Ви є тут

НДЧ інформує: Роботи за грантами успішно виконаноДепартаментом науки та інноватики підведено підсумки виконання науково-дослідних робіт – переможців IV конкурсу на одержання фінансової підтримки студентів і аспірантів НТУУ “КПІ” у 2007/2008 н. р. Усього виконувалось 15 НДР, у яких взяли участь 12 аспірантів, 15 магістрантів і 14 бакалаврів із 10 структурних підрозділів університету. Науково-дослідні роботи виконувалися за напрямами діяльності Наукового парку “Київська політехніка”, цільових науково-технічних програм університету, технічних, природничих та гуманітарних наук.

Комісією департаменту науки та інноватики під час презентацій-звітів керівників та виконавців НДР було відзначено високий науковий рівень виконаних досліджень, творчий підхід до вирішування кожної НДР та відповідність одержаних результатів вимогам технічних завдань.

За результатами виконання НДР надруковано 29 статей у фахових журналах, зроблено 31 наукову доповідь на конференціях, подано одну заявку на патент України. Матеріали виконаних досліджень увійдуть до 12 кандидатських дисертацій аспірантів університету.

Прикладом розвитку наукових робіт, що виконувались за фінансової підтримки університету, можна назвати результати виконання НДР № 4/10 «Похідні адамантану у якості каталізаторів асиметричного синтезу» (керівник О.В.Гайдай). Студенти та аспіранти кафедри органічної хімії (ХТФ) після одержання результатів взяли участь у конкурсі й виграли грант Президента України на продовження досліджень.

Усі звіти про виконані науково-дослідні роботи викликали жвавий інтерес у присутніх, особливо НДР з розробки теплових труб для космічних технологій (виконавці Є.С.Алексеїк і О.С.Горащенко, каф. АЕС та ІТ, ТЕФ) та теплових труб для систем охолодження потужної електронної техніки (керівник – аспірантка цієї ж кафедри А.М.Наумова), біопаливних елементів (аспірантка В.М.Андруховець, каф. ЕБТ та БЕ, ФБТ), впровадження нових технологій очищення стічних вод (аспірантка І.В.Косогіна, каф. ТНР та ЗХТ, ХТФ) та газів на цеолітах (С.О.Приміська, каф. КХТП, ХТФ).

Під час обговорення звітів виступаючі відзначали, що фінансова підтримка НДР студентів і аспірантів НТУУ “КПІ” сприяє активізації наукової роботи студентів, аспірантів і молодих учених університету. Завдяки такій підтримці вони мали можливість брати участь у міжнародних і вітчизняних конференціях, придбати необхідні матеріали і реактиви, долучитися до виконання науково-дослідних робіт кафедри, підвищити свій професійний рівень.

Ураховуючи отримані результати, комісія департаменту науки та інноватики запропонувала ректорату університету продовжити практику фінансової підтримки виконання наукових робіт студентів і аспірантів НТУУ “КПІ” у 2008/09 н. р. Сподіваємося на активну участь студентів та аспірантів у п’ятому конкурсі, який буде незабаром оголошено.

В.А.Барбаш, заступник проректора з наукової роботи

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій