Семінар INTAS з геноміки/протеоміки та енергетики

Міжнародна організація сприяння співпраці з науковцями країн СНД (INTAS) спільно з Інформаційним центром співробітництва з ЄС у сфері науки та технологій 6–8 вересня на базі НТУУ “КПІ” провели семінар “Проміжний огляд проектів INTAS, започаткованих у 2005 р. з геноміки/протеоміки та енергетики”. Для участі в ньому з’їхалися науковці з Білорусі, Бельгії, Італії, Казахстану, Німеччини, Нідерландів, Росії, Франції, Узбекистану, України. У роботі семінару також взяли участь перший заступник міністра освіти і науки України А.Гуржій, генеральний секретар INTAS у 2004–2006 рр., легальний ліквідатор INTAS А.Жерар, директор Національного інформаційного центру співробітництва з ЄС у сфері науки та технологій О.Коваль та ін.

Основна мета INTAS – розвиток та підтримка співробітництва між науковими інституціями країн – членів INTAS та країн-партнерів з СНД. Підтримка спрямована на прикладні та фундаментальні дослідження в усіх сферах наук. Діяльність INTAS сприяє не лише збереженню наукового потенціалу та зв’язків між науковцями країн колишнього СРСР, а й поступовому входженню їх до європейського науково-дослідницького простору через участь в рамкових програмах ЄС. Зокрема, у 7-й Рамковій програмі (РП) науково-технічного співробітництва (2007–2013), в якій особлива увага приділяється розвиткові міжнародних зв’язків і відкриваються нові перспективи для плідної, результативної та взаємовигідної співпраці з країнами ЄС.

У рамках семінару пройшли засідання: “Засоби наукової політики і міжнародної співпраці”, “Міжнародні програми підтримки EEWSC”, “Геноміка зверху донизу”, “Розвиток протеоміки”, “Гени та протеїни в злоякісних та ракових утвореннях”, “Напрями розвитку енергетики”, “Перетворення біомаси”, “Зберігання водню” та ін. Також відбулося обговорення планів на майбутнє наукове співробітництво, передбачене 7-ю РП та іншими програмами, що підтримують міжнародну наукову співпрацю ЄС зі Східною Європою та Центральною Азією.

На відкритті семінару перший заступник міністра освіти і науки України А.Гуржій розповів, що Україна майже 13 років співпрацює з INTAS. “Це гарна і велика школа для українських учених, – зазначив він. – Ми навчилися працювати з європейськими колегами: виконано 2800 проектів, у яких взяли участь близько 15 тис. українських науковців. У межах 6-ї РП завдяки підтримці INTAS створено державний інформаційний пункт, який, зокрема, забезпечує інформування та допомагає українським ученим через конкурси, тендери тощо брати участь у європейських наукових проектах. Україна вже взяла участь у 93 проектах (із 400 за участю країн СНД), це другий показник за кількістю (після Росії). Це фантастичний результат, адже майже 20 млн євро отримали українські науковці через гранти, участь у семінарах, на придбання обладнання тощо”. Пізніше, у розмові з кореспондентом “КП”, пан Гуржій повідомив, що українська сторона задоволена співробітництвом з INTAS. Та й процес ліквідації програми відбувається поступово і цивілізовано. Деякі проекти, започатковані нині, перейдуть в інші програми. Приміром, програма підтримки молодих науковців передбачена 7-ю РП, тож є можливість забезпечити кращі фінансові можливості для українських учених.

Вітаючи зібрання, ректор НТУУ “КПІ” М.Згуровський поінформував присутніх про історію і сьогодення Київської політехніки, запевнив, що наші вчені завжди готові до взаємовигідного співробітництва, особливо потужний потенціал вони мають для роботи в фундаментальних складових проектів.

Генеральний секретар INTAS у 2004–2006 рр. А.Жерар упевнений, що Україна є одним із найактивніших учасників INTAS, адже на виконання спільних проектів їй виділено понад 10% усіх грошових коштів. “І зовсім не з політичних міркувань, – уточнив пан Жерар, – а на основі відбору проектів. Особливо це виражається в конкретних результатах цих проектів”. Вагомі результати українські вчені мають, на думку пана Жерара, у сфері дослідження космічного простору. У 2006 р. започатковано співробітництво із французьким авіакосмічним агентством, визначено напрями подальших досліджень. Україна має цікаві напрацювання в галузі фізики, зокрема фізики твердого тіла, нанотехнології, хімії тощо. Нещодавно Україна почала працювати за напрямом біотехнології. Це ще один великий сектор співпраці, вважає А.Жерар. Також він додав, що Україна має багато спільних проектів у рамках INTAS з суспільних наук, археології, історії тощо. Найбільшими партнерами з боку ЄС традиційно є Німеччина, Франція, Великобританія, Італія, Голландія, останнім часом Польща – в силу історичних зв’язків та територіального положення.

На підсумковому засіданні було зазначено, що участь у 7-й РП, розвиток багатостороннього та двостороннього співробітництва з країнами ЄС, створення відповідного юридичного та законотворчого простору, активізація мобільності науковців України та інтеграції до європейського наукового простору є кроками нашої держави на шляху до імплементації (впровадження міжнародних угод на державному рівні) Плану дій Україна – ЄС, впровадження соціоекономічних реформ у країні відповідно до Лісабонської стратегії, основною суттю якої є розвиток дослідницької політики та економіки.

ДОВІДКА

Раніше біологи вивчали форми і функції організмів, переходячи від вивчення цілого до вивчення частин живого – органів і тканин. Сучасна біологія вивчає частини – гени і молекули, намагаючись відтворити картину їх функціонування в організмі. З’явилася нова наука – геноміка, об’єктом вивчення її є сукупність усієї генетичної інформації організму – геном. Робота генів визначає, як білки синтезуються в клітині. Саме від різноманітності й активності білків залежать молекулярні процеси, що забезпечують існування життя. Установлення і характеристика повного набору білків певного організму належить до компетенції ще одного напряму біології – протеоміки (від слова протеїн – білок).

Sep 25, 2007 || Автор: Н.Вдовенко