Зустріч з Ж.І.Алфьоровим

7 грудня відбулась зустріч ректора НТУУ «КПІ» академіка НАН України М.З.Згуровського з віце-президентом Російської академії наук, депутатом Державної думи Російської Федерації, лауреатом Нобелівської премії, Почесним доктором нашого університету академіком РАН Ж.І.Алфьоровим, який прибув до Києва для участі у VIII Міжнародному російсько-українському семінарі «Нанофізика і наноелектроніка». У зустрічі брали участь перший проректор член-кореспондент НАН України Ю.І.Якименко і проректор з міжнародних зв’язків член-кореспондент НАН України С.І.Сидоренко.

Під час зустрічі було обговорено широке коло питань, пов’язаних з організацією навчального процесу в технічних університетах, реформою системи вищої освіти, функціонуванням вузівської науки. Гостя було поінформовано про новий статус КПІ як дослідницького університету, перші підсумки початкового етапу роботи наукового парку «Київська політехніка». Сторони домовились поглиблювати взаємодію у справі підготовки фахівців вищої кваліфікації та реформування системи вищої освіти.

Автор: Інф. «КП», Фото. О.Супруна