Ректор Варшавського технологічного університету (ВТУ) Влодзімеж Курнік 29 серпня – 1 вересня перебував у НТУУ “КПІ” з робочим візитом. Його супроводжувала начальник відділу міжнародних зв’язків цього університету пані Євгенія Чоборовська.

Понад століття тому одним височайшим повелінням царя Миколи ІІ на теренах Російської імперії одночасно було створено три політехнічних інститути – в Санкт-Петербурзі, Києві та Варшаві. Нині відбувається процес зближення і налагодження тіснішої співпраці цих відомих у світі навчальних закладів. Уже укладено партнерські угоди між Київською та Санкт-Петербурзькою політехніками, між Варшавською та Санкт-Петербурзькою. У перспективі – договір між Київським політехнічним інститутом та Варшавським технологічним (на виконання укладеного Меморандуму) та велика тристороння угода.

29 серпня на зустрічі, в якій взяли участь ректор університету М.З.Згуровський, перший проректор Ю.І.Якименко, проректор з навчально-виховної роботи Г.Б. Варламов, проректор з міжнародних зв’язків С.І.Сидоренко, заступник проректора В.А.Барбаш, начальник управління міжнародних зв’язків Б.А.Циганок та інші, було обговорено перспективи майбутньої співпраці між навчальними закладами та факультетами.

Зокрема, з української сторони було запропоновано силами трьох університетів – Київського, Варшавського та Санкт-Петербурзького – проводити щорічні наукові конференції, по черзі в кожному з них із залученням провідних науковців різних країн світу, де б висвітлювалися та обговорювалися цікаві наукові проблеми. Пропонувалось також проведення спільних наукових студентських конференцій за участю молодих учених. Наш університет уже має досвід з організації таких заходів. Приміром, влітку було проведено олімпіаду з програмування “KPI-open”, яка за глибиною завдань і складом учасників засвідчила високий рівень підготовки.

Зі свого боку, ректор В.Курнік вважає доцільною і перспективною співпрацю окремих підрозділів у рамках генеральної угоди. Наприклад, наукова бібліотека ВТУ має численні фонди наукових праць європейських учених минулих років видань, напрацювання з організації бібліотечної справи тощо. А в архівах музею ВТУ зберігається багато історичних документів, які могли б зацікавити українських дослідників. Також пан ректор наголосив на широкій співпраці студентських самоврядних організацій ВТУ та КПІ.

Також відбувся зацікавлений обмін думками щодо напрацювань у сфері рейтингування національних систем освіти та навчальних закладів. Тут представникам кафедри ЮНЕСКО НТУУ “КПІ” було що сказати і продемонструвати, адже саме їй, відповідно до угоди з UNESCO-CEPES, доручено здійснити в Україні весь комплекс робіт для створення об’єктивної системи оцінювання ВНЗ.

Після обговорення поточних справ було окреслено найближчі спільні заходи.

Гості ознайомилися з Науково-технічною бібліотекою, Державним політехнічним музеєм, Українським інститутом інформаційних технологій в освіті, відвідали факультети й інститути та взяли участь в урочистостях з нагоди початку нового навчального року.

На запитання кореспондента “КП” про враження від візиту, пан ректор люб’язно розповідав про спільну історію наших навчальних закладів і країн, про наукові школи, з яких вийшли всесвітньо відомі вчені.

Університети, які мають схожу історію, близькі за духом та сферою діяльності, просто зобов’язані заприязнитися, впевнений він. Це важливо і для сьогодення, і для майбутнього, адже нинішні студенти, краще пізнавши одне одного, здружаться і потім спільно працюватимуть на розбудову своїх країн і Європи в цілому. Тож не має значення, де живе людина, завдяки сучасним комунікаційним та інформаційним технологіям, маючи спільні проекти з представниками різних країн, можна плідно і результативно працювати, не виїжджаючи за межі, приміром, Польщі.

А ще ректор наголошував на неформальному спілкуванні студентів з різних країн. Через побут, культуру і спорт – найкоротший шлях до порозуміння і дружби, вважає пан Влодзімеж Курнік.

Sep 26, 2006 || Автор: Інф. ”КП”

Дата події