Ви є тут

Про сучасні металургійні процеси


О современных металлургических процессах

Нещодавно у видавництві “Вища школа” отримав путівку в житя новий підручник “Основи металургійного виробництва металів і сплавів”. Підручник вийшов за редакцією члена-кореспондента НАН України, доктора технічних наук, професора Д.Ф.Чернеги у співавторстві з викладачами кафедри фізико-хімічних основ технології металів інженерно-фізичного факультету НТУУ “КПІ”.

Металургія сьогодні – це одна з найважливіших і найбільш енергоємних галузей промисловості. Навіть і неспеціаліст розуміє, що розвивати та вдосконалювати металургію можна тільки на базі розвитку науки та з дотриманням усіх необхідних екологічних вимог, а підготовка висококваліфікованих фахівців у даному напрямі має велике державне значення.

Автори підручника узагальнили в доступній формі і розкрили сутність явищ, що відбуваються в металургійних агрегатах, надали оцінку впливові окремих фізико-хімічних і технологічних параметрів на хід процесів, розкрили внутрішні зв’язки між різними етапами виготовлення високоякісних металів і сплавів.

У підручнику вдало висвітлені металургійні технології виробництва сплавів різного хімічного складу на основі заліза (чавуну, сталі, феросплавів) та процеси виробництва основних кольорових металів, описані технології переплавних процесів та позапічне рафінування рідких металів і сплавів.

Слід відзначити, що на відміну від існуючих та виданих раніше на теренах СНГ підручників із загальної металургії значна увага приділена цілком новій галузі – спеціальній електрометалургії.

Практично вперше широко представлені сучасні схеми та агрегати електрошлакових металургійних технологій, надані принципи дії та конструкції вакуумно-дугових та вакуумно-індукційних переплавних агрегатів, розкриті конструкційні особливості плазмово-дугових печей, велику увагу приділено електронно-променевій технології та електромагнітному обробленню металів. Саме поява цих новітніх технологій дозволяє надати будь-якому металу друге життя, забезпечити відповідні вимоги космічної, авіаційної та військової техніки, ядерного машинобудування та інших передових галузей промисловості.

У підручнику висвітлені також і екологічні проблеми, які виникають із розвитком металургійного виробництва, проаналізовано основні тенденції розвитку світової чорної металургії, що полягають саме у вирішенні завдань своєрідної тріади – енергія, екологія, економіка.

А якщо вже казати за тираж – 2600 примірників, то цифри говорять самі за себе. Вищі та середні навчальні заклади всієї України як металургійних, так і машинобудівних спеціальностей отримали чудовий подарунок, і, сподіваюсь, промисловість невдовзі це відчує.

Хотілося б висловити щиру подяку авторам та побажати їм подальшої творчої праці на тернистому шляху підготовки і виховання нашої молоді.

Ю.Москаленко

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій