Перший віце-прем’єр-міністр України радиться з науковцями

Розширена нарада з керівниками провідних галузевих наукових та науково-дослідних установ України “Острови інноваційного прориву національної економіки: політика держави та практика реалізації” під головуванням першого віце-прем’єр-міністра України М.Я.Азарова відбулася 25 вересня в НТУУ “КПІ”. В її роботі взяли участь провідні українські вчені, представники підприємств, органів влади, бізнесу та освітяни.

У вступному слові М.Я.Азаров, охарактеризувавши передумови прискореного інноваційного розвитку України, повідомив, що мета наради – обговорення напрямів й економічних дій розвитку інноваційної, конкурентоспроможної на світовому ринку національної економіки, напрямів та дій, спрямованих на забезпечення сталого розвитку і покращення якості життя населення України. Він, зокрема, висловив стурбованість незначною кількістю інноваційних проектів, поданих на розгляд Кабміну для надання державної фінансової підтримки.

У виступах керівників наукових закладів, технопарків тощо йшлося про причини, які стримують розвиток інноваційних технологій у державі, та можливі шляхи їх подолання. Академік НАНУ В.М.Геєць, зокрема, зупинився на необхідності створення науково-промислових корпорацій, які нині зароджуються у форматі Наукового парку “Київська політехніка”, наявних 20 вітчизняних технопарків (серед успішних називалися технопарки технічного університету “ХПІ” та Інституту електрозварювання ім. Є.О.Патона), де створено сприятливе середовище для впровадження інноваційних проектів. Він вважає пріоритетними для економічного розвитку України транспортну галузь, нанотехнології та ін.

Президент НАНУ академік Б.Є.Патон упевнений, що майбутнє – за науково-виробничими комплексами, які поєднують науку, виробництво й освіту. Він визнав пріоритетними напрямами розвитку економіки енергозбереження й енергозабезпечення, видобуток шахтного газу (як альтернативу природному газу), розвиток нанотехнологій тощо.

Радник Президента України О.О.Зінченко у своєму виступі розглянув інноваційний розвиток на основі економіки знань. Він назвав пілотний проект “Науковий парк “Київська політехніка” середовищем для масових інновацій, що здійснюються на базі дослідницького університету.

Ректор Дніпропетровського гірничого університету академік НАНУ Г.Г.Півняк у своєму виступі поділився думками щодо розвитку інноваційних структур в університетах та про роль місцевих органів влади в їх становленні. А ректор НТУ “ХПІ” Л.Л.Товажнянський поінформував присутніх про розвиток інформаційного суспільства України.

Підсумовуючи обговорення, що тривало кілька годин, М.Я.Азаров ще раз наголосив, що економічна ситуація в країні змушує переходити на інноваційний шлях розвитку та закликав науковців і виробничників активніше висувати й впроваджувати інноваційні проекти.

На думку першого віце-прем’єр-міністра України, пріоритетними можуть бути визнані такі напрями економіки: передові розробки ВПК, з якими можна вийти на світові ринки; енергозбереження, альтернативні джерела енергії; все, що працює на імпортозаміщення, тобто може вироблятися в Україні; напрацювання у сфері сільського господарства щодо засухостійкості сортів та інтенсифікації технологій; розробки в галузі медицини, покликані покращити і продовжити життя людей.

За підсумками роботи було ухвалено відповідне рішення, в якому знайшли відображення пропозиції та зауваження учасників наради.

Oct 8, 2007 || Автор: Н.Єлизарова