Зустрiч з радником Президента України

Робоча зустріч керівників НТУУ “КПІ” з радником Президента України О.О.Зінченком відбулася 28 листопада. Зібрались у новій залі засідань адміністративної ради університету. Науковці та політик всебічно і зацікавлено обговорили стан та перспективи розвитку сучасного наукового середовища, зокрема вузівського.

З інформацією про проект “Науковий парк “Київська політехніка” виступив проректор з наукової роботи проф. М.Ю.Ільченко. Він докладно зупинився на місії дослідницьких університетів – зокрема політехнічних: Київського, Харківського, Львівського, Донецького, що мають значний обсяг наукових тем та активно залучають студентів до наукового пошуку, – бути дієвими осередками інноваційної діяльності в Україні, джерелом інноваційної інфраструктури для створення і впровадження у виробництво високих технологій та конкурентоспроможної продукції. Проректор окреслив схему наукового парку, охарактеризував компанії – учасників проекту та партнерів наукового парку, наголосив на співпраці з органами місцевої та державної влади, зокрема на доповненнях до законопроекту №9083, що знаходиться на розгляді у Верховній Раді України. Зауваження науковців-політехніків до цього документа, серед іншого, стосуються: права створювати інноваційні підприємства, надавати на правах оренди за двосторонніми угодами приміщення та апаратуру для інноваційних підприємств, права формувати статутний фонд наукового парку внесенням інтелектуальної складової, особливостей відкриття рахунків у фінустанові тощо. Також піднімалося питання про те, що інноваційні проекти, виконані на базі наукового парку, не потребують пільг і не повинні проходити реєстрацію як інноваційні в загальновизначеному порядку.

Жвавий діалог, з розумінням суті справи з боку пана радника, викликало питання про засоби мотивації:

що дає участь у роботі наукового парку його учасникам, які існують стимули для науковців, промислових підприємств, органів влади та ін. Учасники зустрічі дійшли згоди, що має існувати поєднання інтересів: для виробничих компаній – отримання нової конкурентоспроможної продукції з кадровим супроводженням молодими фахівцями, які мають цільову підготовку; для науковців – впровадження ноу-хау, отримання роялті, нарощування обсягу наукової тематики; для кафедр та інститутів – можливість навчати студентів на реальних прикладах, в реальному бізнесі, отримуючи від компаній-замовників компенсацію у вигляді техніки чи обладнання; для місцевої влади – створення додаткових робочих місць високоінтелектуального характеру, надходження податків тощо.

Також було приділено увагу діяльності консалтингових компаній, які працюють у країнах з розвиненою економікою. Роль таких структур у пілотному проекті “Науковий парк “Київська політехніка” має виконувати бізнес-інкубатор. Його фахівці здійснюватимуть моніторинг ринку, досліджуючи його актуальні потреби, відбиратимуть вітчизняні ноу-хау, що мають перспективу, патентуватимуть їх, пропонуючи споживачам придбати патент чи ввійти співзасновниками виробничої діяльності. Підсумовуючи, ректор університету М.З.Згуровський зауважив, що час від боротьби за пільги при виробництві товарів і наданні послуг переходити до конкуренції на ринках своєї продукції.

Декан ФАКС проф. О.В.Збруцький поінформував присутніх про основні напрями науково-технічної діяльності НТУУ “КПІ” у сфері створення мікросупутників. Він зупинився на “Проекті С” – мікросупутнику технологічного призначення та безпілотних літальних апаратах, виділивши основні напрями, за якими успішно працюють політехніки:

  • програмно-алгоритмічні та апаратні засоби обробки інформації;
  • системи організації стабілізації та управління;
  • системи телекомунікації;
  • системи термостабілізації на основі теплових труб;
  • системи енергопостачання на основі сонячних батарей;
  • створення стендів, що імітують умови космосу.

Професор також розповів про результати та подальші плани співпраці з турецькими вченими за цією тематикою.

Проректор з міжнародних зв’язків проф. С.І.Сидоренко повідомив про спільні проекти НТУУ “КПІ” та вчених КНР у сфері міжнародного трансферу технологій, які вже діють та заплановані до 2008 р.

Потім О.О.Зінченко у приміщенні наукового парку оглянув стенди, макети та системи, що представляють інноваційні проекти, виконані в НТУУ “КПІ”. На закінчення зустрічі політехніки висловили глибоку вдячність гостю за розуміння і підтримку ідей, які обговорювалися, та передали йому для подальшої роботи пакет документів щодо інноваційної та міжнародної діяльності НТУУ “КПІ”.

У зустрічі також взяли участь Г.Б.Варламов, проректор з науково-педагогічної (навчально-виховної) роботи, Б.А.Циганок, начальник управління міжнародних зв’язків, В.С.Камаєв, генеральний директор технопарку “Київська політехніка”, С.М.Шукаєв, начальник відділу міжнародних зв’язків, В.А.Барбаш, помічник проректора з наукової роботи, виконавчий директор Наукового парку “Київська політехніка” та ін.