На засіданні Вченої ради: 12.05.2008

12 травня під головуванням ректора університету академіка НАН України М.З.Згуровського відбулося чергове засідання Вченої ради.

На його початку від імені всіх присутніх Михайло Захарович із ювілейним днем народження тепло привітав декана РТФ професора О.І.Рибіна, першого заступника директора ІЕЕ доцента В.В.Прокопенка, зав. кафедри промислового маркетингу професора С.О.Солнцева.

За багаторічну бездоганну роботу було оголошено подяку ВАК України головам відповідних спеціалізованих вчених рад професорам І.М.Астреліну та Ю.І.Якименку.

Студентам факультету електроніки, переможцям 5-ої міжнародної олімпіади, було вручено почесні грамоти, також було відзначено студентів та викладачів університету – лауреатів, які перемогли у щорічному конкурсі на кращі дипломні проекти і роботи.

Основним питанням порядку денного було заслухано й обговорено доповідь першого проректора університету члена-кореспондента НАН України Ю.І.Якименка щодо “Положення про прийом на навчання за програмами освітньо-кваліфікаційних рівнів “спеціаліст”, “магістр”.

На основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра на конкурсних основах (включно із підготовкою за іноземними мовами) відбуватиметься навчання за програмою спеціаліста, чи, за рішенням випускової кафедри, магістра, зі збереженням обраної спеціальності.

Як було зауважено при обговоренні цього питання, йдеться про реальний перехід до двоступеневої системи підготовки бакалавр – магістр із базовою бакалаврською освітою. У виступі ректора університету було акцентовано на необхідності спрямувати якомога більше студентів на здобуття вищого рівня освіти, а саме магістра, аспіранта і, навіть, докторанта, а також, що особливо важливо, пошукача післядипломної освіти. При вирішенні цих питань дуже важливою є роль випускової кафедри, а звідси – її стратегія і розвиток. Відсутність відповідних позитивних показників випускових кафедр свідчитиме про недостатню фундаментальну підготовку студентів зі спеціальності, яка повинна бути наскрізною. Саме з цього приводу з ініціативи керівництва університету напередодні відбулася відповідна нарада із викладачами кафедр фундаментальної підготовки для корекції навчальних планів із програмами спеціальностей. Було вирішено створити робочу групу з приводу цієї концепції.

Положення, що обговорювалося, було ухвалено та прийнято до виконання.

При вирішенні конкурсних справ до бюлетенів таємного голосування для обрання на посаду зав. кафедри англійської мови технічного спрямування №2 було внесено кандидатуру Т.В.Павлової, на посаду зав. кафедри теорії, практики та перекладу французької мови – І.С.Полюк.

Було вирішено інші конкурсні справи та поточні питання, у тому числі присвоїти ім’я І.І.Сікорського експозиційному відділу авіації і космонавтики Державного політехнічного музею.

Автор: Ю.Москаленко