30 серпня 2008 року в м. Манчестері (Великобританія) на заключному засіданні Генеральної Асамблеї СІРП (Міжнародної академії машинобудування) було оприлюднене рішення Ради СІРП про обрання директора НДІ лазерної техніки та технології НТУУ «КПІ», зав. каф. ЛТКМ проф. В.С. Коваленка дійсним членом (Fellow) цієї престижної міжнародної професійної інституції. Президент СІРП проф. Фріц Клоке (директор Фраунгоферівського інституту в Аахені) вручив проф. В.С.Коваленку відповідний сертифікат.

Академія СІРП об’єднує видатних машинобудівників з 41 країни і налічує 178 дійсних (Fellow) і почесних (Honorary) членів, 128 членів-кореспондентів (Assosiated), а також 105 дійних членів, що вийшли на пенсію (Fellow-Emeritus). Члени-кореспонденти переобираються кожні три роки, дійсні члени – обираються пожиттєво. Генеральна Асамблея збирається раз на рік – кожен раз в іншій країні, а в січні проводиться щорічне засідання в штаб-квартирі академії, що розташована в Парижі. На пленарних засіданнях розглядаються колективні доповіді, що відображають сучасний стан та перспективи розвитку того чи іншого науково-технічного напрямку машинобудування. На секційних засіданнях обговорюються більш вузькі питання. Академія видає журнал «Annals of the CIRP», що є найавторитетнішим професійним виданням в світі в галузі машинобудування.

Обрання Проф. Коваленка В.С., відомого в світі фахівця з лазерної технології, є ще одним свідченням високого авторитету української науки, наукової школи лазерної технології Київської політехніки.

Інф. «КП»

Дата події