Результати першої осінньої атестації 2008/2009 н.р.

Перша атестація осіннього семестру тривала з 20 по 25 жовтня.

В університеті атестація (рубіжний контроль) проводиться в пов­ному обсязі п'ятий рік поспіль, що стало вже звичним явищем для студентів і викладачів. Постійно підвищується рівень вимог викладачів до студентів під час атестації, що позитивно впливає на якість нав­чання.

Факультети та інститути вчасно вирішили всі організаційні питання і в повному обсязі передали інформацію в департамент навчально-виховної роботи.

В атестації брали участь студенти перших чотирьох курсів (19221 студент). Порівнянно з минулим роком їх загальна кількість зменшилася на 621 особу.

Необхідно відмітити, що загальна кількість студентів, які своєчасно склали атестацію в повному обсязі, складає 47,3 %. Це означає, що майже половина студентів університету займають активну позицію в оволодінні знаннями і навичками своєї майбутньої спеціальності.

З року в рік зменшується кількість студентів, які неатестовані з усіх дисциплін (у 2006/2007 н.р. – 131 студент, у 2007/2008 н.р. – 129 студентів та 77 студентів у 2008/2009 н.р.).

На деяких факультетах та інститутах серед студентів є такі, що не в змозі оволодіти знаннями в університеті і які неатестовані з усіх дисциплін по першій осінній атестації 2008/2009 навчального року (ВІТІ – 17 студентів, ФІОТ – 14 студентів, ІХФ – 10 студентів, ТЕФ – 8 студентів, ФАКС – 6 студентів, ММІ – 5 студентів).

Окрім того, до них наближаються в оцінках і ті студенти, які неатестовані з трьох і більше дисциплін кількість їх збільшилась порівняно з минулим роком на 1,4 % і становить 16,9 % від загальної кількості студентів, що брали участь в атестації.

Нагадуємо, що після другої атестації студенти, які не атестовані з трьох і більше одних і тих же дисциплін, підлягають відрахуванню до початку зимової сесії.

Більш докладну інформацію щодо підсумків атестації можна одержати, відвідавши сайт департаменту навчально-виховної роботи.

Інф. департаменту навчально-виховної роботи

Факультет/ інститут Кількість академічних груп Кількість студентів Кількість студентів, атестованих по всіх дисциплінах Кількість студентів, не атестованих по всіх дисциплінах Кількість студентів, не атестованих по трьох і більше дисциплінах
1 курс 2 курс Зкурс 4 курс разом 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс разом 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс разом 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс разом 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс разом
ФАКС 8 9 8 9 34 136 147 139 144 566 27 64 59 63 213 2 1 2 1 6 50 24 30 25 129
ВПІ 13 15 14 15 57 221 223 216 219 879 170 162 172 154 658 0 0 0 0 0 8 19 6 15 48
ІЕЕ 13 13 12 13 51 232 222 227 249 930 69 91 78 135 373 0 1 0 1 2 48 20 49 33 150
ЗФ 6 7 8 8 29 81 85 97 117 380 25 35 53 44 157 0 0 0 0 0 25 25 13 29 92
ФЕЛ 21 21 21 21 84 346 322 284 335 1287 153 113 111 163 540 1 2 0 0 3 77 85 35 51 248
ІФФ 10 10 10 10 40 157 134 153 152 596 41 46 81 91 259 0 0 2 0 2 44 18 21 10 93
ФІОТ 14 14 14 15 57 303 339 304 322 1268 170 84 68 71 393 6 5 2 1 14 60 128 122 118 428
ФММ 14 16 14 16 60 319 346 277 314 1256 181 236 195 191 803 0 0 0 0 0 16 23 20 22 81
ІСЗЗІ 6 0 0 0 6 120 0 0 0 120 120 0 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ПБФ 12 12 12 12 48 237 253 235 237 962 128 123 114 107 472 0 1 2 0 3 20 33 28 44 125
ФПМ 9 9 10 8 36 141 148 145 124 558 53 39 37 34 163 0 2 0 0 2 13 27 34 36 110
ММІ 18 17 18 19 72 321 286 319 307 1233 136 83 100 119 438 1 4 0 0 5 53 85 87 61 286
РТФ 9 9 9 9 36 197 156 141 152 646 65 65 58 64 252 0 0 0 0 0 47 21 22 22 112
ФСП 10 10 10 10 40 178 209 198 201 786 109 115 131 115 470 0 0 0 0 0 18 39 21 41 119
ФЛ 5 5 5 4 19 138 127 115 122 502 101 110 94 107 412 0 0 0 0 0 6 1 5 1 13
ФМФ 4 4 4 4 16 71 64 65 93 293 30 26 42 59 157 0 1 0 0 1 6 16 9 10 41
ФТІ 7 7 7 7 28 115 105 76 82 378 70 48 17 34 169 0 0 0 0 0 9 12 10 11 42
ІХФ 13 14 13 13 53 202 216 202 227 847 62 112 84 106 364 5 4 1 0 10 29 22 49 44 144
ХТФ 9 10 11 11 41 176 154 156 201 687 64 45 97 94 300 0 0 1 0 1 26 48 22 25 121
ТЕФ 15 15 15 15 60 299 286 284 262 1131 109 118 153 60 440 2 5 0 1 8 32 50 33 64 179
ІТС 6 6 5 6 23 108 90 74 84 356 44 27 47 32 150 0 0 0 0 0 17 24 3 6 50
ФЕА 11 11 12 12 46 234 219 217 224 894 130 116 136 149 531 0 1 0 0 1 18 22 15 13 68
ВІТІ 14 11 19 18 62 281 242 420 405 1348 79 90 271 235 675 1 3 2 11 17 130 73 54 56 313
ФБТ 4 4 4 5 17 75 72 63 60 270 62 33 50 42 187 0 1 0 0 1 2 18 1 2 23
ІПСА 8 8 7 9 32 175 135 146 175 631 48 53 45 84 230 0 0 0 0 0 27 27 37 24 115
ММІФ 5 5 6 7 23 100 95 106 116 417 60 33 32 46 171 0 0 0 1 1 15 21 25 31 92
2008/2009 н.р. 264 262 268 276 1070 4963 4675 4659 4924 19221 2306 2067 2325 2399 9097 18 31 12 16 77 796 881 751 794 3222
2007/2008 н.р. 252 255 262 255 1024 5203 4871 4964 4804 19842 2533 2287 2251 2475 9546 ЗО 42 32 25 129 785 786 790 717 3078
Відхилення 12 7 6 21 46 -240 -196 -305 120 -621 -227 -220 74 -76 -449 -12 -11 -20 -9 -52 11 95 -39 77 144