Результати першої атестації осіннього семестру 2006/2007 н.р.

З 23 по 29 жовтня проводилася перша атестація осіннього семестру 2006/2007 навчального року. Оскільки всі факультети та інститути проводять атестацію (рубіжний контроль) у повному обсязі вже третій рік поспіль, проблем в її організації практично не було і всі підрозділи університету вчасно звітували перед Департаментом навчально-виховної роботи.

В атестації взяли участь 20355 студентів перших чотирьох курсів.

Відсоток студентів, атестованих по всіх дисциплінах, становить 45,4 %, що менше ніж у 2004/2005 (49,8 %) і 2005/2006 (48,6 %) навчальних роках. Також зменшився і відсоток студентів, неатестованих з усіх дисциплін: їх стало менше порівняно з 2004/2005 і 2005/2006 навчальними роками на 10,9 % і 31,8 % відповідно. Кількість же неатестованих щонайменше з трьох дисциплін порівняно з 2004/2005 навчальним роком збільшилась на 3,2 %, а порівняно з 2005/2006 – зменшилася на 2,3 %.

Кращих результатів щодо атестованих з усіх дисциплін у поточній атестації досягли ФММ (78,7 %), ВПІ (74,2 %), ФЛ (71,1 %), а найнижчі результати – у ФІОТ (25,2 %) і ЗФ (25,9 %). Середній показник по університету становить 45,4 % (9241 студент).

Найбільшу кількість студентів, неатестованих з усіх дисциплін, мають ВІТІ (3,2 %) і ФАКС (2,5 %). Такі ж факультети та інститути, як ФММ, ФС, ФТІ, ХТФ, ФФВС, ФЕА, ФБТ і ММІФ взагалі цього разу не мають студентів, яких неатестовано з усіх дисциплін. По НТУУ «КПІ» середнє значення цього показника – 0,6 % (131 студент).

Найбільш тривожний показник – частка студентів, неатестованих з трьох і більше дисциплін, – коливається від 38,2 % (ФІОТ) і 31,8 % (ЗФ) до 2,9 % (ВПІ) (див. табл.). У середньому по університету цей показник становить 17,5 % (3559 студентів).

Студентам університету треба пам’ятати, що проведена атестація та її результати – це та база, яку кожен з них, зважаючи на той факт, що НТУУ «КПІ» впроваджує рейтингову систему оцінки рівня знань студентів, закладає для другої осінньої атестації, а в кінцевому підсумку – для складання зимової заліково-екзаменаційної сесії.


Автор:Інф. департаменту навчально-виховної роботи