Чергові збори асоціації випускників КПІ відбулися 18 січня в залі адмінради. Було розглянуто поточні та організаційні питання.

Ректор НТУУ “КПІ” М.З.Згуровський у своєму виступі розповів про сьогодення Київської політехніки – діяльність КПІ як університету дослідницького типу та перспективи розвитку навчального закладу. Він також окреслив проблеми, що стоять перед НТУУ “КПІ”, та звернувся до членів асоціації з пропозицією взяти участь у їх вирішенні.

Відповідно до законів України про громадські об’єднання та благодійні об’єднання було прийнято рішення про підготовку і подачу документів для реєстрації Благодійного фонду “Асоціація випускників Київського політехнічного інституту” (АВ КПІ). Також відбулися вибори керівних органів асоціації.

До складу Наглядової ради ввійшли: Віталій Андрійович Масол (голова) – радник банку “Росток” та члени – Ярослав Микитович Корнієнко (ІХФ) і Олексій Миколайович Новіков (ФТІ). До складу правління АВ КПІ ввійшли: А.І.Повзик (президент асоціації, голова правління) – президент ЗАТ “Гірничовидобувний та каменеобробний комбінат “Біличі”; М.К.Родіонов (заступник голови) – директор Центру розвитку інформаційного суспільства НТУУ “КПІ”; Л.І.Кошик (заступник голови) – керівник проектів консорціуму “Індустріальна група”; М.І.Дубинський (секретар правління) – директор ТОВ “Дубинський і Ошаров”; члени – Л.М.Кулик, В.Ю.Миронов (голова профкому студентів), В.І.Молчанов (голова профкому співробітників), О.В.Соснін (проф. Національної академії державного управління при Президентові України).

Дата події