«Інформаційні технології в сучасних бібліотеках»

Під такою назвою з 27 по 29 вересня 2006 року в науково-технічній бібліотеці нашого університету відбулись Міжнародна науково-практична конференція та восьма школа-семінар.

Вони проходили за підтримки проекту TEMPUS ТАCІС “Інформаційні технології для бібліотек та менеджмент науково-освітніх мереж” та в Центрі підготовки менеджерів НТУУ “КПІ”, створеному в рамках міжнародного проекту TEMPUS UM SEP-23974-2002. Участь у проекті беруть Віденський технічний університет (Австрія), Рейн-Вестфальська вища технічна школа м. Аахен (Німеччина), Технологічний університет м. Дельфта (Нідерланди) та НТУУ “КПІ” (координатор проекту перший проректор НТУУ “КПІ” проф. Ю.І. Якименко).

Крім презентації Центру підготовки менеджерів бібліотек у рамках конференції обговорювались: стан та перспективи розвитку нових інформаційних і комп’ютерних інтернет-технологій у бібліотечній справі, бібліотечно-інформаційна практика в Україні та за кордоном; бібліотечні корпорації в Україні та за кордоном; проблеми розвитку електронних бібліотек, створення та використання електронних ресурсів, документальних архівів, систем електронної доставки документів; автоматизація процесів у бібліотеках та інформаційних центрах, нові освітні технології в Україні та за кордоном.

Серед учасників конференції та школи-семінару – представники університетів-партнерів проекту TEMPUS ТАСІС, працівники університетських бібліотек, а також представники бібліотек відомств, видавництв, фірм та організацій, зацікавлені особи. В конференції і школі-семінарі взяли активну участь представники бібліотек вищих навчальних закладів Харкова, Донецька, Львова, Луганська, Дніпропетровська, Києва, Тернополя, Сум, Миколаєва, Вінниці, Севастополя.

З доповідями виступили координатор проекту, перший проректор НТТУ “КПІ” проф. Ю.І. Якименко; його заступник проф. В.І.Тимофєєв; директор бібліотеки Віденського технічного університету Петер Кубалек; професор Мартін Лойен із Дельфтського технологічного університету; Урс Шьопфлін з Інституту ім. Макса Планка, Берлін (Німеччина); директор бібліотеки Варшавського технологічного університету Йоланта Степняк.

Цікавими були доповіді директора інституту культури Київського національного університету культури і мистецтв Л.Г.Петрової; директора інституту документознавства Державної академії керівних кадрів Міністерства культури і туризму України професора М.С.Слободяника; директора центру безперервної бібліотечної інформаційної освіти України проф. В.К.Скнар; завідувача центру бібліотечно-інформаційних технологій Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського к.т.н. Л.Й.Костенка; заступника директора Українського центру дистанційного навчання доц. В.М.Валуйського; заступника директора Національної дитячої бібліотеки України І.Г.Торліна; керівника Київської асоціації користувачів системи ІРБІС і бібліотечно-інформаційних технологій Л.З.Рудзського та інших.

Проблемам розвитку бібліотек вищих навчальних закладів України були присвячені доповіді О.М.Бруй з наукової бібліотеки Національного університету Києво-Могилянська академія; Т.В.Пономаренко з бібліотеки Національного університету кораблебудування (м. Миколаїв), К.А.Чабан з бібліотеки Хмельницького Національного університету ; В.Г.Дригайла, В.М.Волинець, О.А.Санченко, З.Д.Стерехової, С.І.Барабаш з НТБ НТУУ “КПІ”, Н.М.Терещенко із бібліотеки МАУП; Л.В.Савенкової з наукової бібліотеки Національного педагогічного університету ім. Драгоманова; Г. Онисько з Тернопільського державного технічного університету ім. Пулюя та інші.

Паралельно з міжнародною конференцією в центрі підготовки менеджерів бібліотек НТУУ “КПІ” проходили заняття восьмої школи-семінару зі співробітниками бібліотек ВНЗ з регіонів України і міста Києва. Заняття проводили розробники дистанційних курсів заступник директора Українського інституту інформаційних технологій в освіті доц. В.М.Валуйський, заступник директора НТБ НТУУ “КПІ” В.М.Волинець, головні бібліотекарі НТБ С.І.Барабаш, О.А.Санченко.

Оскільки міжнародна конференція проходила напередодні свята Всеукраїнського дня бібліотек, для всіх учасників конференції та школи-семінару було продемонстровано відеопроект “Бібліотека очима користувачів”, підготовлений головними бібліотекарями НТБ С.І.Барабаш та З.Д.Стереховою.

Завдяки співпраці університетів і бібліотек України в рамках проекту TEMPUS TACIS, починаючи з 2001 року, підвищили свою кваліфікацію більше 300 співробітників бібліотек вищих навчальних закладів України.

Oct 24, 2006 || Автор: В.Г.Дригайло, директор

В.М.Волинець, заст. директора НТБ НТУУ “КПІ”