21 листопада у Верховній Раді України відбулися парламентські слухання на тему “Рівні права та рівні можливості в Україні: реалії та перспективи”. Участь у слуханнях взяла і представницька делегація від НТУУ “КПІ” на чолі з проректором, директором Українського центру ґендерної освіти при НТУУ “КПІ” С.І. Сидоренком. Сергій Іванович розповів нам про цю подію й, зокрема, окреслив сучасний стан та здобутки на шляху реалізації ґендерної політики в нашому університеті:

“Одним з найоб’єктивніших показників демократичності суспільства є повнота реалізації ґендерного паритету – забезпечення рівних прав і можливостей громадян незалежно від статі. Досвід передових країн свідчить, що суспільство стає успішним, коли ці принципи стають складовою державної політики. Для досягнення такого становища в європейських країнах, наприклад, встановлюються квоти, завдяки яким забезпечується гарантований паритет у представництві жінок та чоловіків в органах державної влади, створюються механізми, що сприяють залученню жінок до наукової діяльності в галузі технічних та природничих наук (ефективний шлях подолання дефіциту кадрів у таких науках в сучасній складній демографічній ситуації). Слід зазначити, що 2007 рік оголошено в Європі Роком рівних можливостей жінок і чоловіків.

В Україні стаття 24 Конституції гарантує рівні права чоловікам та жінкам. Верховна Рада України у 2005 році прийняла Закон “Про забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків”. Проте ситуація з дотриманням цих прав у нашій державі вимагає додаткових зусиль, оскільки українське суспільство залишає в собі ознаки патріархальності. Наприклад, у складі Верховної Ради жінок тільки 8%. Ці проблеми потребують, можливо, нових підходів. І кроком до цього стало саме проведення парламентських слухань 21 листопада.

В НТУУ “КПІ” забезпеченню рівних прав і можливостей жінок і чоловіків завжди приділялась значна увага. Хоча традиційно в технічних закладах освіти більшість складають чоловіки, проте в нашому університеті працює багато видатних жінок-вчених, керівників важливих підрозділів, які своєю активною діяльністю сприяють реалізації ідеї перетворення КПІ в демократичний прогресивний заклад – дослідницький університет європейського зразка. Вони є ініціаторами та учасницями ряду нових проривних для України проектів регіонального та європейського значення. Це, зокрема, проекти з технологічного передбачення для України (проф. Н.Д.Панкратова, заст. директора ІПСА), розробка моделі бюджетного процесу КПІ як інструменту підвищення якості діяльності університету (Л.Г.Субботіна, начальник департаменту економіки і фінансів), нова модель представництва КПІ на міжнародних ринках освітніх послуг (проф. Г.Г.Власюк, декан міжнародного факультету) створення Центрально-східно-європейського віртуального університету (І.Г.Малюкова, директор Українського інституту інформаційних технологій в освіті при НТУУ “КПІ”), модель сучасного віртуального простору інженерної кафедри (проф. С.М.Волошко) та багато-багато інших.

НТУУ “КПІ” – ВНЗ з глибокими демократичними традиціями, і тому питання ґендерної рівності розглядається тут як таке, що потребує системного підходу. Для цього було створено Український центр ґендерної освіти при НТУУ “КПІ”, що нині має багатий досвід співробітництва з ґендерної проблематики, зокрема, – міжнародні програми та проекти. Багаторічне тісне співробітництво з міжнародними організаціями спрямовується на забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків у сфері науки та освіти, з наголосом на міждисциплінарному використанні новітніх інформаційних технологій. Зокрема, за підтримки Канадського агентства міжнародного розвитку, Посольства Канади в Україні та Канадсько-українського ґендерного фонду був реалізований проект “Інформаційна підтримка впровадження ґендерної освіти в Україні”. Результати виконання цього проекту здобули високу оцінку української та міжнародної громадськості. Створено і впроваджено курси лекцій за ґендерною тематикою на факультеті соціології “Ґендерні дослідження” та на інженерно-фізичному факультеті “Теорія статі та ґендеру” (ст. викладач факультету соціології Ю.В.Стребкова), програму для всіх спеціальностей “Формування ґендерної культури студентської молоді” (розробники – ст. викладач Ю.В.Стребкова та директор студентської соціальної служби НТУУ “КПІ” Т.С.Воротняк).

Усі ці заходи не тільки “працюють” на формування іміджу нашого університету як сучасного демократичного закладу вищої освіти, але і забезпечують в нашому освітньо-науковому середовищі принципи толерантності, взаємної поваги чоловіків і жінок, формування в НТУУ “КПІ” дійсно рівних можливостей європейського типу, консенсусних засад організації життя, які вже багато десятиліть утверджуються в Європі”

Dec 11, 2006 || Автор:Записала Майя Заховайко