У вересні 2007 року минає 50 років відтоді як Секція вихованців КПІ у Польщі поновила свою роботу в повоєнний період. З цієї нагоди велика група її членів наприкінці серпня відвідала Київську політехніку. Вони мали зустрічі на факультетах, взяли участь у святкуванні Дня першокурсника. Зустріч керівників НТУУ “КПІ” з представниками Секції відбулася 29 серпня в залі засідань адмінради.

Вітаючи гостей, проректор з міжнародних зв’язків проф. С.І.Сидоренко зауважив, що незважаючи на помітні зміни: зовнішнє оновлення й розбудову університету, реформування системи вищої освіти в Україні на засадах Болонських домовленостей, в Київській політехніці збережено традиції й фундаментальні засади, закладені при створенні КПІ і випробувані часом. Поряд із високою якістю освіти, це, зокрема, демократичні традиції самоврядності. Нині представники студентських громадських організацій входять до складу вчених рад факультетів (інститутів), університету. Відомі випадки, коли воля студентів при прийнятті рішень була вирішальною. Також, продовжив розповідь проректор, на базі НТУУ “КПІ” діє Український ґендерний центр, розроблено та викладаються студентам навчальні предмети, що доносять ідеї суспільства рівних можливостей; представники КПІ, на чолі з деканом міжнародного факультету Г.Г.Власюк, брали участь у парламентських слуханнях із ґендерних питань.

С.І.Сидоренко поінформував також про впроваджені в університеті заходи щодо забезпечення якості освіти: систему атестацій, рейтингування спеціальностей за результатами моніторингу знань, підвищення вимог до викладацького складу, залучення студентів до наукових досліджень, впровадження результатів цих досліджень у навчальний процес – тобто забезпечення тісного зв’язку між навчальним процесом та інноваційними проривами.

Він також зупинився на міжнародній діяльності університету та розширенні співпраці з польськими освітніми й науковими закладами.

У слові-відповіді керівник секції польських вихованців КПІ доктор Януш Фукса наголосив на давніх і тісних зв’язках, що встановилися між польськими випускниками і КПІ. Він розповів, що керівництво Секції, серед іншого, нині активно сприяє налагодженню бізнесових, освітніх та наукових контактів між Польщею та Україною. Понад 100 співробітників Київської політехніки, наголосив пан Януш, було нагороджено Золотим почесним знаком Технічної організації Польщі.

На зустрічі Я.Фукса вручив відзнаки Головного управління Головної технічної організації у Варшаві В.О.Москалюку, професору ФЕЛ – за внесок у підготовку кадрів та створення навчально-методичних матеріалів, та В.І.Зубчуку, заступникові декана ММІФ, який крім участі в навчальному процесі, наукового керівництва дипломними і магістерськими роботами студентів-іноземців, навчав польських студентів альпіністської майстерності в гірському таборі на Кавказі.

Януш Фукса повідомив, зокрема, що польські випускники КПІ гідно представляють свою альма-матер: серед них є відомі вчені, бізнесмени, громадські діячі, мери міст тощо, адже в КПІ вони отримали більше, ніж знання, що й дозволило реалізувати себе в житті.

У виступах представників НТУУ “КПІ” було зауважено, зокрема, що в університеті висунуто високі вимоги до якості дипломів КПІ, тобто рівня засвоєння знань студентами. Вихованців, які не виконують навчальні плани, відраховують з університету, не зважаючи на те, навчалися вони за держзамовленням чи контрактом, є громадянами України чи іноземці. Проте, університет завжди відкритий до співпраці та прийому на навчання іноземних громадян.

Професор С.І.Сидоренко та начальник управління міжнародних зв’язків проф. Б.А.Циганок, підсумовуючи, зазначили, що в НТУУ “КПІ” глибоко цінують і поважають діяльність Секції польських вихованців, і висловили сподівання на реалізацію більш конкретних напрямів співробітництва з польськими університетами.

Sep 17, 2007 || Автор: Н.Вдовенко