Пізнати якомога більше в студентські роки

З проханням розповісти про діяльність департаменту навчально-виховної роботи редакція газети «Київський політехнік» звернулася до його керівника, проректора з науково-педагогічної роботи проф. Г.Б. Варламова.

– Нещодавно Ви відзвітували Вченій раді про роботу департаменту навчально-виховної роботи у 2007 році…

– …Так, аналіз успішності студентів НТУУ «КПІ» свідчить про позитивні зміни: зменшилася кількість неатестованих з трьох і більше предметів, збільшилася кількість відмінників та студентів, які навчаються на «4» і «5», зменшилася кількість трієчників. Тобто, в університеті підвищилася якість навчання. На моє переконання, викладачі повинні займатися відмінниками, а решті студентів слід підтягуватися до вищого рівня, тоді молоді фахівці зможуть вирішувати складні народногосподарські завдання вітчизняної економіки, підтверджуючи високий статус випускника КПІ.

– А що нового було привнесено в роботу із студентами у 2007 році порівняно з попередніми роками?

– Було проведено більше заходів, і кращої якості. Активізувалася робота Студради та НТСА, розширилися міжнародні студентські зв’язки. Наші активісти беруть участь у міжнародних зустрічах і форумах, відвідують вузи-партнери тощо.

У НТУУ «КПІ» створено й активно працюють клуби авторської пісні, фотоклуб, шаховий. Та сутужно з приміщеннями, де ці творчі осередки могли б працювати та розвиватися як творчі колективи. Мала зала ЦКМ повністю завантажена плановими заходами. Тож збираюся найближчим часом активізувати роботу щодо забезпечення клубів необхідними приміщеннями.

Ще одне. Керівництво департаменту відчуло аморфне ставлення до навчального процесу з боку кафедр. Там наче зайняли позицію спостерігачів. Тепер наше основне завдання – активізувати роботу не на факультетах (в інститутах), а безпосередньо на кафедрах: спонукати їх до посилення роботи органів студентського самоврядування та співпраці з цими органами.

– Як вплинуло на якість навчання наших студентів дотримання рекомендацій Болонського процесу?

– Запровадження в навчальний процес Болонських ініціатив позитивно вплинуло на підвищення якості навчання, академічну мобільність студентів, зміну формату роботи викладач – студент, застосування сучасних інформаційних технологій тощо. На черзі – створення викладачами своїх сторінок у мережі та на сайтах кафедр для інтерактивного спілкування зі студентами.

На жаль, повністю не використовуються можливості рейтингової системи оцінювання знань студентів. Адже це не лише свідчення сумлінності політехніків упродовж семестру, а й можливість порівнювати їх здобутки. При дотриманні всіх вимог, передбачених навчальним процесом, складання сесії для успішних студентів стає простою формальністю. Процес спілкування студент – викладач має перетворитися на активний обмін досвідом між досвідченим поважним колегою і молодшим, який прагне набути знань.

– Чи виправдовує себе практика проведення двох атестацій на семестр?

– Дуже. Без неї, я б сказав, немає сенсу проводити сесію. Практика: за ніч завчив, зранку склав іспит і до вечора все забув – відійшла в минуле. Нині завдяки атестації маємо реальну картину навчання кожного студента впродовж семестру. Та й студент за підсумками перевірки відчуває, як він працював останнім часом, отримуючи державну стипендію, використовуючи аудиторний та лабораторний фонд університету, робочий час викладачів та ін.

Тож маючи результати атестацій, можемо прогнозувати підсумки сесії. А студенти, планомірно розподіляючи свій час і зусилля на навчання, мають змогу брати участь у факультетських та загальноуніверситетських культурних і спортивних заходах тощо.

– У підпорядкованому Вам департаменті є соціальний відділ. Які основні результати його роботи Ви хотіли б зазначити?

– Соціальний відділ – важливий підрозділ департаменту. Він здійснює соціальний захист студентів відповідно до державних програм, відслідковує роботу факультетів щодо надання пільг соціально незахищеним політехнікам. Для матеріальної підтримки дітей-сиріт залучаємо також кошти організацій-спонсорів. Соціальні працівники займаються й адаптацією першокурсників, і підтримкою ветеранів, які з вдячністю відчувають зв’язок з університетом, якому присвятили багато років життя.

– Кілька слів, будь ласка, про взаємодію з органами студентського самоврядування та молодіжні ініціативи, з якими виступив НТУУ «КПІ» в 2007 р.

– Робота органів самоврядування НТУУ «КПІ» з кожним роком стає більш активною і різнонаправленою. Університет є учасником студентських програм Міносвіти та європейських інституцій. Наші студенти охоче, з користю для себе та університету, беруть участь у вітчизняних та зарубіжних студентських заходах – семінарах, конференціях, літніх школах, програмах обміну тощо. Ми спільно проводимо цілий комплекс вагомих і цікавих заходів, у яких студенти розкриваються як творці нового, організатори і відповідальні особи. Серед них – «Містер КПІ», «Королева КПІ», «Останній дзвоник для магістрів», «Естафета здоров’я», «Лабіринт», марафон «Студентські ігри» тощо.

– У 2007 році з Вашої ініціативи було проведено перший ярмарок вакансій. Враховуючи досвід його проведення, чи будуть проводитися подібні ярмарки в майбутньому?

– Торік у ярмарку взяли участь близько 5 тис. випускників-спеціалістів та студентів різних курсів і 30 вітчизняних та зарубіжних компаній, які запрошували на відповідні вакансії, інформували про соціальні програми та можливості кар’єрного зростання. Відгуки і від роботодавців, і від політехніків були лише позитивні. У середині квітня плануємо провести ярмарок вакансій для магістрів. Уже понад 50 компаній зголосилися взяти в ньому участь.

Студентський центр праці (СЦП) не лише активно залучає до співпраці потенційних роботодавців, а й веде активну профорієнтаційну роботу, представляючи НТУУ «КПІ» на міських виставках-ярмарках для майбутніх абітурієнтів. Передбачається залучити кошти, щоб представники СЦП брали участь у профорієнтаційній роботі й в інших регіонах України, інформуючи про успіхи, здобутки, перспективи та умови навчання в НТУУ «КПІ». Уже видано буклети з відповідною інформацією.

– Рішенням адмінради міжнародний факультет було підпорядковано вашому департаменту. Що Ви очікуєте від такої реорганізації?

– Перш за все підпорядкування студентів – іноземних громадян нашому департаменту має підвищити активність іноземних студентів в оволодінні знаннями, допомогти їм адаптуватися в студентське середовище. І об’єднати нас мають загальнолюдські цінності. Незабаром планується проведення в університеті «Світової веселки» – культурологічного фестивалю, де іноземні студенти представлять свої національні звичаї, пісні, танці, одяг, страви, фотовиставки історичних місць своїх країн тощо, щоб не лише наші гості пізнавали Україну, а й українські студенти занурилися в національні середовища своїх колег-іноземців.

Ми прагнемо, щоб іноземні студенти краще оволоділи мовою, повніше інтегрувалися в наукове та творче студентське середовище – брали участь у роботі наукових конференцій, дослідженнях на своїх кафедрах тощо. Адже серед них є дуже обдаровані молоді люди. На сьогодні існують певні обмеження щодо набуття ними практичних навичок роботи під час навчальних практик, але ми над цим працюємо.

– Що в планах департаменту на 2008 рік?

– Перш за все, реалізувати заходи, традиційні для КПІ, – День першокурсника, День випускника (магістра), конкурси «Міс КПІ», «Містер КПІ», «Танці з викладачами», залучати студентів до участі в самодіяльних художніх колективах, клубах за інтересами тощо. До традиційних належить і проведення «Естафети здоров’я», коли на вул. Політехнічній майже 3 тис. студентів протягом тижня змагаються з 15 видів спорту, до поєдинків запрошуємо і гостей з інших ВНЗ. До Дня Перемоги проведемо легкоатлетичний крос, на початку осені – спортивну гру «Лабіринт» у таборі «Політехнік» та ін.

Але за красивими святами із нашого поля зору не випадають навчально-наукові заходи для студентів. НТСА за нашої підтримки щорічно проводить до десяти науково-практичних конференцій, уже втретє працюватиме літня школа, яка набуває все більшої популярності, для олімпіади з програмування «KPI open» уже підготовлені завдання, розроблені викладачами університету. Зауважу, що вони є унікальними за оригінальністю та логікою розв’язання. Для переможців (за допомогою спонсорів) готуємо цінні подарунки. Приміром, торік кращих нагородили ноутбуками та запросили на безкоштовні курси навчання та підвищення кваліфікації за ІТ-технологіями.

Незважаючи на щільний студентський графік, хочу наголосити: юні друзі, молодші колеги, поспішайте. Поспішайте взяти і пізнати якомога більше у студентські роки, а ми вам у цьому допоможемо.