5-6 червня 2006 р. у Бухаресті відбувся саміт глав держав Чорноморського регіону в рамках форуму “За діалог та партнерство”.

У роботі форуму брав участь проректор НТУУ “КПІ” проф. С.Сидоренко.

Кореспондент КП веде розмову з проф. С.Сидоренком.

– Що Ви можете сказати про Чорноморський форум? Хто брав участь, які питання розглянуто, які рішення прийнято?

– Вперше ідея проведення Чорноморського форуму за діалог та партнерство була оприлюднена румунською стороною у червні-липні 2005 р. Головною його метою є започаткування неформального діалогу на державному та неурядовому рівнях, спрямованого на зміцнення ідентичності Чорноморського регіону і тіснішу регіональну взаємодію для забезпечення демократичного розвитку, стабільності, безпеки та економічного процвітання країн Причорномор’я. Кінцева мета – інтеграція регіону Чорного моря у простір взаємодії суверенних держав з діючими ринковими економічними системами, прозорими та ефективними урядовими структурами.

Також важливим завданням Чорноморського форуму є підтримка міцних зв’язків з євроатлантичною спільнотою з метою подальшого розширення та консолідації зони свободи, безпеки та стабільності в регіоні Чорного моря. Особливий наголос у концепції зроблено на просуванні процесу європейської та євроатлантичної інтеграції як головної передумови підвищення ролі Чорноморського регіону на політичній карті Європи.

У рамках Чорноморського форуму відбувся саміт глав держав країн регіону, у якому взяли участь Р.Кочарян – Президент Вірменії, І.Алієв – Президент Азербайджану, М.Саакашвілі – Президент Грузії, В.Воронін – Президент Республіки Молдова, В.Ющенко – Президент України, а також І.Калфін – Заступник Прем’єр-міністра та Міністр закордонних справ Болгарії, Б.Аталей – Державний міністр Турції, В.Полідорас – Міністр громадського порядку Республіки Греція. Як спостерігач від Росії був присутній Посол РФ в Румунії О.Толкач.

У роботі форуму взяли участь представники авторитетних міжнародних організацій: ООН, ОБСЄ, ЄС та Ради Європи, НАТО, Міжнародної організації з питань міграції, Пакту стабільності в Південно-Східній Європі, а також представники урядів європейських країн: Королівства Бельгії, Італійської Республіки, Республіки Литви, Федеративної Республіки Німеччини, Республіки Польщі, США.

Основні проблеми, про які йшлося на саміті, такі: необхідність розв’язання так званих “заморожених конфліктів” (на території Молдови, Грузії, Азербайджану); проблеми екології; проблеми економічного розвитку, зокрема розвитку транспортної інфраструктури країн Чорноморського регіону (як механічного транспорту – водного та наземного, так і трубного транспорту) та енергетичної безпеки; необхідність бути готовими до дій терористичних та злочинних організацій, а також за умов природних катаклізмів.

Ці проблеми знайшли віддзеркалення в Спільній Декларації Чорноморського форуму “За діалог та партнерство”, яку було прийнято консенсусом.

– Які завдання перед країнами Чорноморського регіону визначені форумом?

– “Створення об’єднаної Європи – стратегічна мета, що визначає діяльність регіональних ініціатив, створених на основі спільних цінностей та прагнень, – так заявив у Бухаресті Президент України Віктор Ющенко у своєму виступі на форумі. – Спектр викликів, які стоять перед країнами Чорноморського регіону, суттєво розширився. Ми зацікавлені у виробленні цілісної політики, яка сприятиме поступовій інтеграції до ЄС всіх чорноморських держав, які послідовно просуваються до досягнення відповідних критеріїв. Першим пріоритетом регіонального співробітництва є зміцнення стабільності та безпеки. Повноцінний розвиток регіону неможливий без активного розвитку економічного співробітництва. Демократія, безпека і стабільність мають принести регіону інвестиції та новітні технології”.

– Які проекти заслуговують на особливу увагу?

– На особливу увагу заслуговують масштабні інфраструктурні проекти, що мають стратегічне значення як для розвитку Чорноморських держав, так і Європи в цілому.

Це, насамперед, реалізація спільних регіональних проектів, у тому числі в енергетичній сфері, охороні довкілля й боротьбі з транснаціональною організованою злочинністю.

Йшлося також про необхідність створення спеціальної інтегрованої фінансової установи, яка почала б забезпечувати реалізацію таких стратегічних проектів в країнах Чорноморського регіону.

У рамках Чорноморського форуму були проведені й локальні семінари: “Архітектура співробітництва: формування спільного бачення та плани дій для Чорноморського регіону”, “Досконале управління – стратегічні інвестиції в краще спільне майбутнє”, “Сталий розвиток – енергія, торгівля, довкілля”, “Управління за умов кризових обставин: запобігання, відповідальність, готовність та відновлення”.

У рамках форуму було також проведено семінар ректорів “Black Sea Universities Network” (BSUN) – “Мережі університетів Чорного моря”, на якому було представлено і доповідь НТУУ “КПІ”.

У доповіді НТУУ “КПІ” йшлося про досвід співпраці з технічними університетами країн Чорного моря. Наприклад, із Середньо-Східним технічним університетом Туреччини, з яким підписано Угоду про співробітництво, протоколи про проекти створення мікросупутника та безпілотного літака, Меморандум про співпрацю між технопарками “Київська політехніка” та “Ortatogu Teknopark A.S.” при Середньо-Східному технічному університеті.

НТУУ “КПІ” також співпрацює з технічними університетами Болгарії та Румунії.

У майбутньому ми можемо запропонувати використання досвіду КПІ для розвитку співпраці університетів країн Чорного моря за такими напрямками: впровадження рейтингової системи оцінювання університетів, яка зараз розробляється кафедрою ЮНЕСКО при НТУУ “КПІ”, використання досвіду роботи Асоціації технічних університетів України та можливостей системи URAN, Українського інституту інформаційних технологій в освіті щодо розвитку системи дистанційної освіти в регіоні; упровадження технологій телемедицини за умов природних катаклізмів та інших кризових обставин.

У семінарі BSUN взяли участь: проф. Д.Мірон – державний секретар Міністерства освіти і науки Румунії; д-р В.Наумеску – державний секретар Міністерства закордонних справ Румунії; акад. І.Бостан – Президент Мережі університетів країн Чорного моря, ректор Технічного університету Молдови; проф. Е.Мамут – директор Мережі університетів країн Чорного моря; д-р С.Конопльов – директор Гарвардської програми (США) безпеки країн Чорноморського регіону.

Думаю, що перед нами відкриваються широкі перспективи розвитку співпраці НТУУ “КПІ” з університетами країн Чорного моря. Отже, попереду нові наукові проекти, студентська мобільність, обміни культурною та історичною спадщиною народів країн Чорноморського регіону – регіону перетину цивілізацій.

Jun 30, 2006 || Автор: Спілкувалася С.Василенко

Дата події