13 листопада на кафедрі наукових, аналітичних та екологічних приладів і систем за сприяння Українського науково-технологічного центру (УНТЦ) та за участю ТОВ “Лілея” створена навчально-наукова лабораторія наномеханотроніки.

В урочистому відкритті лабораторії взяли участь виконавчий директор УНТЦ Ендрю Худ, заступник виконавчого директора УНТЦ Віктор Корсун, представниця Держдепартаменту США Джейн Танненбаум, члени наглядової ради УНТЦ Упендра Рохаджі, Кріс Сюрано, академік НАН України Я.С.Яцків.

Від НТУУ “КПІ” – ректор академік НАН України М.З.Згуровський, перший проректор член-кореспондент НАН України Ю.І.Якименко, проректор з наукової роботи член-кореспондент НАН України М.Ю.Ільченко, заступник проректора з наукової роботи проф. С.О.Воронов, начальник Управління міжнародних зв’язків проф. Б.А.Циганок, декан ПБФ проф. Г.С.Тимчик, зав. кафедри наукових, аналітичних та екологічних приладів і систем проф. В.А.Порєв, проф. кафедри наукових, аналітичних та екологічних приладів і систем С.Ф.Петренко.

Наномеханотроніка – це спеціальний розділ нанотехнологій, який займається проблемою та приладами формування і керування рухом у нанопросторі. Відкриття лабораторії дасть змогу підвищити рівень наукових досліджень у галузі наномеханотроніки в Україні, залучити до наукової роботи викладачів, аспірантів та студентів, постійно вдосконалювати навчальні плани і робочі навчальні програми.

Дата події