Ви є тут

Прийом – 2008: підсумки і перспективи


Кампус КПІ. 1 корпус університету навесні (крокуси)

Учорашні абітурієнти, а нині першокурсники уже влилися в багатотисячний колектив НТУУ “КПІ”: познайомилися з викладачами і потоваришували з колегами, вже вміють орієнтуватися в корпусах і на території університету, вчаться конспектувати лекції, розбиратися в навчальних дисциплінах і навіть правильно відповідати на контрольні запитання, іногородні не раз добрим словом згадали рідних і їхню гуманітарну допомогу, найдопитлівиші вже розвідали, де і які працюють спортивні секції й самодіяльні мистецькі колективи, одним словом – молоде поповнення починає відчувати певну гордість: “Я – студент КПІ”.

Про особливості та результати цьогорічного прийому розмовляємо з першим проректором НТУУ “КПІ” чл.-кор. НАН України, проф. Ю.І.Якименком .

– Юрію Івановичу, розкажіть, будь ласка, чим відрізнявся цьогорічний набір від попередніх?

– Аналізуючи підсумки цьогорічного прийому студентів на перший курс, приємно зазначити, що університету вдалося зберегти кількість заяв від абітурієнтів на рівні минулого року. Протягом останніх років план набору до університету на денну форму навчання змінювався за рахунок диференціювання спектру напрямів підготовки, спеціальностей і структурних особливостей. У 2008 році план набору за державним замовленням на 1-й курс складав з урахуванням ВІТІ 4027 студентів.

Як і в минулі роки, для випускників СДП було проведено тестування. Але зарахування здійснювалося, у першу чергу, за сертифікатами незалежного оцінювання знань (тестування). Слід зазначити, що НТУУ «КПІ» єдиний ВНЗ в Україні, який здійснював прийом за трьома сертифікатами, зокрема, на технічні спеціальності – з математики, фізики, української мови та літератури.

У поточному році, як і в попередньому, випускники СДП могли подавати заяви та враховувати результати атестаційних випускних випробувань на п'ять факультетів. Це дозволило більшості добре підготовлених випускників успішно витримати конкурс і на один з чотирьох інших факультетів та в результаті вступити до університету. Досвід цього року ще раз підтвердив високу якість знань абітурієнтів, що навчалися в системі доуніверситетської підготовки. Незалежно від того, де проводилося тестування, вони отримали високі оцінки і стали студентами. За результатами вступних випробувань відсоток випускників СДП серед зарахованих на денну форму навчання у 2008 році становить близько 80%.

За винятком місць, виділених для пільгового зарахування, які склали близько 3%, реальний конкурс на останній день прийому заяв на денну форму навчання складав – 2,3 особи на місце (торік – 3,8; у 2006 – 2,31).

– Які факультети й інститути КПІ найбільш популярні серед вступників?

– Серед факультетів університету найвищий конкурс був на факультетах: права (12,1) та лінгвістики (8,4). Конкурсний показник для інститутів становив: ВПІ – 3,05; ІТС – 2,54; ФТІ – 2,05; ІЕЕ – 1,57; ІПСА – 1,9; ММІ – 1,29. На жодному з факультетів конкурс не був нижчий ніж 1,29. Взагалі конкурс на більшості факультетів та інститутів університету не значно відрізняється від середнього (2,29). Активна профорієнтаційна робота, цілеспрямована агітація у школах та містах – потенційних споживачах спеціалістів, використання навчальних комплексів – усе це і дало такі позитивні результати.

Найбільшою популярністю, виходячи з конкурсу за поданими заявами, користуються такі напрями підготовки: філологія (переклад англ.) – конукрс на місця держзамовлення склав 12,17; правознавства (правознавство) – 12,1; видавничо-поліграфічна справа (технологія електронних мультимедійних видань) – 10,8; економіка підприємства (економіка підприємства) – 10,08.

Необхідно звернути увагу на прийом за напрямами підготовки, де конкурс за поданими заявами близький до одиниці: радіоелектронні апарати (електронна побутова апаратура) – 0,61; зварювання (технологія й устаткування відновлення та підвищення зносостійкості машин і конструкцій) – 0,71; теплоенергетика (теплові електричні станції) – 0,81; машинобудування (обладнання лісового комплексу) – 1,06.

– Охарактеризуйте, будь ласка, цьогорічне поповнення на перший та п'ятий курси.

– Стосовно форми навчання без відриву від виробництва, то цього року за держзамовленням було набрано всього 240 осіб.

Загалом у поточному році було зареєстровано більше 10,2 тис. заяв (з них понад 9,2 тис. заяв на денну бюджетну форму навчання). Щодо кількості контрактних студентів, то у цьому році зараховано 446 студентів на денну та 37 на заочну форму навчання. Найбільше студентів-контрактників навчаються на 1-му курсі ФММ – 88 осіб, ФІОТ – 79, ФЛ – 73, ВПІ – 65.

У НТУУ “КПІ” постійно збільшується кількість магістерських спеціальностей: у 2005 р. – 121; у 2007 – 127; у 2008 – вже 130. Цього року на п'ятий курс зараховано 1548 студентів (39% від загальної кількості) та 2442 особи на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (61%).

Вважаючи в цілому успішною роботу по прийому студентів на 1-й курс, необхідно відзначити плідну, чітку роботу приймальної комісії, відбіркових та експертних комісій з усіх предметів та деканів факультетів, які забезпечили виконання плану набору і гідне поповнення студентського колективу. Окрема подяка складу Інституту тестування і моніторингу знань та його керівникам – Василю Васильовичу Ясінському й Володимиру Омеляновичу Капустяну, а також складу секретаріату приймальної комісії та відповідальному секретарю Валерію Миколайовичу Можаровському.

– Що передбачається зробити задля популяризації університету в майбутньому?

– Виходячи, зокрема, із наведених даних, керівництво НТУУ “КПІ” вважає за необхідне запровадження на державному рівні національної програми “Майбутнє України”, спрямованої на подальший розвиток системи відбору і підготовки кадрів для вступу до університету, а також збереження системи доуніверситетської підготовки й удосконалення форм її роботи.

Програма передбачає виявлення талановитих і обдарованих учнів, їх підтримку та ранню професійну орієнтацію із залученням учених університетів та НАН України, зміцнення інтеграційних зв'язків навчальних закладів усіх рівнів для забезпечення високої якості освіти.

Записала Н.Вдовенко

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій