У квітні-травні 2007 року Інститутом моніторингу якості освіти в університеті було проведено четвертий тур комплексного моніторингу якості підготовки фахівців усіх спеціальностей ІV курсу. Складові моніторингу – якість залишкових знань за результатами ректорського контролю, якість дипломних робіт та оцінка якості випускників ринком праці.

Досвід трьох попередніх турів моніторингу дозволив у четвертому турі покращити модель моніторингу, а також урахувати якість дипломних робіт та якість залишкових знань з інформатики та іноземної мови.

Було суттєво розширено банк тестових завдань, який містить понад 300 тисяч завдань з 1230 дисциплін. Комплексним тестуванням було охоплено 2750 студентів п'ятого курсу 110 спеціальностей університету.

Підведено також підсумки чотирьох етапів комплексного мо­ніторингу якості підготовки фахівців (V курс, 2005 рік, IV курс, 2006 рік, V курс, 2006 рік, IV курс, 2007 рік) як за спеціальностями НТУУ “КПІ”, так і на факультетах (в інститутах) НТУУ “КПІ” в цілому.

Важливо зазначити, що результати комплексного моніторингу активно впливають на ефективність роботи відповідних кафедр і факультетів.

Зокрема, за результатами трьох попередніх етапів моніторингу теплоенергетичний факультет посідав передостаннє місце серед 22 факультетів та інститутів університету. Після вивчення стану справ на випускових кафедрах цього факультету з комісією навчального департаменту, дієвих заходів керівництва факультету та відповідних кафедр результати моніторингу на цьому факультеті значно покращилися (з 21 місця цей факультет перемістився на 8 місце). Незначно покращилися результати на зварювальному факультеті. Кафедри інженерно-хімічного факультету та інституту енергозбереження та енергоменеджменту зробили відповідні висновки, що відбилося і на загальних результатах моніторингу (інженерно-хімічний факультет з 14 місця перейшов на 7 місце), а ІЕЕ – з 17 на 11 місце).

На жаль, погіршились результати на факультетах біотехнології і біотехніки (з 13 місця факультет перейшов на 20 місце), між­університетського медико-інженерного факультету (з 16 місця опустився на 22 останнє місце), факультет прикладної математики з 5 місця перейшов на 16.

Результати комплексного моніторингу якості підготовки фахівців за спеціальностями НТУУ "КПІ" (четвертий етап, IV курс, 2007 рік)

Результати комплексного моніторингу якості підготовки фахівців по спеціальностях НТУУ "КПІ" за підсумком чотирьох етапів (V курс, 2005 рік, IV курс, 2006 рік, V курс, 2006 рік, IV курс, 2007 рік)