерваторії НАНУ та Гелена Гетшильд (Helene Gоtschel), професор Оденбурзького університету (Німеччина).

Ґендерні проблеми сучасного наукового простору висвітлювались на пленарному та секційних засіданнях. Відбулися презентації та стендові доповіді українських та закордонних учасників.

Символічно, що день відкриття конференції збігся з днем народження (7 листопада 1867 р.) двічі лауреата Нобелівської премії Марії Склодовської-Кюрі. До цієї річниці у рамках конференції було проведено круглий стіл “Молодь та наука”, на якому відбулася жвава дискусія щодо важливих для молоді аспектів наукового зростання в ґендерно диференційованому суспільстві. Запам'яталось також спілкування з українською жінкою-космонавтом Н.Адамчук-Чалою та відвідання Головної астрономічної обсерваторії НАН України. Актуальним був також круглий стіл на тему “Культура української наукової мови та наукової термінології”, на якому учасники конференції обговорювали ґендерні аспекти термінологічної системи України.

Ю.Стребкова